Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 13


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20

Konkurs na Projekt Kuratorski na festiwal inSPIRACJE 2010

Konkurs na Projekt Kuratorski na festiwal inSPIRACJE 2010

Klub 13 Muz, organizator Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Wizualnej inSPIRACJE zaprasza kuratorów do konkursu na projekt wystawy zbiorowej realizowany podczas kolejnej edycji Festiwalu w 2010 roku.


p>Wyciąg z regulaminu:

Organizatorem Konkursu jest Klub 13 Muz zwany dalej ORGANIZATOREM.Przedmiotem konkursu jest organizacja projektu kuratorskiego  interdyscyplinarnej wystawy zbiorowej mieszczącej się w temacie 6. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Wizualnej inSPIRACJE 2010/ glamour. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są kuratorzy indywidualni, artyści oraz zespoły kuratorskie.

Zgłoszony projekt musi zawierać:
* tytuł projektu
* opis koncepcji
* listę nazwisk artystów proponowanych do udziału w wystawie
* pisemną zgodę artystów na prezentację ich prac lub pisemne zobowiązanie do wykonania prac i prezentacji ich podczas Festiwalu lub pisemną zgodę właścicieli prac w których zbiorach one się znajdują w wyżej wymienionym terminie wystawy lub pisemne zobowiązanie kuratora do sprowadzenia i prezentacji prac określonego (określonych) artystów.
ilość premier wśród proponowanych prac musi stanowić min. 50%
* kosztorys organizacji wystawy, zawierający koszty transportu prac (do i z siedziby Organizatora), całkowity koszt produkcji (materiały, montaż), gaże dla artystów
* wymagania techniczne niezbędne do realizacji wystawy
* dokumentację zdjęciową proponowanych prac (pliki JPG, max 800x600 pikseli) - dotyczy prac już istniejących.
* tekst kuratorski
* komunikat prasowy (opcjonalnie)
* zgodę na przetwarzanie danych osobowych autorów projektu do celów związanych z konkursem

Zgłoszenie projektu w przypadku wyboru oferty jest jednoznaczne ze zgodą na:
* nieodpłatne wykorzystanie tekstu kuratorskiego oraz tekstu dla mediów w publikacjach Festiwalowych, w tym katalogu,
* nieodpłatne przekazanie tekstu dla mediów (pkt 4 lit. j) mediom na potrzeby promocji Festiwalu, przy czym w przypadku niedostarczenia tekstu dla mediów przekazywany będzie tekst kuratorski.
* możliwości dokonywania skrótów redakcyjnych w tekście kuratorskim oraz tekście dla mediów
* nieodpłatne wykorzystanie  nadesłanych prac w celu promocji Festiwalu

Termin i forma zgłaszania projektów:
Projekty należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: galeria@klub13muz.pl w nieprzekraczalnym terminie do 07.09.2009, decyduje data otrzymania emaila na w/w koncie.
Projekty przysłane po terminie lub nie zawierające wszystkich elementów określonych w punkcie 4 nie będą brały udziału w konkursie.

Wybór realizowanego projektu kuratorskiego odbędzie się w następujący sposób:
zgłoszone projekty zostaną poddane ocenie przez Jury Festiwalu inSPIRACJE. Jury Festiwalu inSPIRACJE spośród nadesłanych projektów wybierze jeden, którego autor (autorzy) zostaną zaproszeni do jego realizacji. Zastrzega się możliwość niedokonania wyboru projektu. Wybór projektu lub informacja o jego nie dokonaniu zostanie ogłoszona do 31.10.2009 na stronie internetowej festiwalu www.inspiracje.art.pl
Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.

Nagroda:
Nagrodą w konkursie jest możliwość realizacji projektu wystawy na podstawie odrębnej umowy z Organizatorem, przy czym Organizator zapewni warunki realizacji wystawy oraz zapłaci na rzecz autorów wybranego projektu honorarium w łącznej wysokości 7000 zł brutto. Organizator zastrzega możliwość dokonywania zmian w wybranym projekcie, wynikających z:
* braku technicznych możliwości realizacji projektu
* zbyt wysokich kosztów realizacji, wykraczających po za ustalone ramy budżetowe festiwalu

W obu powyższych przypadkach organizator zobowiązuje się wcześniej uzgodnić wszelki możliwe zmiany w realizacji projektu. W przypadku, gdy kurator, którego projekt został wybrany, uchyla się od zawarcia umowy na realizację projektu z Organizatorem, Organizator może zawrzeć umowę z autorem (autorami), którego projekt zajął według Jury kolejne miejsce.
Złożenie projektu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.  

Dodatkowych informacji udziela przedstawiciel biura d/s organizacji festiwalu:
Krzysztof Ked Olszewski galeria@klub13muz.pl
tel. 091 4347173

Pobierz regulamin w formacie PDF


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

 • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
 • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
 • forów dyskusyjnych;
 • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
 • codziennego newslettera informacyjnego;
 • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem