Nowa, zaktualizowana i rozszerzona wersja wzorów pism i umów dla fotografów na rok 2018

Nowa, zaktualizowana i rozszerzona wersja wzorów pism i umów dla fotografów na rok 2018

Prezentujemy nową, zaktualizowaną wersję wzorów pism i umów dla fotografów, rozszerzoną o komentarze dotyczące zmian w obszarach szczególnie ważnych dla zarobkujących fotografów. W polskim prawie w 2018 roku nastąpiły spore zmiany, wprowadzono wiele przepisów, z których część poprawia sytuację fotografów, ale jak to zwykle bywa - część powoduje powstanie nowych niebezpieczeństw i obowiązków.

Warto wspomnieć o przepisach upowszechniających wymianę dokumentów w formie elektronicznej, uprawnienia wierzycieli będących podatnikami VAT, sankcje grożące podmiotom nie wykonujących zobowiązań określonych w ustawie o VAT, obszerne zmiany przepisów VAT (m. in. dotyczące obowiązków związanych z JPK).Każdy fotograf, który uzyskuje dochody ze swojej działalności, spotyka się z wieloma sytuacjami, w których niezbędne są różnego rodzaju dokumenty: umowy, zaświadczenia, oświadczenia, wezwania itp. Jest ich bardzo dużo, a prawidłowa konstrukcja stosowanych w kontaktach z kontrahentami i administracją dokumentów jest bardzo ważna dla zabezpieczenia interesów autora fotografii.
 
Dla fotografów ślubnych: Najważniejsza, a jednocześnie najmniej przyjemna część pracy fotografa ślubnego to prowadzenie firmy, jej dokumentacji, dbanie o właściwe formułowanie umów, negocjacja zleceń. Zanim dojdzie do realizacji, fotografa czeka wiele działań, ukierunkowanych na pozyskanie klientów, a następnie zabezpieczenie wzajemnych interesów. Jakość dokumentów, które przedstawimy klientom w tej fazie rozmów, nie tylko świadczy o naszym profesjonalizmie, ale również zabezpiecza nasze interesy, wpływając bezpośrednio na jakość naszego snu po wykonaniu zlecenia. Wiele osób zdaje się nie doceniać faktu, iż postawa biznesowa fotografa ślubnego jest równie ważna jak jakość wykonywanych zdjęć.
 

Pomyśl –  czy zgadzasz się z którymś z poniższych twierdzeń?

 • Jestem fotografem amatorem, ale uważam, że  już dojrzałem do tego, żeby zarabiać na zdjęciach.
 • Zarabiam już na fotografowaniu, ale czuję, że nie wykorzystuję swoich możliwości.
 • Całkiem nieźle zarabiam na fotografii, ale zależy mi, bym mógł się z tego utrzymywać na dobrym poziomie.
 • Jeżeli którekolwiek z tych twierdzeń odpowiada Twoim odczuciom, oznacza to, że ten e-book jest dla Ciebie.
 

Cena: 69 zł (w tym 23% podatku VAT)

Uwaga:

e-book "Wzory pism i umów dla fotografów" dostępny będzie od 8 stycznia 2018 r.

 

Preset Presety do Adobe Photoshop Lightroom

 

 

 

Lista wzorów dokumentów

 • Cesja praw
 • Faktura proforma
 • Informacja do Krajowego Rejestru Długów
 • Informacja o formie prowadzenia ewidencji rachunkowej
 • Informacja o odmowie wykonania usługi
 • Informacja o opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej
 • Informacja o otrzymaniu zaliczki (zadatku)
 • Informacja o prowadzeniu jednolitej ewidencji dla celów VAT i zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Informacja o rezygnacji z ustawowego zwolnienia z VAT
 • Informacja o wyborze sposobu opodatkowania
 • Nota odsetkowa
 • Potwierdzenie otrzymania płatności
 • Potwierdzenie przyjęcia zamówienia
 • Protokół odbioru usługi
 • Przedsądowe wezwanie do zapłaty
 • Rachunek do umowy o dzieło
 • Rachunek do umowy zlecenia
 • Rachunek proforma
 • Rachunek za usługę
 • Skarga na czynności komornika
 • Udzielenie licencji niewyłącznej
 • Udzielenie licencji wyłącznej
 • Umowa agencyjna
 • Umowa najmu lokalu użytkowego
 • Umowa najmu samochodu
 • Umowa o dzieło
 • Umowa o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych
 • Umowa o świadczenie usługi
 • Umowa o świadczenie usługi połączona z zadatkiem
 • Umowa o świadczenie usługi połączona z zaliczką
 • Umowa o współpracy przy realizacji zamówienia
 • Umowa sprzedaży
 • Umowa sprzedaży na próbę
 • Umowa sprzedaży na raty
 • Umowa użyczenia samochodu
 • Umowa użyczenia sprzętu
 • Umowa zlecenia
 • Wezwanie do spełnienia świadczenia
 • Wezwanie do usunięcia naruszeń praw autorskich
 • Wezwanie do wypłaty odszkodowania z tytułu nieuprawnionego wykorzystania praw autorskich
 • Wezwanie do wypłaty wynagrodzenia za wykorzystanie praw autorskich
 • Wezwanie do zapłaty
 • Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowych
 • Wniosek o zezwolenie na fotografowanie wnętrz
 • Wniosek o zezwolenie na wykorzystanie wizerunku
 • Wniosek o zwrot nadpłaty podatek
 • Zamówienie usługi
 • Zestawienie kosztów dodatkowych w związku z realizacją zlecenia
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku
 • Wzór wniosku o wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
 • Powiadomienie dłużnika o zamiarze skorzystania z ulgi na złe długi w podatku VAT

Dla fotografów ślubnych

 • Konstrukcja oferty – nie tylko cele promocyjne
 • Oferta – komentarz prawny (kiedy oferta wiąże, jak zmienić ofertę, jak unikać postępowania zakazanego prawem)
 • Umowa o świadczenie usługi – niezbędne elementy, klauzule wyłączające odpowiedzialność, klauzule zabezpieczające płatności
 • Wzory umów o świadczenie usługi
 • Okoliczności, w których może nastąpić wypowiedzenie umowy
 • Okoliczności, w których może nastąpić odstąpienie od umowy
 • Zadatek i zaliczka – rola zabezpieczająca i dyscyplinująca – różnice w zakresie stosowania
 • Rozszerzenie zakresu usługi w trakcie jej świadczenia – klauzule zabezpieczające fotografa
 • Protokół wykonania usługi, protokół przekazania dzieła
 • Pomocnicy i asystenci – jak zatrudniać na umowy cywilnoprawne zgodnie z prawem
 • Reklamacje – w jaki sposób prowadzić procedurę reklamacyjną
 • Skuteczna windykacja należności – komentarz
 • Skuteczna windykacja – wzory pism
 • Odszkodowania umowne i pozaumowne – komentarz
 • Wezwania do spełnienia świadczenia
 • Prawo do wykorzystania wizerunku dla celów promocyjnych fotografa – komentarz
 • Wzory zgody na wykorzystanie wizerunku
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Opodatkowanie fotografa ślubnego – jak nie popaść w koszty  nie wpadając w kłopoty
 • Kalkulator kosztów fotografa ślubnego

 

Cena: 69 zł (w tym 23% podatku VAT)

 

Preset Presety do Adobe Photoshop Lightroom

 

 

 

 

Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl


Oceny artykułu: 0% 100% ocen: 1

Sprawdź inne artykuły z kategorii: AktualnościKomentarze Użytkowników

Niezalogowanych Użytkowników prosimy o zalogowanie się przed dodaniem komentarza.Nie ma jeszcze żadnych komentarzy

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu i w żaden sposób nie odzwierciedlają poglądów prezentowanych przez właścicieli i administratorów SwiatObrazu.pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.Najnowsze fotografie

Dacza... ... .... Lacquer Forest Kamerun FLOWER