Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 13


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 15


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20

Konkurs fotograficzny: Świat bez barier

Konkurs fotograficzny: Świat bez barier

Irving z okazji Światowego Dnia Niewidomych (15 października) ogłasza konkurs fotograficzno-plastyczny. Tematyką zdjęć lub własnoręcznie wykonanych prac powinny być miejsca, sytuacje i emocje wspólne dla nas wszystkich, bez względu na to, czy możemy odbierać je wszystkimi zmysłami.


p>Regulamin Konkursu "Świat bez barier"

1.Konkurs organizowany jest przez Inntea Sp. z o. o z siedzibą w Stefanowie, ul. Malinowa 18/20, 05-552 Wólka Kosowska, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233676 zwaną dalej Inntea.

2.Adres organizatora: Inntea sp.z o.o Stefanowo, ul. Malinowa 18/20, 05-552 Wólka Kosowska.

3.Data rozpoczęcia Konkursu: 19 października 2009 r.

4.Data zakończenia Konkursu: 28 grudnia 2009 r.

5.Konkurs organizowany jest na stronach witryny internetowej www.irvingtea.com należącej do Inntea.

6.Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

a.posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego,

b.wyśle zdjęcie lub wykonaną dowolna techniką pracę w formie elektronicznej w odpowiednim formacie, który jest podany na stronie konkursowej oraz dane wymagane na stronie Konkursu,

c.nie jest pracownikiem Inntea , ani nie jest członkiem jego rodziny.

7.Nagrodami w Konkursie są kalendarze Irving zaprojektowane na podstawie grafik laureatów poprzedniego konkursu marki Irving, posiadające nakładkę z tłoczeniami braillle`a .

8.W przypadku wygrania nagrody przez osobę niepełnoletnią, nagrodę odbiera przedstawiciel ustawowy lub prawny opiekun takiej osoby.

9.Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.

10.Lista zdobywców nagród będzie opublikowana w całości do 11 stycznia 2010 na stronie internetowej Konkursu. Nagrody otrzymają autorzy prac najlepiej ocenionych przez Organizatora Konkursu. Prace oceniane będą pod kątem zgodności z tematem konkursu "Świat bez barier", kreatywności i estetyki.

11.Po opublikowaniu listy zdobywców nagród, Inntea skontaktuje się ze zwycięzcami na podany w formularzu adres e-mail w celu ustalenia adresu i szczegółów wysyłki nagrody. Nagrody zostaną wysłane pocztą nie później niż do 11 stycznia 2010.

12.Każdy uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę w Konkursie. Na jeden adres pocztowy i jedno konto e-mail może zostać przyznana tylko jedna nagroda.

13.Odbiór nagrody przez zdobywcę powinien nastąpić w terminie 14 dni od pozostawienia nagrody do dyspozycji zdobywcy nagrody, pod rygorem utraty prawa do nagrody. Nagrody będzie dostarczać Inntea za pośrednictwem poczty na adres wskazany przez zwycięzcę.

14.Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych: adresu e-mail, a także imienia, nazwiska, adresu zamieszkania. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z Konkursu. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów Konkursu w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.

15.Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Inntea sp. z o. o. z siedzibą w Stefanowie, Wólka Kosowska, przy ulicy Malinowej 18/20.

16.Organizatorzy Konkursu informują, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania.

17.Uczestnicy Konkursu zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania na stronie www.irvingtea.com

18.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

19.Uczestnicy Konkursu mogą składać reklamacje w sprawie Konkursu w ciągu 15 dni od jego zakończenia, tj. do 11 stycznia 2010 na adres Inntea sp. z.o.o , Stefanowo, ul.Malinowa 18/20, 05-552 Wólka Kosowska. Reklamacje odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozpatrywane przez Inntea. Wszelkie decyzje Inntea będą wiążące i ostateczne.

20.Organizatorzy nie są odpowiedzialni za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantują, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

21.Organizatorzy są uprawnieni do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród rzeczowych. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wchodzą w życie od dnia zamieszczenia ich na stronie konkursowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.

22.Zgłaszając zdjęcie do Konkursu Uczestnik Konkursu oświadcza, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe do przesłanego na konkurs zdjęcia, które nie są przy tym ograniczone na rzecz osoby trzeciej oraz, że publikacja nadesłanej pracy na stronie www.ivingtea.com nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów. Uczestnik równocześnie oświadcza, iż osoby uwidocznione na zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Inntea przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie przekazanych przez Uczestnika Konkursu prac, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

23.Zgłaszając pracę do Konkursu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na jej wykorzystanie i publikację w galerii konkursowej, znajdującej się na stronie www.irvingtea.com oraz dla celów promocyjnych Organizatora (reklama prasowa, reklama internetowa, materiały POS, mailing do bazy Inntea). Powyższa zgoda stanowi bezpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję na wykorzystanie nadesłanej pracy konkursowej na polach eksploatacji określonych powyżej.


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

 • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
 • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
 • forów dyskusyjnych;
 • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
 • codziennego newslettera informacyjnego;
 • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem