30 lipca 2009, 10:11
Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl
czytano: 2802 razy

Kolaże składane z czasu

Kolaże składane z czasu

W Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu rozpoczyna się prezentacja prac Jana Miśka. Autor tworzy kolaże, składane z archiwalnych fotografii, fragmentów gazet, książek i tkanin.

Wystawa kolaży Jana Miśka. Artysta używa w nich starych fotografii, tkanin, wycinków z czasopism, książek, listów. Są to rzeczy, które zajmowały określone miejsce w czyimś świecie i nadal dają tego świadectwo, jest to jednak świadectwo fragmentaryczne i niejasne. Jednak plastyczna eksploatacja ginących sensów nie jest jedynym wymiarem prac Jana Miśka.


aut. Jan Misiek

 Zastosowane przedmioty uległy estetyzacji, stając się częścią innego, kompozycyjnego i kolorystycznego uniwersum. "W świecie Miśkowych prac ciągle coś się nie tylko zaczyna, lecz także najjawniej kończy, tworzy i rozpada, kumuluje w ustanawianym przez artystę centrum i wysuwa ze swej pierwotnej formy" - pisał o twórczości artysty Kazimierz Nowosielski.

 
aut. Jan Misiek

W istocie zagadnienie formy, faktury, koloru dla samego artysty jest punktem wyjścia. Treść, jak sam twierdzi, przychodzi potem. W pracach Miśka dostrzegalne jest czerpanie z osiągnięć polskiej odmiany malarstwa materii, mimo, że jest on dużo młodszy od artystów reprezentatywnych dla tego nurtu. Świadczy o tym zainteresowanie właściwościami dotykowymi obiektów i traktowanie ich w kategoriach tworzywa oraz dążenie do budowania napięcia pomiędzy obrazowością i przedmiotowością.


aut. Jan Misiek


INFORMACJE O WYSTAWACH
Składanie czasu
Autor Jan Misiek
Wystawa czynna od7 sierpnia 2009, 18:00
Wystawa czynna do30 sierpnia 2009, 00:00
Wernisaż ---
Miejsce Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, Rabiańska 20,


www.swiatobrazu.pl