Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 13


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20

Konkurs o fotografowaniu

Konkurs o fotografowaniu

Zachwyć nas! Porwij do magicznej krainy Twojego obiektywu! Oczaruj nas tym, co Cię inspiruje i fascynuje! Niech Twoje zdjęcie będzie odpowiedzią na pytanie: dlaczego kochasz fotografować?!


Nie ma znaczenia czy będzie to ujęcie bliskiego spotkania z przyrodą, subtelny urok aktu, baśniowy widok z Twojego okna czy wzruszający portret.
Pokaż nam dlaczego kochasz fotografować!

Wasze prace oceni Andrzej A. Mroczek - autor "Książki o fotografowaniu"!


Jak przystąpić do konkursu?


Żeby wziąć udział w konkursie musisz być zarejestrowanym użytkownikiem serwisu helion.pl.
1. Zaloguj się na helion.pl a jeśli jeszcze nie posiadasz u nas konta, zarejestruj się, a następnie zaloguj.
2. Wypełnij formularz znajdujący się w panelu użytkownika: [ Wyślij zdjęcie do konkursu fotograficznego ] i prześlij za jego pośrednictwem jedno zdjęcie konkursowe.
3. Twoje zdjęcie pojawi się w GALERII KONKURSU w przeciągu kilku godzin.

ZASADY KONKURSU

1. Konkurs prowadzony jest na stronie internetowej www.helion.pl, a zdjęcia mogą być zgłaszane jedynie przez zarejestrowanych czytelników serwisu, poprzez specjalną funkcję w panelu użytkownika.

2. Prace nadsyłane pocztą elektroniczną nie będą oceniane przez jury.

2. Prace można nadsyłać od 28.01.2009 do 28.02.2009 r.

3. Fotografie muszą odpowiadać tematyce konkursu i posiadać walory artystyczne.

4. Każda osoba może przysłać maksymalnie jedną fotografię.

5. Fotografie muszą być zapisane w plikach JPEG, o objętości nie przekraczającej 250 kB.

6. Maksymalne rozmiary zdjęcia to 800 pikseli na szerokość i 600 pikseli na wysokość, a minimalne to 350 pikseli w każdym z wymiarów.

7. Wszystkie nadesłane i zaakceptowane przez organizatora zdjęcia będą prezentowane w GALERII KONKURSU.

8. Wysłanie zdjęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, który jest dostępny poniżej.


REGULAMIN KONKURSU

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Helion, zwane dalej "Organizatorem".

2. Celem konkursu jest propagowanie wśród Czytelników Helionu fotograficznego hobby.

3. Konkurs jest prowadzony na stronie internetowej www.helion.pl od 28.01 do 28 lutego 2009 r.

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10.03.2009 r., a jego laureaci zostaną powiadomieni mailowo.

5. Zwycięskie prace zostaną wyeksponowane wraz z uzasadnieniem wyboru jury w galerii konkursowej.

6. Udział w konkursie jest bezpłatny.


II. Uczestnicy konkursu

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, niezależnie od tego, czy fotografia jest ich pasją, czy także wykonywanym zawodem.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

3. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie jedno zdjęcie.

4. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

III. Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w panelu aktywnego użytkownika serwisu www.helion.pl, podając swoje imię i nazwisko lub pseudonim, adres e-mail oraz załączyć zdjęcie zgłaszane na konkurs.

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia w dowolnej technice fotograficznej, przedstawiającego fotograficzne poszukiwania i pokazującego wyobraźnię artystyczną autora. Do konkursu opuszcza się także zdjęcia obrobione cyfrowo w programach graficznych.

3. Wysyłane zdjęcie powinno być zapisane w formacie JPEG, nie może przekraczać wymiarów 800 pikseli na szerokość i 600 pikseli na wysokość oraz objętości 250 kB. Minimalne zaś nie może być mniejsze niż 350 pikseli w każdym z wymiarów.

4. Wypełnienie formularza w panelu logowania i wysłanie pliku jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego zdjęcia oraz uzyskaniu zgody na publikację od osób znajdujących się na fotografii.

5. Przesłanie zdjęcia na konkurs oznacza także udzielenie Organizatorowi przez uczestnika konkursu nieodpłatnej licencji na bezterminową prezentację fotografii na stronach serwisie helion.pl.pl, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia także na nieodpłatną publikację w materiałach promocyjnych i marketingowych, wydawnictwach i stronach internetowych Organizatora.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcjonowania przesłanych zdjęć i nie umieszczania fotografii naruszających prawa osób trzecich, obscenicznych i pozbawionych walorów artystycznych.

7. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. Oceny nadesłanych prac dokona jury, w którym zasiadają:

Andrzej A. Mroczek ? Przewodniczący jury, autor książki "Książka o fotografowaniu"
Norbert Stawczyk ? Dyrektor Kreatywny wydawnictwa Helion
Aneta Matlok ? Brand Manager Helion

2. Nagrody, ufundowane przez Organizatora, zostaną przyznane autorom prac najlepiej oddających temat konkursu oraz posiadających walory artystyczne.

3. W konkursie przyznane zostaną nagrody:

I miejsce - Urządzenie wielofunkcyjne HP i pakiet książek o wartości 500zł

II miejsce - Pakiet książek o wartości 500 zł

III miejsce ? Pakiet książek o wartości 250 zł

4. W konkursie zostaną także przyznane wyróżnienia.

Organizator przewiduje 20 wyróżnień, których laureaci otrzymają wybraną przez organizatora nagrodę książkową o tematyce korespondującej z tematyką konkursu.

V. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród

1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach portalu w terminie 10 dni od daty zakończenia konkursu.

2. Osoby, których zdjęcia zostaną opublikowane na liście zwycięzców konkursu otrzymają powiadomienie o wygranej na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

3. Po otrzymaniu powiadomienia zwycięzcy są zobowiązani przesłać na podany w wiadomości adres e-mail swoje dane identyfikacyjne i adresowe w terminie 5 dni od daty przesłania wiadomości przez Organizatora, w celu wysłania przyznanej nagrody.

4. Nagrody zostaną wysłane drogą pocztową na koszt Organizatora na podany adres pocztowy zwycięzcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania danych, o których mowa w pkt. 3.

5. Nagrody nie podlegają wymianie na żaden ekwiwalent.

6. Brak danych zwycięzcy, o których mowa w pkt. 3 w terminie 5 dni od daty przesłania powiadomienia o wygranej bądź nieodebranie przesłanej nagrody w ciągu 30 dni zwalnia Organizatora z obowiązku wydania nagrody.

8. Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu. Podanie danych osobowych w wiadomości e-mail jest dobrowolne.

VI. Reklamacje

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej wiadomości, przesłanej na adres e-mail konkurs@helion.pl , w terminie do 14 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione.

3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora Konkursu.


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

 • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
 • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
 • forów dyskusyjnych;
 • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
 • codziennego newslettera informacyjnego;
 • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem