Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 13


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 15


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20

12. Biennale Fotograficzne "Z dala od zgiełku...- Beskidy w obiektywie"

12. Biennale Fotograficzne "Z dala od zgiełku...- Beskidy w obiektywie"

Miejski Ośrodek Kultury – Zamek w Suchej Beskidzkiej oraz Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi zapraszają do udziału w 12. edycji Biennale Fotograficznego, którego celem jest wybór najlepszych zdjęć ukazujących Beskidy.


p>Regulamin:

Zasady ogólne:
1. Organizatorem Biennale jest Miejski Ośrodek Kultury - Zamek w Suchej Beskidzkiej oraz Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi.
2. Biennale ma zasięg ogólnopolski.
3. Celem i ideą Biennale jest utrwalanie piękna krajobrazu beskidzkiego, zwłaszcza regionu Babiej Góry, kultury materialnej i duchowej mieszkańców regionu oraz fauny i flory Beskidów.
4. Kategorie tematyczne:
I.- Krajobraz Beskidów
II.- Impresje Babiogórskie, krajobraz, fauna i flora
III.- Kultura materialna, zabytki, ludzie, sztuka
5. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora, co jednocześnie oznacza przeniesienie na organizatora majątkowych praw autorskich z prawem eksploatacji w każdym obszarze.
6. Prace nienagrodzone zostaną odesłane uczestnikom w terminie 2 miesięcy po zakończeniu Biennale.
7. Wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia jest wyrazem akceptacji regulaminu i warunków udziału w Biennale.
8. Kontakt w sprawie Biennale:
BIURO ORGANIZACYJNE:
Miejski Ośrodek Kultury - Zamek
ul. Zamkowa 1; 34-200 Sucha Beskidzka
tel. 0515134720, tel/fax. (033) 874 13 03
www.zameksuski.pl; e-mail. mok@zameksuski.pl

Warunki szczegółowe uczestnictwa:
1. Uczestnikiem Biennale może zostać każdy, zarówno amator jak i profesjonalista, ponieważ konkurs ma charakter otwarty.
2. Warunkiem udziału jest opłata konkursowa w wysokości 20 zł od jednego uczestnika, którą należy uiścić na konto organizatora, /tj. Miejskiego Ośrodka Kultury –Zamek/
PEKAO S.A o/ Sucha Beskidzka Nr 53 1240 4878 1111 0000 4711 6793
z dopiskiem „biennale fotograficzne”, przesyłając kopię dowodu wpłaty wraz z kartą zgłoszenia.
Opłata ta zostanie przeznaczona na dofinansowanie wydania katalogu wystawy.
3. Każdy z uczestników Biennale może nadesłać od 1 do 10 prac w tym max. 4 zestawy wielozdjęciowe (do 6 zdjęć w zestawie), które traktowane będą jako jedna praca.
4. Format zdjęć nie może być mniejszy niż 15 cm x 21 cm (zalecamy 24cm x 30cm). Technika prac tradycyjna, (bez wydruków komputerowych).
5. Każda z prac powinna zawierać umieszczony na odwrocie czytelny opis zawierający tytuł pracy, miejsce jej wykonania oraz „godło” autora.
6. Z chwilą przyznania nagród autorom zwycięskich prac, o których mowa w pkt 10 niniejszego regulaminu, organizator konkursu otrzymuje prawo do wykorzystania nagrodzonych prac dla własnej działalności, w tym działalności promocyjnej i reklamowej, na wszelkich polach eksploatacji znanych w momencie rozstrzygnięcia konkursu.
Laureaci konkursu zobowiązują się, że nie będą wykorzystywali praw osobistych do prac w sposób sprzeczny z interesem organizatora ani bez porozumienia z nim.
W związku z powyższym prosimy o dołączenie do prac konkursowych tzw. wglądówek w formacie jpg na płytcie CD z fotografiami.
7. Prace, wraz z kartą zgłoszenia w kopercie zamkniętej (opatrzonej „godłem”), prosimy przesłać lub dostarczyć do biura organizacyjnego w terminie do 31 października 2009 roku.
8. Nadesłanie autorskich prac wraz z podpisaną kartą zgłoszenia jest równoznaczne z uznaniem regulaminu, oraz oznacza, że wyraża on zgodę na opublikowanie swojej pracy oraz personaliów na liście wygranych, w sytuacji gdy stanie się laureatem konkursu.
Uczestnik konkursu jednocześnie oświadcza, że nadesłana praca jest jego autorstwa, a prawo do rozporządzania nią nie jest w żaden sposób ograniczone prawami osób trzecich.
9. Najciekawsze prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Galerii Sztuki - Zamek w grudniu br.
10. Biennale zostanie rozstrzygnięte do końca listopada 2009 roku .Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy.

Jury- Nagrody:
1. W skład Jury wejdą artyści fotograficy, artyści plastycy i przedstawiciele organizatorów.
2. Jury oceni prace, zakwalifikuje na wystawę, przyzna nagrody:
Grand Prix Biennale, oraz trzy nagrody (I,II,III -miejsce).
Członkowie komisji przyznają nagrody w każdej kategorii na podstawie zasad w uchwalonym przez siebie regulaminie działań. Jury konkursu zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród i wyróżnień.
3. Zwycięzcy Biennale otrzymają nagrody pieniężne. Nagrody pieniężne zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) będą pomniejszone o 10% wartości brutto.
4. Pula nagród wynosi 2 000 zł
5. Autorzy, których prace zostaną zakwalifikowane na Wystawę (laureaci) otrzymają dyplomy i katalogi wystawy.
Zapraszamy do udziału!


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

 • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
 • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
 • forów dyskusyjnych;
 • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
 • codziennego newslettera informacyjnego;
 • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem