Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 13


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 15


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20

Konkurs fotograficzny: Nasz Uniwersytet w Naszym Mieście

Konkurs fotograficzny: Nasz Uniwersytet w Naszym Mieście

Konkurs fotograficzny Nasz Uniwersytet w naszym mieście. Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Łódzki. Konkurs odbywa się pod patronatem Fotofestwialu.


p>Regulamin:

I. Warunki udziału w konkursie "Nasz uniwersytet w naszym mieście".

1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. Kategoria prac jest dowolna (obejmuje zatem ludzi, portret, krajobraz, architekturę, przyrodę, ekologię, zdjęcia reporterskie i in.) Wymogiem jest, aby wszelkie obiekty na zdjęciach pozostawały w związku z UŁ, znajdowały się na terenie uczelni, dokumentowały lub portretowały jej życie.

3. Jury wyłoni 20 uczestników, których prace zostaną wyeksponowane na wystawie zorganizowanej w reprezentacyjnych obiektach UŁ. Wystawie towarzyszyć będzie publikacja pokonkursowa.

4. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 5 pojedynczych prac lub w zestawie.

5. Prace na konkurs będą przyjmowane wyłącznie w formie zapisu cyfrowego na płytach CD lub DVD z których po zakwalifikowaniu przez jury zostaną wykonane powiększenia (na papierze fotograficznym o wymiarach maksymalnie 70x70cm)na wystawę na koszt organizatora.

6. Warunki techniczne nadsyłanych prac:
a. pliki pochodzące z aparatów cyfrowych:
- rozdzielczość min. 2500x1900 pikseli (ok. 5 Mpikseli)
- akceptowalne formaty plików to: JPG
- nazwa pliku powinna zawierać godło autora i numer fotografii oraz ewentualnie tytuł pracy.

b. fotografie wykonane w innych technikach poddane skanowaniu oraz zapisane jako plik cyfrowy:
- rozdzielczość krótszego boku min. 2000 pikseli
- akceptowalne formaty plików: JPG
- nazwa pliku powinna zawierać godło autora i numer fotografii oraz ewentualnie tytuł pracy.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.

8. Nadesłane prace fotograficzne zapisane na płytach CD lub DVD opatrzone godłem autora powinny mieć dołączoną kopertę zawierającą dane autora: imię i nazwisko, adres pocztowy, e-mail, telefon. Mile widziany będzie także odautorski komentarz do zdjęcia, nazwa fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia itp. informacje, które można będzie wykorzystać przy opisie prac zakwalifikowanych na wystawę

9. Każdy uczestnik konkursu powinien dołączyć:
a. oświadczenie, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie do nadesłanych prac fotograficznych;

b. oświadczenie woli o bezpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych do nadesłanych prac fotograficznych na polach eksploatacji wskazanych przez organizatorów konkursu związanych tylko i wyłącznie z konkursem;

c. powyższe oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem;

d. osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w konkursie oświadczenia, o których mowa powyżej w ppkt. a, b, c.

10. Uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedno zgłoszenie i ewentualnie tylko jedna nagroda.

11. Nadesłane prace konkursowe niezgodne z powyższymi warunkami regulaminowymi nie będą rozpatrywane.

12. Nadesłanych na konkurs płyt CD lub DVD organizatorzy nie odsyłają.

13. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronach: http://www.uni.lodz.pl

Wszelką korespondencję oraz pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres: konkursfoto@uni.lodz.pl. W tytule maila należy napisać "Konkurs fotograficzny UŁ".

II. Prawa organizatorów

Organizatorowi będą przysługiwały autorskie prawa majątkowe do nadesłanych w ramach niniejszego konkursu prac fotograficznych, które zostały nagrodzone i wyróżnione. Organizator ma prawo do zamieszczania zakwalifikowanych na wystawę prac fotograficznych na własnej stronie internetowej, w albumie i kalendarzu promującym konkurs oraz organizatora. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.

III. Jury

Konkurs będzie oceniało Jury w skład którego wejdą wybitni fotograficy, ludzie świata kultury i przedstawiciele organizatora.
Decyzje jury są ostateczne. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.


IV. Nagrody
Jury wyłoni 20 uczestników, których prace zostaną wyeksponowane na wystawie zorganizowanej w reprezentacyjnych obiektach UŁ. Wystawie towarzyszyć będzie publikacja pokonkursowa. 20 wyłonionych uczestników otrzyma gadżety i publikacje Fotofestiwalu oraz UŁ.

I nagroda Aparat Nikon D90
II nagroda Aparat Sony Alfa A300
III nagroda Aparat Nikon P80

W ramach puli nagród jury ma prawo do innego podziału.

V. Terminy konkursu
- ogłoszenie konkursu: 16.02.2009
- ostateczny termin przyjmowania prac do 15.04.2009 r.
- posiedzenie Jury konkursu do 15.04.2009 r.
- powiadomienie autorów o wynikach do 20.04.2009 r.
- ekspozycja prac połączona z uroczystym otwarciem wystawy oraz wręczeniem nagród: maj 2009 r.

VI. Adres nadsyłania prac

Biuro Informacji i Promocji UŁ
ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
p. 207
Z dopiskiem: "Konkurs fotograficzny UŁ".


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

 • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
 • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
 • forów dyskusyjnych;
 • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
 • codziennego newslettera informacyjnego;
 • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem