27 czerwca 2019, 10:33
Autor: Corry DeLaan
czytano: 8047 razy

Często popełniane błędy na zdjęciach - lista Corry Delaan

Często popełniane błędy na zdjęciach - lista Corry Delaan

Obecnie do fotografii można podejść na dwa sposoby. Można traktować ją jako dziecinnie prostą zabawę – stosując zasadę:wyceluj i naciśnij guzik. Można też jednak spróbować ją zgłębić – zastanowić się, jak to działa oraz jak wydobyć z fotografowanej rzeczywistości piękno, dynamikę i intensywność. Na tym drugim podejściu skupia się fotografka Corry Delaan, tworząc listę często popełnianych podczas fotografowania krajobrazów błędów.

Chciałabym przedstawić listę kilku błędów, z którymi się najczęściej spotykam prowadząc warsztaty fotograficzne. Ale oczywiście nie twierdzę, że poniższy wykaz jest kompletny.
[kn_free]

Często popełniane błędy na zdjęciach

 
1.     Motyw jest za bardzo oddalony. Zdjęcie stanie się w najgorszym razie zabawą w wyszukiwanie - oglądającemu trudno będzie bowiem ustalić, co stanowiło główny punkt zainteresowania fotografa podczas wykonywania zdjęcia.
 
2.    Zbyt bliskie ustawienie aparatu: zbyt duże zagęszczenie obrazu może mieć tę wadę, że na fotografii będzie brakować ważnych elementów z otoczenia, niezbędnych do właściwej percepcji czy zrozumienia zdjęcia.
 
3.    Zbyt dużo szczegółów odwraca uwagę od właściwego motywu, oko wędruje niespokojnie, nie zatrzymując się na dłużej na zdjęciu. Fotografia powinna budować napięcie, ale nie wywoływać niepokoju.
 
4.    Niespokojne tło; główny motyw nie wyróżnia się odpowiednio z tła, co irytuje obserwatora w takim samym stopniu, jak zbyt dużo szczegółów, i odwraca uwagę od właściwego obiektu, który chcesz mu pokazać.
 
5.    Słabe albo płytkie kontrasty i kolory sprawiają, że obraz staje się mało interesujący i nieciekawy (chyba że zostaną zastosowane świadomie jako środek stylistyczny). W dużej mierze błąd ten można skorygować podczas cyfrowej edycji zdjęć.
 
6.    Nieodpowiednie naświetlenie jest po prostu błędem technicznym. Ma miejsce wtedy, kiedy cały obraz albo jego istotne części są zbyt jasne lub zbyt ciemne i nie pozwalają na właściwe rozpoznanie konturów przedstawianego obiektu. Fotografia pokazuje wówczas "wyrwane z kontekstu" światła albo przebiegające cienie.
 
7.    Nieostrość – jeśli zdjęcie jest z zasady nieostre, mamy do czynienia po prostu z błędem technicznym. Podobnie – brak ostrości istotnego elementu zdjęcia sprawia, że cała fotografia jest tak samo bezużyteczna, jakby została poruszona.
 
Na koniec chciałabym podkreślić, że zasady tworzenia obrazu oraz wykonywania fotografii nie są niczym więcej jak tylko niewiążącymi propozycjami. Precyzyjniej wyraził to Ansel Adams:  "Tak zwane "wytyczne" dla kształtowania obrazu na fotografii są…. fałszywe, mało znaczące oraz nieistotne. Nie ma bowiem reguł kształtowania fotografii. Są tylko udane zdjęcia".
 
 
[kn_advert]


www.swiatobrazu.pl