Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 13


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20

I Konkurs Fotograficzny włocławskiej grupy Fotografisci.pl

I Konkurs Fotograficzny włocławskiej grupy Fotografisci.pl

Grupa Fotografisci.pl ogłasza pierwszy konkurs fotograficzny "Wakacyjne impresje". Prace można nadsyłać do 8 września 2009 roku. Konkurs jest otwarty dla fotografów amatorów z terenu miasta Włocławka i terenu byłego województwa włocławskiego.


p>REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Organizatorem Konkursu jest forum Fotografisci.pl.

2. Patronat nad Konkursem sprawują założyciele forum Fotografisci.pl, patronatem medialnym konkurs obejmują scena.wloclawek.pl oraz pegaz.wwi.pl.

3. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

4. Dostarczenie lub przesłanie zdjęć na Konkurs wraz z Oświadczeniem, o którym mowa poniżej, jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej Konkursu.

5. Konkurs jest otwarty dla fotografów amatorów z terenu miasta Włocławka i terenu byłego województwa włocławskiego. Z Konkursu zostają wyłączone osoby zajmujące się profesjonalnie fotografią i reklamą oraz osoby będące uczniami szkół o takowych profilach. Konkurs trwa do 15 września 2009 roku.

II. ZDJĘCIA

 
1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.

2. Fotografie mogą być zarówno w poziomie, jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii, wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie nie mniejszym niż 280x400 mm (ok. A3) oraz bezwarunkowo w postaci elektronicznej na płycie CD, zapisane lub zeskanowane w jak największej rozdzielczości.

3. Zdjęcia nadesłane tylko w formie cyfrowej lub tylko w formie papierowej nie biorą udziału w Konkursie.

4. Zdjęcia nie mogą być obrabiane w programach graficznych, dopuszcza się minimalne niewielkie zmiany kadrowania zdjęcia.

5. Z Konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane. W Konkursie biorą udział tylko prace wykonane w terminie od 25 czerwca 2009 roku do 3 września 2009 roku.

6. Termin zgłaszania zdjęć mija 15 września 2009 roku. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia pracy konkursowej na wskazany przez Organizatora adres.

7. Zgłaszane do Konkursu fotografie należy opisać na odwrocie:
tytuł Konkursu,
tytuł zdjęcia,
imię, nazwisko, adres, telefon oraz e-mail autora zdjęć.
8. Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.

9. Każda fotografia powinna zawierać formułę:

"Udzielam grupie Fotografisci.pl ograniczonej do końca 2010 roku, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie fotografii, w działaniach mających na celu promocję Grupy (wystawy, foldery itp.)."

Fotografie należy składać bezpośrednio w Wydziale Promocji lub sekretariacie Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku, ul. Warszawska 11/13, zapakowane w kopertę z napisem:

"Konkurs fotograficzny "Wakacyjne Impresje" - Fotografisci.pl.".
 
10. Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu powołane przez Organizatora.

III. HARMONOGRAM KONKURSU

1. Nadsyłanie prac do 8 września 2009 roku.

2. Ocena jury do 30 września 2009 roku.

3. Zawiadomienie o werdykcie jury do 15 października 2009 roku.

4. Wystawa pokonkursowa prac - listopad 2009 roku.

IV. NAGRODY

1. Laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca otrzymają nagrody rzeczowe w postaci akcesoriów fotograficznych, plecaków, toreb, kart pamięci.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania pierwszego miejsca w przypadku niskiego poziomu zdjęć nadesłanych na Konkurs.

3. Laureaci zostaną o wygranej powiadomieni przez Organizatora za pomocą poczty elektronicznej e-mail.

V. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ

Zgłoszenie zdjęć do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne wykorzystywanie do promocji forum grupy Fotografisci.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do Konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie, podając dane autora (imię i nazwisko).

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na Konkurs zostały wykonane osobiście, a w przypadku portretów uzyskano zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych.

2. Fotografie zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach grupy Fotografisci.pl.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.

4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.

5. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Więcej na
www.fotografisci.pl


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

 • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
 • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
 • forów dyskusyjnych;
 • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
 • codziennego newslettera informacyjnego;
 • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem