regulamin

konkursu

Regulamin Konkursu Fotograficznego
„Niezwykły każdy dzień”

1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Organizatorem Konkursu jest Internetowy Dziennik o Fotografii i Wideo www.SwiatObrazu.pl.

3. Konkurs ma charakter otwarty.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

5. Tematem konkursu jest „Niezwykły każdy dzień”.

6. Konkurs rozpocznie się 23 stycznia 2012 r.,
a zakończy 22 lutego 2012 r. o godz. 23.59.

7. Po terminie nadsyłania zgłoszeń prace zostaną poddane ocenie Jury, w skład którego wchodzą: Bogusława Słota, Antoni Żółciak, Jarosław Zachwieja, Magdalena Liberska. Jury wybierze trzy pierwsze miejsca oraz dwa wyróżnienia. Werdykt Jury podany zostanie nie później niż 1 marca 2012.

8. By zgłosić fotografię do konkursu, należy:

- zalogować się (lub zarejestrować i zalogować) w serwisie SwiatObrazu.pl/nokia lub SwiatObrazu.pl, a następnie dodać zdjęcie do kategorii konkursowej w profilu Użytkownika wraz z odpowiedzią na pytanie „Sprawdź na Lumia.pl i napisz w jakich 3 kolorach będzie dostępna Nokia Lumia 800!”
- wysłać zdjęcie za pomocą wiadomości MMS na numer telefonu 694 162 403 wraz z podaniem imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz odpowiedzi na pytanie „Sprawdź na Lumia.pl i napisz w jakich 3 kolorach będzie dostępna Nokia Lumia 800!”

9. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie w formacie JPG o maksymalnym rozmiarze 3 MB. Zgłoszone fotografie mogą być uprzednio poddane obróbce graficznej.

10. Nagrodami dla Laureatów, które zostały ufundowane przez firmę Nokia są:

1 miejsce - Nokia Lumia 800
2 miejsce - Nokia Lumia 800
3 miejsce - Nokia Lumia 800

Dwa wyróżnienia - Nokia Lumia 800

Kolory wygrnaych telefonów Nokia Lumia 800 zostaną dobrane losowo
Autorzy dziesięciu najwyżej ocenionych przez publiczność zdjęć otrzymają album fotograficzny Mecek.kom.

11. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca:

- jest autorem/autorką załączonych zdjęć oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie, również dla celów reklamowych Konkursu,
- przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu,
- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883),
- wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu oraz serwisów www.SwiatObrazu.pl, Lumia.pl, Nokia.pl i profilu Nokia Poland na serwisach społecznościowych (Facebook, Twitter)

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne. Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

14. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

15. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.