5 listopada 2009, 17:08
Autor: Anna Cymer
czytano: 2580 razy

II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny: Pozostał po nich ślad (pamiętajmy o obozach)

II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny: Pozostał po nich ślad (pamiętajmy o obozach)

Auschwitz-Birkenau, Belzec, Gross-Rosen, Kulmhof, Majdanek, Plaszow, Sobibor, Stutthof, Treblinka i inne miejsca zagłady są tematem konkursu organizowanego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, dla ich rodziców i nauczycieli.

REGULAMIN

Cele konkursu:

- zainteresowanie historią i dziejami swoich przodków
- ocalenie od zapominania miejsc kaźni
- rozwijanie świadomej postawy patriotycznej
- propagowanie rodzinnych wyjazdów do miejsc związanych z męczeństwem ludzi
- rozwijanie zainteresowań historycznych i artystycznych młodego pokolenia Polaków
- upowszechnianie wiedzy o regionalnych miejscach zagłady

Forma konkursu:

- uczestnik wykonuje zdjęcie związane tematycznie z hitlerowskimi obozami zagłady, koncentracyjnymi, tymczasowymi itp. lub z miejscami związanymi z tragicznymi dziejami ludzi z jego regionu w czasie okupacji hitlerowskiej

Zasady konkursu:

1. Konkurs ma charakter otwarły i odbywa się w 4 kategoriach:
a) uczniowie szkół podstawowych
b) uczniowie gimnazjów
c) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
d) nauczyciele i rodzice uczniów w/w typów szkół
2. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia związane z tematem konkursu, wykonane dowolną techniką w formacie nie mniejszym niż 18x24cm i nie większym niż 30x40cm. Do zdjęć należy również dołączyć płytę CD z ich cyfrowym zapisem w formacje jpg.
3. Zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.
4. Każde zdjęcie należy na odwrocie czytelnie (najlepiej drukowanymi literami) opisać (ale tak by nie przebijać na główną stroną), podając:
· imię i nazwisko autora zdjęcia
· dokładną datę urodzin
· nazwę i adres szkoły, którą reprezentuje
· tytuł zdjęcia, miejsce gdzie zostało zrobione
5. Termin zgłaszania prac upływa z dniem 30 listopada 2009 roku (decyduje data stempla pocztowego).
6. Prace można składać osobiście w sekretariacie szkoły lub wysyłać na adres:

Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II
ul. Kalagi 9a
41-219 Sosnowiec
z dopiskiem Konkurs „Pamiętajmy o obozach”
tel. 032-266-13-67

7. W każdej kategorii jury przydzieli 1, 2 i 3 miejsce oraz wyróżnienia. Jury ma prawo podjąć inną decyzję, w tym nie przyznać nagrody głównej. Nagrody otrzymają zarówno autorzy zdjęć jak i szkoły, które reprezentują. Od decyzji jury nie ma odwołania.
8. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie połączonej z wręczeniem nagród. O uroczystym finale konkursu poinformujemy w terminie późniejszym.
9. Dodatkowych informacji udziela Prezes Oddziału TOnO w Sosnowcu pan Roman Gołda pod numerem telefonu 660-429-495 lub mailowo r.golda@chello.pl
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany lub uzupełnienia regulaminu.

Organizatorzy:


Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II w Sosnowcu
Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem oddział miejski w Sosnowcu
Biblioteka Pedagogiczna w Sosnowcu
Miejski Dom Kultury „Kazimierz” w Sosnowcu

www.tono.edu.pl

konkurs fotograficzny obozy koncentracyjne ślad szkoła gimnazjum pamiętać szkoła


INFORMACJE O KONKURSACH
Nagroda Nagrody rzeczowe
Czas trwania 1 października 2009 - 30 listopada 2009
Kategoria Historia


www.swiatobrazu.pl