Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 13


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20

Konkurs fotograficzny: ResFotoArch 2009

Konkurs fotograficzny: ResFotoArch 2009

"ResFotoArch 2009" to druga edycja konkursu fotograficznego. Nadsyłane fotografie powinny spełniać rolę wypowiedzi autorskiej na temat architektury w Rzeszowie.


p>Regulamin konkursu fotograficznego ?ResFotoArch 2009" ? architektura Rzeszowa

1. Tematyka prac związana z tytułem konkursu.

2. Na konkurs przyjmowane są tylko prace nowe, wcześniej nie publikowane.

3. W ramach głównego tematu wyodrębnia się dwie kategorie konkursu:
a. mała architektura (pomniki, monumenty, rzeźby, fontanny, latarnie, ławeczki, itp.)
b. architektura zieleni (skwery, parki, klomby, itp.)

Zasady konkursu:

4. Konkurs trwa od 15 lutego do 15 kwietnia 2009 r.

5. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących obywateli Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem pracowników, współpracowników Organizatorów oraz Sponsorów.

6. Autor może nadesłać w każdej kategorii maksimum 5 prac lub jeden zestaw składający się z maksymalnie 5 prac.

7. Każda praca lub zestaw powinny mieć krótki opis z identyfikacją fotografowanego miejsca, którą wpisujemy na karcie zgłoszenia.

8. Zdjęcia przyjmowane są w formie elektronicznej. (plik tif lub jpg bez kompresji, rozdzielczość 300 dpi, krótszy bok minimum 20cm, ) nagrane na płycie CD/DVD

9. Każda praca powinna być oznaczona identyfikatorem kategorii, po pauzie godłem identyfikującym autora i w przypadku większej ilości prac numerem kolejnym.

a. godło powinno się składać z 5 liter i dwóch cyfr.

b. przed godłem należy wstawić literę oznaczającą kategorię w której zgłaszana jest praca: architektura zieleni - z, mała architektura - m.

c. po godle, po pauzie należy wpisać nr pracy, nie należy używać spacji, polskich znaków, dużych liter oraz nazw etapów konkursu.

Przykłady:
z-abcde12-1, z-abcde12-2 (kategoria: architektura zieleni, godło: abcde12, zgłoszone dwa zdjęcia)
lub m-xyzab89-1, m-xyzab89-2 (kategoria: mała architektura, godło: xyzab89, zgłoszone dwa zdjęcia)
d. Godłem i numerem oznacza się nazwę pliku. Godło powinno być zgodne z dołączoną kartą zgłoszenia.

10. Każdy uczestnik dołącza do prac wypełnioną kartę zgłoszenia (karta dostępna na www.rzeszow.gazeta.pl, w redakcji Gazety Wyborczej w Rzeszowie oraz w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa). Prace wraz z kartami zgłoszeniowymi dostarcza się w jednej zaklejonej kopercie do redakcji Gazety Wyborczej w Rzeszowie.

11. Osoba zgłaszająca pracę oświadcza, że dane na formularzu są prawdziwe, że przysługują jej wyłącznie i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję. Ponadto wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac fotograficznych oraz opublikowanie swojego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach Agora SA, na stronie internetowej www.gazeta.pl, www.wyborcza.pl oraz Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatorów. Ponadto wyraża zgodę na ustalone przez Organizatora zasady Konkursu Fotograficznego "ResFotoArch 2009". Wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie obowiązującą ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

12. Organizator nie zwraca nadesłanych na Konkurs prac i płyt CD/DVD.

Ocena, nagrody i prezentacja prac finałowych

13. Prace podlegają ocenie profesjonalnego jury w dwóch etapach:
I etap - spośród wszystkich nadesłanych prac zostaną wybrane prace do finału,
II etap - spośród prac finałowych zostanie wybrana nagroda Grand Prix oraz nagrody i wyróżnienia w każdej z kategorii zgodnie z pkt. 3 Regulaminu.

14. Każdy uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

15. Obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od nagród w Konkursie leży po stronie laureata Konkursu zgodnie z art.30 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 41 ust.7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

16. Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród głównych w poszczególnych kategoriach a także Grand Prix jeśli poziom prac nie będzie zadowalający.

17. Posiedzenie odbędzie się 20 kwietnia 2009 r.

18. Ocena jury jest ostateczna.

19. Prace zakwalifikowane do finału zostaną opublikowane najpóźniej w ciągu 3 dni od posiedzenia jury na serwisie www.rzeszow.gazeta.pl.

Ogłoszenie listy zwycięzców, wręczenie i odbiór nagród

20. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas Święta Paniagi w Rzeszowie na jednej ze scen imprezy. Dokładne dzień, godzina oraz miejsce ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zostaną podane do publicznej wiadomości po ogłoszeniu programu Święta Paniagi, nie później jednak niż na 2 dni przed rozpoczęciem imprezy.

21. 22 kwietnia 2009 r. pomiędzy godzinami 9 a 17, Organizator skontaktuje się z laureatami finału Konkursu w calu zaproszenia ich na uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. W przypadku nie możności skontaktowania się z finalistą konkursu w ciągu dwóch prób wykonanych w odstępnie minimum 24 godzin licząc od pierwszej próby wykonanej 22 kwietnia 2009 r. Organizator ponowi dwukrotnie próbę kontaktu w okresie 27 - 29 kwietnia w godzinach 9 a 17 w odstępie minimum 24 godzin. Jeśli pomimo opisanych powyżej prób nie uda się skontaktować z laureatem konkursu uznaje się, że Organizatorzy dołożyli wszelkich starań aby osobiście poinformować laureata i są zwolnieni z dalszego obowiązku poszukiwania z nim kontaktu w celu informowania o terminie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród a także w celu wręczenia nagrody.

22. Każdy laureat jest zobowiązany do osobistego stawienia się po odbiór nagrody i dopełniania formalności z nim związanych.

23. W przypadku niemożności skontaktowania się Organizatora z Laureatem zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 20 Regulaminu oraz nie stawienia się Laureata w siedzibie Organizatora po odbiór nagrody w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników, przyznana laureatowi nagroda przepada i pozostaje w dyspozycji Organizatorów.

Organizatorzy

24. Organizatorami Konkursu są:

a. Agora SA, z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10, Oddział w Rzeszowie, ul. 3 Maja 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 59944, NIP 526-030-56-44, Członkowie Zarządu: Piotr Paweł Niemczycki, Tomasz Józefacki Zbigniew Bąk, Jarosław Szaliński; Kapitał akcyjny: 54.977.535 PLN, kapitał wpłacony: 44.140.500,00 PLN, Oddział w Rzeszowie,
ul. 3 Maja 13, 35-030 Rzeszów
b. Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, ul. 3 Maja 9, 35-030 Rzeszów, tel. 017 85 324 45, e-mail:fotogaleria@erzeszow.pl

Postanowienia Końcowe

25. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
 
 
Pobierz ZGŁOSZENIE


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

 • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
 • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
 • forów dyskusyjnych;
 • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
 • codziennego newslettera informacyjnego;
 • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem