Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 13


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 15


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20

Konkurs fotograficzny Moje Pomorze - Ziemia, Ludzie, Wydarzenia

Konkurs fotograficzny Moje Pomorze - Ziemia, Ludzie, Wydarzenia

Do 25 kwietnia każdy fotografujący może nadesłać swoje prace na konkurs "Moje Pomorze - Ziemia, Ludzie, Wydarzenia". Zdjęcia powinny odpowiadać jednej z kategorii konkursowych: Piękna (?) nasza Polska cała; Tu żyjemy; Krewni, znajomi i nieznajomi; Pasje i obsesje.


p>REGULAMIN

1.    Organizatorem konkursu jest Trójmiejska Szkoła Fotografii TSF działająca w ramach TSF-Trójmiejskie Studio Fotografii Radosław Brzozowski.

2.    Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

3.    Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej organizatora pod adresem www.tsf.edu.pl

4.    Czas dokonania zdjęcia i wykonania odbitki jest dowolny. Miejsce dokonania zdjęcia ograniczone jest do terenu województwa pomorskiego i jego najbliższego sąsiedztwa.

5.    Prace nadesłane na poprzednią edycję konkursu nie mogą brać udziału w obecnej i nie będą rozpatrywane.

6.    Każdy autor może nadesłać do 8 prac w formie odbitek  o formacie co najmniej 18x24 cm w dowolnej technice, zobowiązując się jednocześnie, że w przypadku zakwalifikowania zdjęcia na wystawę dostarczy w terminie 2 tygodni od daty powiadomienia o tym fakcie powiększenie w formacie 30x40 cm lub 40x50 cm, pozyskane we własnym zakresie. Zestawy (maksymalnie 10 zdjęć w każdym) traktowane będą jako pojedyncza praca. Jednocześnie jury zachowuje prawo do reedycji zestawów, a w szczególności wyboru z nich pojedynczych prac dla celów ekspozycji, jeśli uzna, że przyczyni się to do podniesienia poziomu prezentacji. Może też nagrodzić pojedyncze prace wyjęte z zestawu.

7.    Publikacja wyników konkursu na stronie www.tsf.edu.pl jest uważana za powiadomienie uczestników o jego wynikach.

8.    Oceny prac dokona 4-osobowe jury w składzie:

WITOLD JURKIEWICZ
Artysta fotografik, członek ZPAF. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Zajmuje się fotografią kreacyjną, społeczną i pejzażową. Prezes okręgu toruńsko-bydgoskiego ZPAF. Autor 15 wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Od 1987 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne z fotografii w Zakładzie Plastyki Intermedialnej na kierunku Edukacja Artystyczna na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu).

JOWITA MORMUL
Artysta fotografik i artysta plastyk - członek ZPAP i ZPAF . W różnych okresach wykładała i prowadziła (lub nadal prowadzi) zajęcia praktyczne m. in. w Wyższym Studium Fotografii i Obrazowania Fotoklubu RP, Wyższej Szkole Sztuk Wizualnych i Nowych Mediów, Akademii Reklamy i Fotografii oraz Wyższym Studium Fotografii ZPAF - wszystkie w Warszawie. Swobodnie porusza się w programach Aura, Photoshop, CorelDraw, Freehand. Autorka ok. 10 (różnych) wystaw indywidualnych fotografii, rysunku i malarstwa prezentowanych w kraju i za granicą; uczestniczyła w wielu ważnych wystawach zbiorowych. Od 2008 r. członek Rady Artystycznej ZPAF. Więcej na stronie www.jowitka.com

LESZEK JERZY PĘKALSKI
Artysta fotografik, członek ZPAF. Nauczyciel akademicki WSF ASP w Gdańsku, Dyrektor Programowy TSF. Autor 7 wystaw indywidualnych pokazywanych w kraju i zagranicą, uczestniczył w ponad 200 wystawach zbiorowych otrzymując nagrody i wyróżnienia. W składzie jury występuje jako przedstawiciel TSF.

WITOLD WĘGRZYN
Artysta fotografik, członek ZPAF. Nauczyciel akademicki ASP w Gdańsku, twórca i kierownik Wyższego Studium Fotografii przy ASP, wieloletni członek Rady Artystycznej ZPAF, uznany twórca, autor wielu wystaw indywidualnych eksponowanych w kraju i zagranicą, uczestniczył w ponad 350 wystawach zbiorowych. Uzyskał liczne nagrody i stypendia artystyczne. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych oraz w kolekcjach    m. in. Wydziału Sztuki Uniwersytetu w Tokio, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie i Muzeum Sztuki w Łodzi.

Obrady Jury są jawne, dostępne dla zainteresowanych.

9.    Prace będą oceniane w czterech kategoriach:

I.    Piękna (?) nasza Polska cała ? Pomorze. Pejzaż tej ziemi i jej miast,, krytyczny i bezkrytyczny.
II.    Tu żyjemy ? dzień codzienny i świąteczny Polaków; obyczaje, wydarzenia, kultura, praca, sacrum i profanum.
III.    Krewni, znajomi i nieznajomi ?wielorakie oblicze portretu.
IV.    Pasje i obsesje ? od reportażu po kreację i eksperyment. Fotografia jako informacja, komunikat i zapis emocji oraz jako medium.

10.    Jury przyzna następujące nagrody:
a). Grand Prix ?. Zostanie nim wyróżniona fotografia o najwyższej wartości informacyjnej, merytorycznej i technicznej, cechująca się oryginalną wizją autora. Temu wyróżnieniu towarzyszy wartościowa nagroda rzeczowa ufundowana przez sponsora.
b) Nagroda Specjalna Jury ? połączona z nagrodą rzeczową.
c). 4 równorzędne I nagrody, po jednej dla każdej kategorii, w postaci bezpłatnego rocznego uczestnictwa w zajęciach TSF w wybranej grupie szkoleniowej oraz nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów
d). 4 równorzędne II nagrody - bezpłatne półroczne uczestnictwo w zajęciach TSF w wybranej grupie szkoleniowej,
e). wyróżnienia ? zakwalifikowanie prac do wystawy pokonkursowej oraz zwolnienie z obowiązku uiszczenia wpisowego przy zapisie do TSF.

Jury może zdecydować o innym podziale nagród, a w szczególności ma prawo nieprzyznania każdej z nich. Organizator, sponsorzy i instytucje patronujące nie mogą wpływać na decyzje jury inaczej niż poprzez udział swojego przedstawiciela w jego pracach.

11.    Uczestnicy konkursu proszeni są o przysyłanie prac opatrzonym godłem i ewentualnie tytułem oraz numerem kolejnym zgodnym z kartą zgłoszenia, którą należy dołączyć w opatrzonej godłem zaklejonej kopercie. Informacje w niej zawarte pozostają do wyłącznej wiedzy Organizatora i nikomu nie będą udostępniane. Prace nie spełniające powyższych wymogów nie będą dopuszczone do udziału w konkursie.

12.    Organizatorzy zapewniają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania zdjęć w katalogu, prasie, telewizji i Internecie oraz zachowanie ich reprodukcji dla własnych celów archiwalnych, przy pełnym honorowaniu osobistych praw autorskich. Wszystkie prace  pozostają wyłączną własnością autorów i  będzie je  można odebrać osobiście w biurze Organizatora.

13.    Terminarz konkursu:

?    Ogłoszenie tematów konkursowych - 1 marca 2009.
?    Przyjmowanie prac ? do dnia 25 kwietnia 2009  - decyduje data stempla pocztowego.
?    Jury, wyłonienie zwycięzców konkursu oraz nieoficjalne ogłoszenie wyników - 15 maja 2009.
?    Ogłoszenie wyników konkursu ? 16 maja 2009.
?    Otwarcie wystawy i rozdanie nagród -  czerwiec 2009.
?    Prace niezakwalifikowane będą dostępne do odbioru w siedzibie organizatora od 25 maja do 30 czerwca 2009. Po tym terminie prace nieodebrane zostaną zniszczone.
?    Zwrot prac nagrodzonych i wyróżnionych ? 10 dni po zakończeniu wystawy przez okres 1 miesiąca, w trybie uzgodnionym z autorem. Po tym terminie prace nie odebrane przechodzą na własność Organizatora.

14.    Z uczestnictwa w konkursie wyłączeni są pracownicy TSF oraz członkowie ich rodzin, jak
również pracownicy instytucji patronujących konkursowi. Prace tych osób mogą być oceniane poza konkursem i włączone do wystawy.

15.    Interpretacja powyższego regulaminu leży w wyłącznej gestii Organizatora.


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

 • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
 • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
 • forów dyskusyjnych;
 • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
 • codziennego newslettera informacyjnego;
 • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem