Fotograf i podatki

Fotograf i podatki

Fotograf lub grafik komputerowy, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą - co do zasady - ma możliwość skorzystania z zasad opodatkowania wynikających z ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930 ze zm., dalej: uzpf).


Dopuszczalność wyboru tej formy opodatkowania uzależniona jest jednakże m.in. od rodzaju wykonywanych usług. W celu ich odpowiedniego zakwalifikowania do danej stawki ryczałtu bądź ryczałtu w formie karty podatkowej, wyżej wymieniona ustawa posługuje się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU). Klasyfikacji PKWiU nie należy mylić z PKD, czyli Polską Klasyfikacją Działalności, która jest używana do określenia rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika.


Opodatkowanie twórców


Rozważając opodatkowanie przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym, należy pamiętać o tym, że wykonywanie pewnych, ściśle określonych w ustawie usług, stanowi o braku możliwości skorzystania z ryczałtu. Dlatego też analiza dopuszczalności takiego opodatkowania w przypadku fotografów i grafików musi być dokonana z uwzględnieniem różnic w wykonywanych przez nich usługach.


Rozliczenia fotografów

Ryczałt

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2) lit. n) uzpf, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ze świadczenia usług fotograficznych (PKWiU 74.20), wynosi 17% przychodów. Jednocześnie jednak, z uwagi na brzmienie załącznika nr 2 do ustawy, stanowiącego wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, nie jest możliwe skorzystanie z ryczałtu w sytuacji, gdy podatnik wykonuje specjalistyczne usługi fotograficzne w zakresie usług fotoreporterów oraz usług wykonywania fotografii reklamowych i podobnych.

Istotne znaczenie dla analizowanego tematu ma także art. 8 ust. 1 pkt 6) uzpf, zgodnie z którym opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych  nie stosuje się między innymi do podatników rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki. Zapis ten uniemożliwia skorzystanie z ryczałtu tym osobom, które wcześniej, tj. w danym roku lub w roku poprzednim, np. pracowały w charakterze fotografa na podstawie umowy o pracę.

W sytuacji, gdy podatnik spełnia wszystkie warunki, aby mógł skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 9 ust. 1 uzpf, musi złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Podatek zryczałtowany pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.  Podatnik, który korzysta z takiego opodatkowania, ma jednakże prawo pomniejszyć uzyskany przychód o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne. Obliczony podatek może zaś obniżyć o 7,75% podstawy wymiaru zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przykład


Pan Adam w kwietniu 2012 r. osiągnął przychód wysokości 5.000 zł. W tym samym miesiącu zapłacił składkę społeczną 617,55zł, oraz składkę zdrowotną 254,55 zł.

Sposób obliczenia podatku:
5.000 zł - 617,55zł = 4382,45 » 4.382 zł
4.382 zł *17% = 744,94 zł
744,94 zł – 219,19 zł = 525,75 zł » 526 zł


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

  • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
  • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
  • forów dyskusyjnych;
  • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
  • codziennego newslettera informacyjnego;
  • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem