Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 13


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20

Konkurs: Źródła inspiracji. Wodna pasja

Konkurs: Źródła inspiracji. Wodna pasja

Wykonaj zdjęcie lub zdjęcia, ukazujące wodę w pełnym pasji i emocji artystycznym wyrazie. Przedstaw nowoczesne ujęcia i spojrzenia na wzajemne relacje ludzi z wodą ? również w ich najbliższym, codziennym otoczeniu. Niech woda będzie dla Ciebie źródłem inspiracji!


p>REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO SANITEC KOŁO
?Źródła inspiracji: Wodna pasja?

Organizator
Sanitec Koło Sp. z o.o. , ul. Toruńska 154, 62-600 Koło

1.
Idea konkursu

Pokazanie w artystycznym wyrazie wody, jako niewyczerpanego źródła inspiracji - pełnego pasji i emocji. Przedstawienie nowoczesnego ujęcia i spojrzenia na wzajemne relacje ludzi z wodą - również w ich najbliższym, codziennym otoczeniu.

Prace 13 laureatów konkursu będą eksponowane na stałej wystawie fotografii
w Salonie Łazienek KOŁO w Krakowie. 

2.
Warunki ogólne


2.1
Konkurs ma charakter otwarty, mogą brać w nim udział pełnoletnie osoby fizyczne.
Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i osoby związane z Organizatorem konkursu, osoby bezpośrednio zaangażowane w organizację Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny.

2.2
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zarejestrowanie się w  serwisie internetowym www.zrodlainspiracji.pl co oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

W konkursie mogą wziąć udział tylko zdjęcia w postaci elektronicznej, wstawione przez Uczestnika Konkursu na stronę Organizatora.

2.3
Udział w konkursie jest bezpłatny, a koszt przygotowania fotografii ponosi wyłącznie
Uczestnik Konkursu

2.4
Nie ogranicza się liczby fotografii nadesłanych na konkurs przez jednego autora.

2.5
Zarejestrowanie/zalogowanie się w serwisie i nadesłanie zdjęć jest równoznaczne z  oświadczeniem autora, że:
a) ma pełne autorskie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe, do fotografii oraz że nie narusza on w żaden sposób praw bądź dóbr osób trzecich.
b) zdjęcia nie były uprzednio nigdzie publikowane
c) Organizator ma prawo dostosować zdjęcia do wymogów publikacji i wystaw. 
d) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 j.t. z późn. zm ), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiennictwa w formie drukowanej i na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu;

UWAGA: punkt 2.5 d) ma charakter warunkowy ? będzie dotyczył tylko autorów prac nagrodzonych i wyróżnionych.
e) wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych niezbędnych w procesie przeprowadzenia przedmiotowego konkursu ? art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 j.t.  z późn. zm.).

2.6
Organizator może wysyłać w trakcie trwania konkursu i po jego ukończeniu newsletter z informacjami o konkursie do zarejestrowanych użytkowników, korzystając z podanych w trakcie rejestracji adresów mail.

2.7
Twórcy nagrodzonych i wyróżnionych fotografii zgadzają się na nieodpłatne wykorzystanie tych zdjęć przez Organizatora w wystawach, prasie, materiałach reklamowych wydawanych w druku i w formie elektronicznej (folderach, katalogach,  broszurach, displayach, na CD-ROM, Internecie) w zamian za przyznaną nagrodę lub wyróżnienie. Jedynym warunkiem wykorzystania tych zdjęć jest ich podpisanie imieniem i nazwiskiem autora.

2.8
Prace konkursowe nagrodzone przechodzą na własność Organizatora, a prace nienarodzone będą publikowane w Galerii konkursu na stronie www.zrodlainspiracji.pl do dnia 31.12.2009 r. Po tym terminie zdjęcia zostaną skasowane z baz danych Organizatora. 

2.9
Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność za prawdziwość podanych przez siebie danych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników Konkursu danych niezgodnych z prawdą.

2.10
Wszystkie dane osobowe uzyskane w trakcie przebiegu Konkursu podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2.11
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na podanie danych osobowych (Imię, Nazwisko, miasto zamieszkania) do publicznej wiadomości w związku z publikacją zdjęć.

3.
Ocena prac i nagrody


3.1  Sąd Konkursowy
Fotografie nadesłane na konkurs oceni Sąd Konkursowy w składzie:
1. Henryk Sawka ? Artysta Plastyk
2. Maciej Plewiński ? Artysta Fotografik, Związek Polskich Artystów Fotografików
3. Przemysław Powalacz ? Prezes Zarządu Sanitec Koło

Sąd Konkursowy może dokonać innego podziału nagród i wyróżnień. Jednocześnie zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzcy oraz prawo do przyznawania miejsc ex aequo.

Werdykt Sądu Konkursowego jest ostateczny.

3.2  Nagrody
I Nagroda ? 2500 zł                                 
II Nagroda - 1500 zł
III Nagroda -  1000 zł
10 Wyróżnień równorzędnych ? po 500 zł
Sąd Konkursowy ma prawo do innego podziału nagród.

3.3 Realizacja nagród
Warunkiem realizacji nagród, stawianym laureatom konkursu jest:
a) przekazanie (przesłanie) Organizatorowi, w ciągu 2 dni od powiadomienia (telefonicznie i emailem) o otrzymaniu nagrody, nagrodzonego zdjęcia o parametrach umożliwiających druk wielkoformatowy  (parametry 300 dpi, format 300mm 420mm) na wskazany adres serwera FTP.
b) podpisanie umowy z Sanitec Koło Sp. z o.o. (organizatorem) na przeniesienie autorskich praw majątkowych.
W innym wypadku nagroda lub wyróżnienie nie zostaną przekazane.

3.3.1 Podatek od nagród
Kwoty, pomniejszone o 10% zryczałtowany podatek, przypadające na nagrodę i wyróżnienia zostaną przelane na konta osób, które je otrzymały.

4.
Terminarz Konkursu


Ogłoszenie konkursu, Regulamin na stronie www.zrodlainspiracji.pl   30.04.2009 r,

Zdjęcia należy wstawić na stronie www.zrodlainspiracji.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.05.2009 r.

Ogłoszenie wyników konkursu na stronie www.kolo.com.pl, www.zrodlainspiracji.pl i podczas wernisażu w Salonie Łazienek KOŁO w Krakowie 03.06.2009 r.

Publikacja zdjęć laureatów konkursu i zdjęć nadesłanych na konkurs na www.zrodlainspiracji.pl od 03.06.2009 r. do 31.12.2009 r.  

5.
Zasady wstawiania fotografii


5.1
Przed wstawieniem fotografii, Uczestnik Konkursu, powinien zalogować się na stronie konkursu www.zrodlainspiracji.plpodając swój login i hasło oraz Imię, Nazwisko, adres emailowy, numer telefonu oraz akceptując Regulamin Konkursu.

5.2
1. Po zalogowaniu się, Uczestnik Konkursu samodzielnie wstawia fotografię. Na stronę może być wstawiona dowolna liczba zdjęć jednego autora.  O wymiarach nie przekraczających 500x 500 pixeli.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania fotografii nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.

5.3
Fotografie (po zalogowaniu się) mogą być wstawiane i edytowane do dnia 24.05.2009 r. do godz. 24.00. Po tym terminie możliwość wstawienia i edycji fotografii zostanie zablokowana.

5.4
Fotografie opublikowane na stronie www.zrodlainspiracji.pl będą podpisane Imieniem i Nazwiskiem autora.

5.5
Kolejność publikacji fotografii nienagrodzonych na stronie www.zrodlainspiracji.pl ustalana będzie losowo.

5.6
Uczestnik Konkursu logując się i wstawiając fotografię na stronie www.zrodlainspiracji.pl akceptuje warunki oraz Regulamin Konkursu i wyraża zgodę na publikację fotografii bez odrębnego wynagrodzenia.

Uwagi:
Pytania związane z Konkursem prosimy kierować do Wojciech Choina, Sanitec Kolo, 
Tel.: +48 505 199 118
Email: wojciech.choina@kolo.com.pl


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

 • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
 • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
 • forów dyskusyjnych;
 • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
 • codziennego newslettera informacyjnego;
 • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem