Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 13


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 15


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20

Konkurs fotograficzny o pracy naukowców

Konkurs fotograficzny o pracy naukowców

Z okazji VI Olsztyńskich Dni Nauki odbędzie się konkurs fotograficzny, w którym nagrody otrzymają zdjęcia najlepiej, najciekawiej pokazujące pracę naukową i naukowców. W konkursie mogą wziąć udział zarówno fotografowie dorośli, jak i młodzież.


p>Celem konkursu jest pokazanie szeroko rozumianej pracy naukowej zarówno naukowców z tytułami naukowymi, jak i doktorantów, studentów i uczniów. Pokazanie tajników badań naukowych w dziedzinach technicznych, przyrodniczych, humanistycznych i artystycznych. Zwrócenie uwagi na różnorodność form badań, prac naukowych, stosowanych technologii, eksperymentów, popularyzacja pracy i zawodu naukowca w społeczeństwie. Przedstawienie sposobów pracy studentów i uczniów, przygotowań do olimpiad i konkursów. Odpowiedź na pytania – „jak rodzi się odkrycie”, „jak rodzi się wiedza”.
 
Regulamin:
 
I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu p.t.: „Praca Naukowca” jest Studenckie Naukowe Koło Fotograficzne „Myszki”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, w ramach VI Olsztyńskich Dni Nauki oraz Europejskiej Nocy Naukowców.
Adres organizatora:
 
Studenckie Fotograficzne Koło Naukowe „Myszki”
                Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
                ul. Żołnierska 14c/p
                10-900 Olsztyn
 
II. Uczestnicy konkursu
Konkurs ma charakter międzynarodowy, otwarty.
Uczestnikiem konkursu może być każdy fotografujący.
Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych
a)       od 12 do 18 lat
b)       powyżej 18 lat
Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 
III. Prace konkursowe
Pracę konkursową stanowi fotografia utrwalona na papierze fotograficznym, papierze do drukarek do wydruków fotograficznych. Prace na innych nośnikach nie zostaną dopuszczone do konkursu.
Prace powinny odpowiadać tematyką na tytuł konkursu.
Format zdjęcia nie może być mniejszy niż 20 x 30 cm i nie większy niż 60 x 90 cm.
Każdy autor może zgłosić do konkursu maksymalnie 6 prac w tym maksymalnie 2 cykle fotografii. Cykl zdjęć traktowany jako pojedyncza praca składać może się z 3-5 zdjęć.
Jury ma prawo rozdzielenia cyklu fotografii i rozpatrywania zdjęć osobno.
Prace wcześniej nagrodzone w innych konkursach fotograficznych nie zostaną dopuszczone do konkursu
Fotografie mogą podlegać obróbce komputerowej poprawiającej jakość zdjęcia (np.: korekta barw, kontrastu, ostrości) jednak nie zmieniającej jego treści. Wykluczone są montaże cyfrowe większej ilości zdjęć.
 
IV. Warunki udziału w konkursie
Prace należy nadsyłać w terminie do dnia 01.09.2008 (liczy się data stempla pocztowego) pocztą zwykłą na adres Organizatora
2.        Każde zdjęcie powinno zawierać na odwrocie:
·       godło składające się z jednego wyrazu oraz czterech cyfr arabskich
·       tytuł / datę
 
3.        Do prac powinna być dołączona karta zgłoszeniowa zawierająca:
·       godło autora
·       spis prac
 
4.        Do prac powinna również być dołączona zaklejona koperta oznaczona tym samym godłem zawierająca:
·       ankietę personalną
·       imię i nazwisko
·       adres zamieszkania bądź adres korespondencyjny
·       numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym)
·       ewentualnie adres e-mail
·       własnoręczny podpis (w przypadku kategorii wiekowej 12-18 lat podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
 
5.        Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac w czasie transportu.
6.        Prace uszkodzone nie będą dopuszczone do konkursu. Prawidłowe zabezpieczenie prac należy do uczestnika konkursu
7.        Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wszystkich prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej (jedynie w celach informacyjnych i do promocji konkursu) bez prawa do honorarium autorskiego.
 
V. Nagrody.
1.          Jury przyzna następujące nagrody:
a) W kategorii powyżej 18 lat
- za zajęcie 1. miejsca 3000 zł
- za zajęcie 2. miejsca 2000 zł
- za zajęcie 3. miejsca 1000 zł
- 3 wyróżnienia                            po 500 zł
b) W kategorii 12-18 lat przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.
2.          Nagrodę specjalną w wysokości 2000 zł za najlepszy cykl fotografii przyzna Rektor UWM.
3.          Jury ma prawo innego podziału nagród, z zachowaniem ogólnej puli.

VI. Wyniki konkursu
1.          Prace będą kwalifikowane i oceniane przez jury.
2.          Werdykt jury zostanie podany do dnia 10.09.2008 r.
3.          Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie lub via e-mail.
4.          Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej http://odn.uwm.edu.pl
5.          Prace nagrodzone, wyróżnione oraz zakwalifikowane na wystawę przechodzą na własność organizatorów.
6.          Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej.  Wystawa odbędzie się podczas VI Olsztyńskich Dni Nauki w budynku Biblioteki Głównej UWM. Wystawa prezentowana będzie również w innych miastach województwa warmińsko-mazurskiego w terminach które zostaną podane na stronie internetowej konkursu.
7.          Werdykt Jury jest nieodwołalny.
8.          Nadesłanie prac i wypełnienie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z uznaniem niniejszego Regulaminu.


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

 • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
 • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
 • forów dyskusyjnych;
 • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
 • codziennego newslettera informacyjnego;
 • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem