Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 13


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 15


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20

Konkurs: Tatry i Podhale Jana Kasprowicza

Konkurs: Tatry i Podhale Jana Kasprowicza

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza w Zakopanem zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym, którego celem jest pokazanie Tatr przez pryzmat życia i twórczości Jana Kasprowicza.


Regulamin Konkursu Fotograficznego "Tatry i Podhale Jana Kasprowicza "

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza w Zakopanem.
2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
3. Dostarczenie lub przesłanie zdjęć na konkurs wraz z oświadczeniem, o którym mowa poniżej (w zapisie 2.10 niniejszego regulaminu) jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.
4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
5. Konkurs trwa do 15 lipca 2010 roku.

2. ZDJĘCIA


1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.
2. Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii, wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie 10x15 cm maksymalnie 13x18 cm oraz bezwarunkowo w postaci elektronicznej na płycie CD, zapisane lub zeskanowane w jak największej rozdzielczości.
3. Zdjęcia tylko w formie cyfrowej lub tylko w formie papierowej nie wezmą udziału w konkursie.
4. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.
5. Termin zgłaszania zdjęć mija 30.06.2010 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia pracy konkursowej do siedziby Organizatora.
6. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie:
tytuł konkursu, tytuł zdjęcia, imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail autora zdjęć. Każde ze zdjęć ponadto powinno być opatrzone wybranym utworem lub cytatem zaczerpniętym z poezji Jana Kasprowicza.
Każde zdjęcie powinno ilustrować wybrany fragment lub utwór lub do niego nawiązywać.
7. Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulamin. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.
8. Każda fotografia powinna zwierać formułę:
Udzielam Stowarzyszeniu Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza w Zakopanem nieograniczonej w czasie nieodpłatnej licencji na zasadach określonych w odrębnym oświadczeniu złożonym przez mnie w dniu ...... 2008r.
9. Fotografie należy składać bezpośrednio w Muzeum Jana Kasprowicza , os. Harenda 12a , Zakopane lub przesyłać na adres:
Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza
os. Harenda 12a
34 - 500 Zakopane
Z dopiskiem: Konkurs fotograficzny "Tatry i Podhale Jana Kasprowicza ".
10. Wraz z przekazaniem fotografii należy przekazać podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
11. Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu złożone z fotografów i znawców literatury.

3. HARMONOGRAM KONKURSU

1. Nadsyłanie prac do 30.06.2010 r.
2. Ocena jury do 15.07.2010 r.
3. Zawiadomienie o werdykcie jury do 30.07.2010 r.
4. Wystawa pokonkursowa prac 02.08.2010 -25.08.2010 r.

4. NAGRODY

Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:
Kategoria I - do 16 lat
Kategoria II - do 20 lat
Kategoria III - powyżej 20 lat

Nagroda główna

Nagrodą główną dla zwycięzców ( I - III miejsca w każdej kategorii ) będzie umieszczenie fotografii na wystawie plenerowej w centrum Zakopanego. Wystawa będzie prezentowana w okresie wakacji.

Nagrody dodatkowe:

Kategoria I - do lat 16
- I miejsce - wydawnictwa SPTJK bezpłatne wejście do Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie w ciągu całego roku. Prezenty od sponsorów
- II miejsce - wydawnictwa SPTJK bezpłatne wejście do Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie w ciągu całego roku. Prezenty od sponsorów
- III miejsce - wydawnictwa SPTJK bezpłatne wejście do Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie w ciągu całego roku . Prezenty od sponsorów

Kategoria II - do lat 20
- I miejsce weekendowy pobyt w pensjonacie na Harendzie, wydawnictwa SPTJK,
bezpłatny wstęp do Muzeum J. Kasprowicza na Harendzie w ciągu całego roku.
- II Karnet na wyciąg narciarski Harenda - Ski, wydawnictwa SPTJK bezpłatny wstęp do Muzeum J. Kasprowicza na Harendzie w ciągu całego roku.
- III Wydawnictwa SPTJK, bezpłatne wejście do Muzeum Jana Kasprowicza w ciągu całego roku.

Kategoria III - powyżej lat 20

- I miejsce, 1000 zł, bezpłatny wstęp do Muzeum J. Kasprowicza na Harendzie w ciągu całego roku.
- II miejsce 500 zł, bezpłatny wstęp do Muzeum J. Kasprowicza na Harendzie w ciągu całego roku.
- III miejsce 300 zł, bezpłatny wstęp do Muzeum J. Kasprowicza na Harendzie w ciągu całego roku.

1. Z nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania pierwszego miejsca w przypadku niskiego poziomu zdjęć nadesłanych na konkurs.
3. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą e-mailową lub listowną. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu otwarcia wystawy pokonkursowej. Odbioru nagród można dokonać osobiście lub przez osobę do tego upoważnioną, w dniu ogłoszenia wyników lub w ciągu sześćdziesięciu dni od ich ogłoszenia, w siedzibie SPTJK Harenda 12a.

5. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ


1. Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne wykorzystywanie do promocji Muzeum Jana Kasprowicza w Zakopanem. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).
2. Nagrodzone zdjęcia, prezentowane na wystawie plenerowej w Zakopanem będą również opisane nazwiskami autorów.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie z złożone na konkurs zostały wykonane osobiście, a w przypadku portretów uzyskano zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych.
2. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Załącznik - oświadczenie o zrzeczeniu sie praw autorskich przez fotografującego... word / PDF


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

 • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
 • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
 • forów dyskusyjnych;
 • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
 • codziennego newslettera informacyjnego;
 • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem