23 marca 2012, 08:00
Autor: Dominik Tomaszczuk
czytano: 13304 razy

Adobe Photoshop Elements 10: Tworzenie bańki mydlanej

Adobe Photoshop Elements 10: Tworzenie bańki mydlanej

Tym razem w poradniku pokażemy, jak za pomocą programu Adobe Photoshop Elements 10 dodać do dowolnej fotografii ciekawy szczegół - mydlaną bańkę. Za pomocą wkomponowania w nawet pozornie nudny kadr tak barwnego elementu, dodamy naszym zdjęciom blasku, a w wielu przypadkach zupełnie zmienimy charakter obrazu. Wykonanie opisanej poniżej obróbki to także dobra metoda nauki pracy na warstwach oraz stosowania filtrów.

Czytaj także: cykl poradników poświęconych Adobe Photoshop Elements


Opanowanie umiejętności tworzenia obiektów za pomocą programów takich jak Adobe Photoshop Elements 10 może okazać się bardzo przydatne przy realizacji różnych projektów. W dzisiejszej odsłonie naszego cyklu poradników pokażemy, jak do dowolnej fotografii dodać realistyczne bańki mydlane. Mogą one stanowić ciekawy detal na wielu zdjęciach. Przydadzą się także do kreowania zupełnie nowych obrazów.

Bańki mydlane są bardzo łatwe do "namalowania" w edytorze graficznym, jednak do ich stworzenia konieczne będzie opanowanie podstaw pracy na warstwach oraz zapoznanie się z działaniem kilku prostych filtrów, w jakie wyposażony jest Adobe Photoshop Elements 10.

[kn_advert]

Aby rozpocząć pracę uruchamiamy program oraz otwieramy wybrane zdjęcie. W naszym przypadku będzie to wykonany nad jeziorem pejzaż (Fot. nr 1). Na początku za pomocą skrótu klawiaturowego  [Ctrl + J] kopiujemy warstwę tła oraz tworzymy jeszcze jedną, pustą warstwę za pomocą przycisku widocznego na ilustracji nr 2.
 

Adobe Photoshop Elements 10 bańka mydlana

Fot. nr 1. Do tego zdjęcia dodamy bańki mydlane.

Adobe Photoshop Elements 10 bańka mydlana

Fot. nr 2. Tworzymy nową warstwę.


Następnie musimy wybrać narzędzie Rectangular Marquee Tool (Fot. nr 3, ramka czerwona) i rysujemy za jego pomocą kwadrat w miejscu, w którym chcemy umieścić bańkę (aby kwadrat miał równe krawędzie, rysując trzymamy wciśnięty klawisz [Shift]). Następnie wciskamy klawisz [X], aby ustawić kolor czarny jako główny oraz [Ctrl + Delete], aby wypełnić kwadrat czarnym kolorem (Fot. nr 4).
 

Adobe Photoshop Elements 10 bańka mydlana

Fot. nr 3. Wybieramy odpowiednie narzędzie do zaznaczania.

Adobe Photoshop Elements 10 bańka mydlana

Fot. nr 4. Na razie nie przypomina to bańki mydlanej...


W kolejnym kroku musimy skorzystać z flitra Lens Flare. Szukamy go na odpowiedniej liście (menu: Filter->Redner->Lens Flare) i klikamy na przycisk OK bez zmieniania ustawień domyślnych. W naszym kwadracie pojawiła się flara (Fot. nr 5). Teraz korzystamy z kolejnego filtra - Polar Coordinates (menu: Filter->Distort->Polar Coordinates, ponownie ustawienia domyślne), aby zaokrąglić flarę (Fot. nr 6). Skrótem [Ctrl + D] usuwamy zaznaczenie.
 

Adobe Photoshop Elements 10 bańka mydlana

Fot. nr 5. Dodajemy flarę.

Adobe Photoshop Elements 10 bańka mydlana

Fot. nr 6. Korzystamy z filtra Polar Coordinates.


Następnie wybieramy narzędzie Eliptical Marquee Tool (Fot. nr 3, ramka żółta) i trzymając wciśnięty klawisz [Shift] rysujemy okrąg wewnątrz kwadratu (UWAGA - jego krawędź nie może wyjść poza czarne tło). Odwracamy zaznaczenie za pomocą opcji Inverse (menu: Select->Inverse) lub korzystając ze skrótu klawiaturowego [Shift + Ctrl + I ] oraz wciskamy klawisz [Delete], aby usunąć zbędne elementy. Teraz obiekt powinien wyglądać tak, jak na ilustracji nr 7.
 

 Adobe Photoshop Elements 10 bańka mydlana

Fot. nr 7. Obiekt na razie przypomina gładką kulę.


Ponownie używamy skrótu [Ctrl + D], aby usunąć zaznaczenie i zmieniamy tryb mieszania warstw na Linear Dodge (Add) (Fot. nr 8). Przy pomocy skrótu [Ctrl + U] wchodzimy w ustawienia korekty koloru, zaznaczamy opcję Colorize (w prawym dolnym rogu okna) i dobieramy ustawienia wedle uznania. Bańka będzie teraz bardziej realistyczna (Fot. nr 9).
 

Adobe Photoshop Elements 10 bańka mydlana

Fot. nr 8. Zmieniamy tryb mieszania warstwy.

Adobe Photoshop Elements 10 bańka mydlana

Fot. nr 9. Stworzony przez nas obiekt zaczyna przypominać bańkę mydlaną.


W kolejnym kroku z menu efektów (Fot. nr 10, ramka czerwona) wybieramy zakładkę Layer Styles (Fot. nr 10, ramka żółta) i na liście zaznaczamy Inner Glows (Fot. nr 10, ramka zielona). Następnie klikamy na przycisk Simple (Fot. nr 11, ramka czerwona) oraz Apply (Fot. nr 11, ramka żółta). Klikając dwukrotnie na odpowiedni przycisk (Fot. nr 11, ramka zielona) otwieramy okno ustawień i dobieramy parametry według uznania (ilustracja nr 12 prezentuje przykładowe ustawienia - warto pamiętać o zmianie koloru).
 

Adobe Photoshop Elements 10 bańka mydlana

Fot. nr 10. Odnajdujemy Inner Glows na odpowiedniej liście.

Adobe Photoshop Elements 10 bańka mydlana

Fot. nr 11. Wybieramy odpowiednie opcje.

Adobe Photoshop Elements 10 bańka mydlana

Fot. nr 12. Dobieramy ustawienia funkcji Inner Glows.


Teraz bańka wygląda dosyć realistycznie (Fot. nr 13), jednak jeszcze nieco ją poprawimy. Trzymając wciśnięty klawisz [Ctrl] klikamy w oknie warstw na warstwę nr 2, aby wgrać koliste zaznaczenie. Z menu filtrów wybieramy Spherize (menu: Filter->Distort->Spherize) i zatwierdzamy zmiany przy domyślnych ustawieniach narzędzia - w ten sposób sprawimy, że bańka będzie wyglądała na wypukłą. Wybieramy skrót [Ctrl + D], a następnie [Ctrl + T  zdejmujemy zaznaczenie i uruchamiamy opcję przekształcania obrazu. Łapiemy wskaźnikiem myszy za róg zaznaczonej bańki i obracamy ją tak, aby kąt padania światła był odpowiedni (możemy także przesunąć obiekt w dowolne miejsce). Ilustracja nr 14 prezentuje fotografię po wykonaniu opisanej powyżej obróbki.
 

Adobe Photoshop Elements 10 bańka mydlana

Fot. nr 13. Wygląd bańki należy jeszcze poprawić.

Adobe Photoshop Elements 10 bańka mydlana

Fot. nr 14. Zdjęcie jest gotowe, choć dodanie kilku dodatkowych baniek nie zaszkodzi.


Na koniec możemy skopiować bańkę skrótem [Ctrl + J] dowolną ilość razy i za pomocą narzędzia Move Tool [V] umieścić kopie w różnych miejscach na zdjęciu (Fot. nr 15).
 

Adobe Photoshop Elements 10 bańka mydlana

Fot. nr 15. Tak wygląda gotowy obrazek.

 

Ilustracje wykonał Dominik Tomaszczuk

 

Czytaj także: cykl poradników poświęconych Adobe Photoshop Elements

 

 www.swiatobrazu.pl