Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 13


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 15


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20

Konkurs: Polska Wschodnia - Tu zaczyna się Unia

Konkurs: Polska Wschodnia - Tu zaczyna się Unia

Urodziłeś się w Polsce Wschodniej? Mieszkasz tu? Masz tam przyjaciół? Lubisz jeździć na wschód, lub po prostu kochasz robić zdjęcia? Weź udział w konkursie filmowo – fotograficznym "Polska Wschodnia - tu zaczyna się Unia".


p>Regulamin konkursu fotograficzno - filmowego "Polska Wschodnia – Tu zaczyna się Unia"

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem konkursu jest Minister Rozwoju Regionalnego.

Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu, tj. z dniem 25 sierpnia 2009r godzina 12:00 i obowiązuje do czasu jego zakończenia, tj. do 25 września 2009 r do godziny 12:00.

Przesłanie zdjęć lub filmów na konkurs jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących i filmujących w wieku 18-30 lat. Warunkiem koniecznym jest ukończenie 18 roku życia. Prace autorów powyżej 30 roku życia będą dopuszczone do konkursu.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Agencji PR Kwadrat oraz ich najbliższa rodzina.

ZDJĘCIA i FILMY
Każdy uczestnik może zgłosić 1 zdjęcie i/lub 1 film nakręcony telefonem komórkowym wraz z komentarzem słownym do danego zdjęcia lub filmu.

Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie. Filmy i fotografie mogą być kolorowe, czarno-białe i w sepii, przesłane do organizatora w formie elektronicznej.

Wielkość zgłoszonych zdjęć nie może przekraczać 2Mb
Wielkość zgłoszonych filmów nie może przekraczać 10Mb

Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.

Termin zgłaszania zdjęć/filmów mija 25 września 2009 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia pracy konkursowej do systemu Organizatora.

Organizator informuje uczestników konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

Fotografie i filmy należy przesyłać jedynie w formie elektronicznej jako załączniki do formularza zamieszczonego na stronie konkursu www.tuzaczynasieunia.pl

W formularzu należy zaznaczyć/wypełnić wszystkie pola, które zaznaczone są jako obowiązkowe i wybrać jedną z 5 kategorii, w której praca będzie oceniana. Organizator ma prawo do przesunięcia zgłoszonej pracy konkursowej do innej kategorii, jeżeli jego zdaniem jest ona bardziej odpowiednia.

Proponowane kategorie:
turystyka/trasy rowerowe
gospodarka
edukacja
Internet
transport/komunikacja/drogi

Nadesłane zdjęcia i filmy bez tytułu, komentarza oraz zaakceptowania przez ich autora warunków niniejszego regulaminu nie będą brały udziału w konkursie.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej pracy konkursowej, jeżeli uczestnik podejmie próby złamania zabezpieczeń serwisu internetowego lub w jakikolwiek inny sposób będzie działał na szkodę Organizatora.

Treść zgłoszonych prac powinna dotyczyć jednej z 5 kategorii. Organizator nakłada na uczestników zakaz zgłaszania prac, które:
zawierają treści pornograficzne, erotyczne i są uznawane za obsceniczne
są uznawane za wulgarne i obraźliwe
obrażają inne osoby lub ich uczucia, w szczególności treści związane z pochodzeniem, wyznaniem, niepełnosprawnością, płcią, wiekiem i preferencjami seksualnymi tych osób
zawierają przemoc względem ludzi i zwierząt lub mają podłoże rasistowskie
promują piractwo fonograficzne, komputerowe, techniki łamania zabezpieczeń, rozpowszechniają wirusy komputerowe
prezentują treści uznane przez prawo jako nielegalne
łamią prawo do prywatności lub gdy istnieje przypuszczenie, że takie prawo naruszają
chronione są prawami autorskimi przez inne osoby niż uczestnik konkursu
Organizator uzna za niezgodne z ideą i celem konkursu

Wszystkie zgłoszone prace nie mogą wykorzystywać wizerunku osób postronnych bez ich wiedzy.

Uczestnik konkursu zgłaszając pracę potwierdza, iż nie narusza ona praw osób trzecich.

W przypadku wpłynięcia do Organizatora informacji o naruszeniu praw autorskich do zdjęć lub filmików od osób trzecich, Uczestnik konkursu pokryje wszelkie koszty związane z roszczeniami.

Zgłaszając do konkursu zdjęcie lub filmik wykorzystujący wizerunek osób trzecich uczestnik jednocześnie potwierdza iż uzyskał upoważnienia od osób przedstawionych na zdjęciach do używania ich wizerunku na wymienionych w regulaminie polach eksploatacji i przenosi je na Organizatora konkursu.

Strona będzie posiadała wewnętrzną wyszukiwarkę zdjęć po nicku autora oraz ranking najlepiej ocenianych zdjęć w kategoriach.

Zwycięzcę w każdej kategorii konkursowej wyłonią internauci, którzy będą głosowali na stronie internetowej na najlepsze zdjęcie lub film w każdej z pięciu kategorii. W ten sposób zostanie wybranych pięciu zwycięzców – po jednym z każdej kategorii.

Dodatkowo organizator konkursu oraz wykonawca zastrzegają sobie prawo do wyboru najlepszej pracy konkursowej, tj. najlepszej pracy w całym konkursie, niezależnie od kategorii.

HARMONOGRAM KONKURSU
Nadsyłanie prac do 25.09.2009 godzina 12:00
Ogłoszenie wyników 28.09.2009 godzina 12:00
Informacja o miejscu i terminie uroczystego wręczenia nagród zostanie zamieszczona w trakcie trwania konkursu na stronie internetowej (www.tuzaczynasieunia.pl)

NAGRODY
W każdej z 5 kategorii zostanie wyróżniona jedna praca. Autor pracy otrzyma nagrodę w postaci aparatu fotograficznego.
Opcjonalnie: Jedna z nadesłanych w konkursie prac otrzyma nagrodę specjalną przyznaną przez Jury.
Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą e-mailową lub telefoniczną.

PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ I FILMÓW
Zgłoszenie zdjęć i filmów do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne, bezterminowe, nieodwołalne wykorzystywanie do promocji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii i filmów zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając nick autora.

Zdjęcia i filmy zostaną po zakończeniu konkursu umieszczone w bazie administrowanej przez Organizatora. Materiały te będą elementem promującym i będą wykorzystywane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do celów promocyjnych. Także i w tym przypadku fotografie i filmy będą opisane nickami autorów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgłoszenie fotografii lub filmu do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie i filmy złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.

Nadesłane materiały zgłoszone do konkursu i umieszczone w bazie nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

 • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
 • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
 • forów dyskusyjnych;
 • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
 • codziennego newslettera informacyjnego;
 • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem