Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 13


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 15


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20

Konkurs fotograficzny: Budowle Obronne 2009

Konkurs fotograficzny: Budowle Obronne 2009

Nowoczesne budowle milczą, lecz dawne mówią - mówił Beniamin Constant. Te słowa są mottem konkursu fotograficznego, organizowanego przez Oddział Wojskowy PTTK Przy Klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego.


p>Regulamin XII Konkursu Fotograficznego Budowle Obronne 2009 Wrocław 2009

Budowle obronne to rozmieszczone na terenie całego kraju zamki, twierdze, warowne grody,  ufortyfikowane miasta i inne obiekty, zarówno te najstarsze, których dzieje budowy sięgają wczesnego średniowiecza, jak i te najmłodsze, pamiętające okres ostatniej wojny. Wszystkie one bez wątpienia są świadectwem i pamiątką burzliwych dziejów naszej ziemi i  prowadzonych na niej licznych działań wojennych. Stanowią również dowody rozwoju myśli wojskowej i architektonicznej na przestrzeni wieków. Wiele z nich to obiekty zabytkowe,  niektóre wspaniale odrestaurowane, inne pozostające w ruinie. Wszystkie z pewnością zasługują na odnalezienie, zwiedzenie i udokumentowanie - ocalenie od zapomnienia.
Po raz dwunasty proponujemy Państwu udział w Konkursie Fotograficznym "Budowle Obronne" przygotowanym wspólnie przez instytucje Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

Zapraszając do udziału w dwunastej edycji Konkursu prosimy Państwa o szczególne  uwzględnienie fortyfikacji powstałych w XX wieku. Często nie są one uznane za zabytki i w zapomnieniu znikają z powierzchni ziemi. Niezbędne jest więc wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej tych umocnień, a służyć temu ma między innymi nasz Konkurs.
Liczymy, że fotograficy wędrujący po naszym kraju zainteresują  się naszą propozycją, odnajdą czar militariów i podzielą się z nami swoimi wrażeniami utrwalonymi aparatami fotograficznymi.

I. ORGANIZATORZY:
- Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej
- Komisja ZG PTTK do Współpracy z Wojskiem Polskim
- Klub Śląskiego Okręgu Wojskowego
- Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie SOW

II. CELE KONKURSU:

1. Zgromadzenie informacji o zabytkowych obiektach militarnych.
2. Zebranie i przegląd dorobku fotografików dokumentujących w swych pracach budowle o charakterze militarnym;
3. Konfrontacja osiągnięć artystycznych i technicznych fotografików pracujących w różnych technikach;
4. Popularyzacja działalności twórców fotograficznych w środowiskach turystów- krajoznawców.

III. UDZIAŁ W KONKURSIE
:
1. XII Konkurs Fotograficzny "Budowle obronne 2009" jest ogólnopolską imprezą dostępną wszystkim fotografikom, którzy przyjmując postanowienia niniejszego Regulaminu, zgłoszą w trybie w nim określonym swoje prace do udziału w Konkursie.
2. Prace osób niepełnoletnich biorących udział w Konkursie będą przyjęte pod warunkiem złożenia na karcie zgłoszenia pracy podpisu rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Prace oraz kartę zgłoszenia (stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu) należy  przesłać w zaklejonej kopercie, opatrzonej godłem autora na adres Biura Organizacyjnego Konkursu w terminie do dnia 15 października 2009 roku. Do każdej pracy należy czytelnie i dokładnie wypełnić jedną "Kartę Zgłoszenia Pracy".
4. Nadesłane prace powinny posiadać załączony opis sfotografowanego obiektu, dane  dotyczące jego lokalizacji, stanu, opis historyczny oraz inne ważne informacje krajoznawcze.
5. Autorzy prac wykonanych zespołowo traktowani będą jako jeden autor. Zespół autorski  powinien w takim przypadku określić pełnomocnika upoważnionego do występowania w imieniu zespołu.
6. Do udziału w Konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki  techniczne określone w niniejszym Regulaminie.
7. Do Konkursu nie będą dopuszczone prace:
- wykonane przez członków Jury lub Komisji Kwalifikacyjnej, bądź przy ich udziale,
- nagrodzone lub wyróżnione w innych przeglądach lub konkursach fotograficznych,
- nadesłane po terminie określonym w Regulaminie.
8. Prace Komisji Kwalifikacyjnej oraz Jury zostaną zakończone do dnia 31 października 2009 roku.

IV. WARUNKI TECHNICZNE
1. Do udziału w Konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace, których treść odpowiada tematowi Konkursu
- prezentujące obiekty znajdujące się na terenie Polski.
Na Konkurs można nadsyłać prace pojedyncze oraz cykle fotografii, wykonane w technice czarno-białej lub kolorowej.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie do 5 prac - za pracę uważa się zdjęcie pojedyncze lub zestaw zdjęć. Ogranicza się ilość zestawów do 2, a także ilość zdjęć wchodzących w skład zestawu do 5.
3. Fotogramy nadsyłane na Konkurs powinny posiadać format nie mniejszy niż 20 x 30cm i nie większy niż 40 x 50cm. Prace nie mieszczące się w określonych granicach formatu
nie będą dopuszczone do udziału w Konkursie.
4. Prace fotograficzne nadsyłane na Konkurs powinny posiadać na odwrocie opis zawierający godło autora i tytuł pracy (zdjęcia lub zestawu). Zdjęcia nie mogą być oprawione i podklejone.
5. Do zdjęć należy obowiązkowo dołączyć pliki na płycie CD lub wglądówki w formacie 13 x 18 cm lub 15 x 21 cm, na papierze błyszczącym, a także układ prezentacji zdjęć (jeżeli autor widzi potrzebę specjalnej prezentacji swoich prac).

V. KOMISJA KWALIFIKACYJNA I JURY
1. Komisja Kwalifikacyjna i Jury Konkursu "Budowle obronne 2009" działa w składzie powołanym przez Komitet Organizacyjny Konkursu.
2. W skład Komisji Kwalifikacyjnej i Jury wchodzą zawodowi fotograficy, pracownicy i  twórcy kultury, działacze Zarządu Głównego PTTK i stosownych jego komisji.
3. Członkowie Komisji Kwalifikacyjnej i Jury dokonują kwalifikacji i oceny nadesłanych prac podczas pokazu zamkniętego.
4. Obrady Komisji Kwalifikacyjnej i Jury są tajne.
5. Prace nie zakwalifikowane przez Komisję Kwalifikacyjną nie podlegają ocenie Jury podczas pokazu konkursowego.
6. Prace fotograficzne zakwalifikowane do pokazu konkursowego będą oceniane przez Jury z uwzględnieniem następujących kryteriów: zgodność z tematyką Konkursu, walory techniczne prac, walory artystyczne.
7. Jury zastrzega sobie prawo zakwalifikowania do nagród i prezentacji na wystawach niepełnego zestawu.
8. Werdykt Komisji Kwalifikacyjnej i Jury Konkursu w zakresie oceny prac i podziału nagród jest ostateczny i niepodważalny.
9. Ogłoszenie werdyktu Jury Konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 6 grudnia 2009 roku. Wystawa pokonkursowa będzie prezentowana w Klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego w terminie od 1 grudnia 2009 roku do 04 stycznia 2010 roku.

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Autorom najlepszych prac fotograficznych zgłoszonych do udziału w Konkursie "Budowle obronne 2009"
Jury przyzna nagrody:
- I nagroda: weekendowy pobyt w Górach Stołowych dla 2 osób (w Ośrodku Wypoczynkowym "U Anny" w Łężycach k. Dusznik Zdroju) i nagroda rzeczowa,
- II nagroda: rzeczowa,
- III nagroda: rzeczowa,
- ewentualnie wyróżnienia i nagrody specjalne
2. Wszelkie warunki dotyczące realizacji I nagrody ustala organizator konkursu w porozumieniu ze zwycięzcą.
3. Jury Konkursu ma prawo dokonania innego, niż określony przez organizatorów, podziału nagród i wyróżnień lub ich nie przyznania.
4. Fundatorzy nagród specjalnych mają prawo określenia kryterium przyznania ufundowanej nagrody, jednakże decyzja o jej przyznaniu należy wyłącznie do kompetencji Jury Konkursu.
5. Podstawę prawną do przekazania nagród stanowi wyłącznie protokół Jury.

VII. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
1. Za całość spraw związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu odpowiada Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie SOW we Wrocławiu.
2. Pracami Komitetu Organizacyjnego Konkursu kieruje Prezes Zarządu OW PTTK, który jest jednocześnie jego Przewodniczącym.
3. Na okres przygotowań i trwania Konkursu Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego powołuje Biuro Konkursu "Budowle obronne 2009", które mieści się w siedzibie Zarządu OW PTTK przy Klubie SOW.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnej prezentacji i kopiowania prac nadesłanych na Konkurs.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania na własność w archiwum Konkursu prac nagrodzonych, wyróżnionych i eksponowanych podczas wystawy pokonkursowej "Budowle obronne 2009" w celu wykorzystania ich do organizacji wystaw oraz w pracy szkoleniowo-wychowawczej.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac powstałe z przyczyn od nich niezależnych (np. w trakcie przesyłania).
7. O wynikach Konkursu uczestnicy zostaną poinformowani do 20 listopada 2009 roku.

ADRES BIURA ORGANIZACYJNEGO
Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie SOW
ul. Pretficza 24 50-984 Wrocław ? 27
tel. 071 7653739 lub 071 7652823; e-mail: owpttksow@wp.pl
 


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

 • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
 • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
 • forów dyskusyjnych;
 • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
 • codziennego newslettera informacyjnego;
 • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem