Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 13


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20

Demokracja to... - konkurs fotograficzny

Demokracja to... - konkurs fotograficzny

Już tylko do 31 stycznia można nadsyłać swoje prace na konkurs fotograficzny, organizowany przez Ambasadę USA w Polsce i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Konkurs skierowany jest do osób poniżej 18 roku życia.


Regulamin konkursu fotograficznego DEMOKRACJA TO...

1. ORGANIZATOR
a. Organizatorem konkursu fotograficznego DEMOKRACJA TO... (zwanego dalej konkursem) jest Ambasada USA w Warszawie, współpracująca z Centrum Edukacji Obywatelskiej

b. Konkurs prowadzony jest przez organizatorów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od momentu ogłoszenia do 31 stycznia 2009 r.

c. Informacje o konkursie są publikowane na stronach internetowych pod adresami: http://poland.usembassy.gov i www.ceo.org.pl

d. Zdjęcie ma być impresją na temat ?DEMOKRACJA TO...?

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

a. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

b. Konkurs jest otwarty dla wszystkich poniżej 18 lat, fotografów amatorów, którzy mieszkają lub uczą się na terenie Polski.

c. Udział w konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

d. Każdy uczestnik może zgłosić 1 fotografię, spełniającą warunki techniczne jak niżej.

e. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac nie związanych z tematyką konkursu.

f. Zabronione jest przesyłanie zdjęć sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości - takie zdjęcia nie będą brały udziału w konkursie. O tym, że nadesłana praca narusza powyższe zasady, decyduje ocena organizatorów konkursu.

3. ZASADY
a. Konkurs polega na wykonaniu i przesłaniu do organizatora fotografii w wersji elektronicznej na email culture_warsaw@state.gov z dopiskiem ?Demokracja to? w linii tematu

b. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez nadesłanie konkursowej fotografii wraz ze zgodą opiekunów. (treść zgody dostępna jest poniżej na stronie regulaminu konkursu).

c. W emailu przesłanym na culture_warsaw@state.gov powinny się znaleźć następujące informacje:
- tytuł pracy
- imię i nazwisko autora
- adres autora (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, miejscowość)
- telefon kontaktowy
- e-mail autora

d. Terminarz konkursu:
- nadsyłanie prac: do 31 stycznia 2009 r
- ogłoszenie wyników: marzec 2009 r

4. WYMOGI TECHNICZNE

a. fotografia powinna być wykonana techniką cyfrową (aparat cyfrowy)

b. minimalna rozdzielczość: 4 megapixele

c. dopuszczalny format: jpg

d. fotografie będą umieszczone przez organizatora na stronie internetowej http://www.flickr.com do wglądu Jury

5. NAGRODY

a. Nagrodą główną w konkursie jest APARAT CYFROWY SLR

b. Prace będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez organizatora.

c. Skład Jury opublikowany zostanie na stronach internetowych konkursu pod adresami:
http://poland.usembassy.gov i www.ceo.org.pl .

d. Nagrodzone fotografie będą eksponowane w galerii internetowej dostępnej na stronach organizatorów pod w.w. adresami oraz na wystawie pokonkursowej. Termin i miejsce wystawy zostaną ogłoszone wraz z wynikami konkursu na w.w. stronach internetowych

e. Autorzy prac, które będą eksponowane na wystawie, otrzyma wydrukowaną fotografię po zakończeniu wystawy.

f. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości ogłoszenia wyników konkursu. Termin i miejsce uroczystości zostaną ogłoszone wraz z wynikami konkursu na w.w. stronach internetowych organizatorów.

6. OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH
a. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego wraz ze zdjęciem jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi konkursu przez uczestnika nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie fotografii na stronach internetowych organizatorów konkursu, wykonanie reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz ich ekspozycję
na wystawie pokonkursowej, powielenie prac w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością organizatorów.

b. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nadesłanych do konkursu prac, a także do ich wyeksponowania na wystawach pokonkursowych oraz w innych publikacjach związanych z działalnością organizatora.

c. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Oznacza też, że osoba przekazująca prace konkursowe uzyskała pisemną zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach oraz posiada uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a. Niniejszy konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

b. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) organizator konkursu informuje uczestników konkursu, iż ich dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie organizatorów na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika konkursu zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji konkursu i informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. DEKLARACJA
Formularz zgody opiekunów prawnych zawiera następującą formułę:
?Wyrażam zgodę na udział syna/córki??.. (imię i nazwisko) w konkursie fotograficznym ?DEMOKRACJA TO...? organizowanym przez Ambasadę USA w Warszawie. Informuję, że zostałem zapoznany/zapoznana z warunkami udziału w konkursie i akceptuję regulamin konkursu. Oświadczam niniejszym, że wyrażam zgodę na udzielenie organizatorom konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie zdjęć na stronach
internetowych organizatorów konkursu, wykonanie reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz ich ekspozycję w wystawach pokonkursowych, powielenie w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością organizatorów.
.........................Miejscowość i data.......................... ................Podpis...................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu ?DEMOKRACJA TO...? danych osobowych ?. (imię i nazwisko syna lub córki) zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby organizacji i promocji konkursu ?DEMOKRACJA TO...?. Dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie organizatorów wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień regulaminu konkursu ?DEMOKRACJA TO...? oraz w celu promocji konkursu i
informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych , ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
.........................Miejscowość i data.......................... ................Podpis...................


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

 • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
 • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
 • forów dyskusyjnych;
 • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
 • codziennego newslettera informacyjnego;
 • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem