Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 13


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20

III edycja konkursu `Z aparatem na szlaku`

III edycja konkursu `Z aparatem na szlaku`

Właściciel sieci Sklepów Turystycznych HORYZONT i marki Fjord Nansen zaprasza do udziału w trzeciej edycji konkursu fotograficznego "Z aparatem na szlaku". W konkursie zostaną nagrodzone najlepsze prace pokazujące podróżników na szlakach.


Regulamin konkursu fotograficznego "Z aparatem na szlaku III"

I. Przepisy ogólne


1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest firma FAM ? Dariusz Staniszewski i Marcin Gabryołek Sp. J. ? właściciel sieci Sklepów Turystycznych HORYZONT i marki Fjord Nansen.

1.2.  W konkursie może wziąć udział każdy, z wyłączeniem pracowników S.T. HORYZONT i ich rodzin.

II. Przepisy dotyczące prac

2.1. Zdjęcia powinny mieć tematykę turystyczną i przedstawiać bądź podróżnika na szlaku, bądź sprzęt turystyczny wkomponowany w krajobraz.

2.2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie po 3 fotografie w każdej kategorii.

2.3. Fotografie mogą podlegać obróbce komputerowej poprawiającej jakość zdjęcia (np.: korekta barw, kontrastu, ostrości) jednak nie zmieniającej jego treści. Wykluczone
są montaże cyfrowe większej ilości zdjęć.

2.4. Fotografie należy dostarczać w formacie cyfrowym (min. 1600 x 1200 px) na płycie CD. Płyta CD powinna zawierać zdjęcia oraz dane autora w osobnym pliku tekstowym (.doc, .txt): imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, miasto. Do płyty należy dołączyć kartę zgłoszeniową, która jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie! (dostępna w sklepach ST HORYZONT oraz na stronie www.e-horyzont.pl w zakładce konkursy). CD należy przesłać na adres: FAM, ul. Chwaszczyńska 170, 81-571 Gdynia lub zostawić w sklepie HORYZONT - w Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Warszawie lub Wrocławiu (na kopercie musi się znaleźć adnotacja ?Konkurs Fotograficzny?).

2.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.

2.6. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane.

2.7. Nadesłane na konkurs prace nie będą podlegały zwrotowi. Uczestnicy konkursu biorąc w nim udział przenoszą prawa majątkowe na organizatora konkursu i wyrażają jednocześnie zgodę na ich nieodpłatne wykorzystanie.

2.8. Uczestnik oświadcza, że jest właścicielem pełnych praw autorskich do grafik oraz, że jest w pełni uprawniony do rozporządzania nimi.

III. Terminarz

3.1. Termin nadsyłania prac mija dnia 16 października 2009 roku (decyduje data stempla pocztowego).

3.2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

3.3. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 21 października 2009 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo do przyznawania miejsc ex aequo oraz do wręczania wyróżnień.

3.4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie bądź drogą elektroniczną do dnia 23 października 2009 roku.

3.5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.e-horyzont.pl

3.6. Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom pocztą lub będą do odbioru w sklepach HORYZONT.

IV. Nagrody i wyróżnienia

4.1. Organizator przewiduje następujące nagrody:

4.1.1. za zajęcie I miejsca ? bon o wartości 1500 zł na zakup sprzętu turystycznego firmy Fjord Nansen;
4.1.2. za II miejsce ? bon o wartości 1000 zł na zakup sprzętu turystycznego firmy Fjord Nansen;
4.1.3. za zajęcie III miejsca ? bo o wartości 500 zł na zakup sprzętu turystycznego firmy Fjord Nansen.
4.1.4. nagroda/-y specjalne za zdjęcie ze sprzętem marki FJORD NANSEN bon o wartości 500 zł na zakup sprzętu turystycznego firmy Fjord Nansen.
4.1.5.wyróżnienia - specjalne upominki od marki Fjord Nansen oraz roczne prenumeraty magazynu Poznaj Świat

4.2.  Wszystkie prace oceniane są razem.

Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych

Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania nagrodzonych i wyróżnionych prac w następujących polach eksploatacji: druku materiałów reklamowych w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, wykorzystania ich w reklamie internetowej (bannery, strony internetowe: www.e-horyzont.pl oraz www.fjordnansen.pl) oraz w innych formach działań reklamowych firmy FAM Sp. J.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm).Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonej grafiki powoduje przeniesienie na FAM własności oryginału egzemplarza tej grafiki.

Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

 • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
 • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
 • forów dyskusyjnych;
 • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
 • codziennego newslettera informacyjnego;
 • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem