16 lutego 2017, 14:11
Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl
czytano: 2387 razy

Łężczok w obiektywie Sebastiana Krupy

Łężczok w obiektywie Sebastiana Krupy

"Łężczok" to największy rezerwat Województwa Śląskiego. Przez przyrodników jest często zwany „perłą śląskiej przyrody” lub też „śląskim Serengeti”. Jest rezerwatem leśno-stawowym, obejmującym kompleks ośmiu stawów, las grądowy, łąki, starorzecza i długi fragment rzeczki Łęgoń. Pod względem przyrodniczym, krajobrazowym, ale też i naukowym jest wyjątkowym miejscem, nie tylko w skali województwa.

"W rezerwacie stwierdzono obecność około 200 gatunków ptaków, z czego 118 zakładało tu gniazda. Do niedawna rezerwat był wymieniany nawet w brytyjskich wydawnictwach, jako ważna ostoja ptaków w Polsce (Important Birds Areas in Europe – pod numerem IBAE Poland 058). Warto również wiedzieć, iż przyroda tego miejsca nie jest do końca poznana. W rezerwacie wciąż odbywają się różne badania i obserwacje. W czasie gdy będzie można oglądać tę wystawę, będą trwały badania populacji owadów zamieszkujących lasy rezerwatu. Dzięki temu zwiększy się nasza wiedza o gatunkach w nim zamieszkujących, może nawet doczekamy się jakiegoś spektakularnego odkrycia jakiejś rzadkości. 
 
Na wystawie zostanie zaprezentowanych kilkadziesiąt zdjęć mających na celu zobrazować jeden rok z życia rezerwatu. Fotografie zostały ułożone porami roku, zaczynając i kończąc na zimie. 
 
Wszystkie fotografie przedstawiające pejzaże, grzyby, rośliny i zwierzęta zostały wykonane na obszarze rezerwatu lub też przy jego granicy. Ani zwierzęta, ani rośliny nie przestrzegają bowiem granic administracyjnych i same wyznaczają swoje rewiry, które często wykraczają poza granice rezerwatu. 
 
Fotografie zostały wykonane  zgodnie z zasadami etycznymi Związku Polskich Fotografów Przyrody"- Sebastian Krupa.
 
Sebastian Tomasz Krupa (urodzony w 1973 r. w Raciborzu) – raciborzanin, absolwent Technikum Mechanicznego w Raciborzu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na co dzień urzędnik, fotograf po godzinach pracy, członek Okręgu Śląskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody, członek Polskiej Agencji Fotografów "FORUM" w Warszawie. Fotografuje pejzaż oraz przyrodę Polski. Uczestnik wystaw zbiorowych w kraju (Sejm RP w Warszawie, Szczecin, Poznań, Jelenia Góra, Racibórz) i zagranicznych (RFN, Słowenia). Prowadzi internetowy notatnik fotograficzny pt. "Fotografia Przestrzeni". Ponadto miłośnik dobrej książki, muzyki i kina. 
 
Fot. Sebastian Krupa
 
Fot. Sebastian Krupa
 
Fot. Sebastian Krupa
 
Fot. Sebastian Krupa
 
Fot. Sebastian Krupa
 

Informacje o wystawach

Tytuł "Łężczok"
Autor Sebastian Tomasz Krupa
Wystawa czynna od 3 marca 2017 r.
Wystawa czynna do 31 marca 2017 r. 
Wernisaż 3 marca– godzina 17:00
Miejsce
Muzeum w Raciborzu, ul. Rzeźnicza 15, 47-400 Racibórz

 www.swiatobrazu.pl