Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 13


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 15


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20

Konkurs na fotograficzny autoportret

Konkurs na fotograficzny autoportret

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłosiło ósmą już edycję konkursu na autoportret, inspirowany twórczością wybranego artysty. Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów kierunków artystycznych.


Konkurs ma na celu
1. Zachęcenie studentów szkół artystycznych do pogłębienia wiedzy na temat życia i twórczości wybitnych artystów, których dokonania miały decydujący wpływ na rozwój sztuki.
2. Ukazanie więzi tradycji sztuki ze współczesnymi poszukiwaniami młodych twórców.
3. Promowanie twórczości artystycznej i kreowanie młodych talentów.
4. Stworzenie forum do konfrontacji ciekawych osiągnięć młodych twórców z wielu środowisk akademickich Polski i Europy.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie Autoportret uczestniczyć mogą obecni studenci oraz absolwenci (lat od 2006 do 2009) akademii sztuk pięknych i uczelni wyższych, które posiadają kierunki artystyczne, z Europy i USA.

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace. Regulamin nie ogranicza formatu i formy wypowiedzi (malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, fotografia, wideo oraz inne media). Format i technika muszą umożliwiać transport, magazynowanie i ekspozycję pracy.

3. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wysłanie na adres: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, prac wraz z kartą zgłoszenia oraz portfolio lub CV z informacją o autorze i jego dokonaniach artystycznych.

4. Każda praca powinna być opatrzona opisem: tytuł pracy, rok powstania, technika, imię, nazwisko i adres uczestnika konkursu oraz nazwa uczelni.
Należy ponadto podać imię i nazwisko artysty, którego uczestnik wybrał jako źródło inspiracji. Wyboru można dokonać spośród powszechnie znanych artystów, których twórczość miała decydujący wpływ na rozwój sztuki.

5. Karta zgłoszeniowa i formularze do opisu prac są dostępne na stronie www.muzeum.stalowawola.pl/autoportret lub do pobrania w muzeum.

6. Nadesłanie prac i podpisanej karty zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu. Prace bez karty zgłoszenia lub z kartą nieposiadającą wszystkich wymaganych danych będą odrzucane bez dodatkowego informowania zgłaszającego.

7. Ostateczny termin nadsyłania prac mija 18 października 2009 roku. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę (nie ma znaczenia data nadania przesyłki).

JURY
1. Muzeum powołuje Jury w składzie: Tomasz Tatarczyk ? przewodniczący, Alicja Czajkowska-Magdziak, Tomasz Ciecierski, Bogusław Deptuła, Robert Kuśmirowski, Robert Maciejuk, Paweł Susid, Sławomir Toman.
2. Jury ogłosi werdykt podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w grudniu 2009 roku.
3. Nagroda główna wynosi 2500 euro.
4. Werdykt Jury jest ostateczny, od postanowień Jury nie przysługuje odwołanie.

UWAGI KOŃCOWE
1. Muzeum tworzy kolekcję prac nagrodzonych w kolejnych edycjach konkursu. Nagrodzone prace przechodzą na własność Muzeum wraz z majątkowymi prawami autorskimi tj. prawem do eksponowania na wystawach, do publikacji drukiem i w Internecie, do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne i pozostałe nośniki informacji.

2. Osoby nagrodzone i wyróŻnione w konkursie zobowiązane są do obecności na uroczystości otwarcia wystawy pokonkursowej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.

3. Uczestnicy konkursu wyraŻają zgodę na eksponowanie zgłoszonych prac na wystawie pokonkursowej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli a także na ich reprodukowanie i publikowanie w katalogu, na stronach internetowych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli oraz w mediach.

4. Prace zakwalifikowane na wystawę pokonkursową pozostają do 30 czerwca 2010 roku w dyspozycji Muzeum i będę wykorzystywane na potrzeby promocji konkursu, Muzeum dopuszcza moŻliwość pokazania wystawy poza Stalową Wolą.

5. Koszty dostarczania i odsyłania prac ponoszą uczestnicy konkursu, którzy zobowiązani są takŻe do odbioru prac w terminie do 31 lipca 2010 roku.
Autorzy mogą odbierać swoje prace osobiście, lub zgłosić (telefonicznie ewentualnie mailowo) prośbę o odesłanie ich pocztą na adres podany w karcie zgłoszenia. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za prace nieodebrane w terminie.

6. Prace zgłoszone na konkurs powinny być odpowiednio zabezpieczone przez autora. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac w czasie transportu. Prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone nie będą brane pod uwagę.

7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują organizatorzy konkursu.
Organizatorem konkursu jest Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.
koordynatorki konkursu: Monika Kuraś, Anna Szlązak, tel. +48 15 844 85 56, e-mail: mkuras@stalowawola.pl, annaszlazak@stalowawola.pl
www.muzeum.stalowawola.pl

Konkurs pod patronatem miesięcznika ?ARTeon. Magazyn o sztuce?.
Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

 • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
 • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
 • forów dyskusyjnych;
 • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
 • codziennego newslettera informacyjnego;
 • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem