Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 13


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 15


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Naftowe Klimaty

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Naftowe Klimaty

Stowarzyszenie ?Maraton? Gorlice i Fundacja PGNiG Im. Ignacego Łukasiewicza zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym ?Naftowe Klimaty? organizowanego w ramach Weekendu Naftowego, imprezy kulturalno-rekreacyjnej dla upamiętnienia światowych początków przemysłu naftowego.


p>Przedmiotem fotografii konkursowej powinny być szeroko pojęte elementy polskiego naftownictwa i gazownictwa, w tym zarówno elementy historyczne, jak i aktualnie eksploatowane, a także ludzie związani z tą branżą przemysłu. W tegorocznej edycji konkursu osobną kategorią, w której zostanie przyznana specjalna nagroda, będzie kategoria NAFTOWE KLIMATY-LUDZIE!


I CELE I EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ?NAFTOWE KLIMATY?


1. Promocja historyczno-kulturowych tradycji przemysłu naftowego na Ziemiach Polskich.
2. Dokumentacja i artystyczna prezentacja w fotografii:
- początków rozwoju przemysłu naftowego;
- istniejącego krajobrazu przemysłu naftowego w Polsce- Światowej Kolebce Przemysłu Naftowego;
- przemysłu rafineryjno?petrochemicznego w jego aktualnym kształcie;
- producentów maszyn i narzędzi wiertniczych;
- stacji paliw;
- istniejących skansenów związanych z przemysłem naftowym, zgromadzonych w nich urządzeń i innych pamiątek;
- pracowników i ludzi związanych z gazownictwem i naftownictwem
- skojarzeń i własnych obserwacji tematycznych
3. Gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji fotograficznej związanej z tematem konkursu
4. Zorganizowanie wernisażu ? wystawy towarzyszącej Weekendowi Naftowemu.
5. Zorganizowanie wystaw pokonkursowych na terenie całego kraju.


II WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
2. Każdy z autorów może nadesłać drogą pocztową lub przekazać do biura organizatora nie więcej niż 4 prace, w tym dopuszcza się 1 zestaw wielo-zdjęciowy /max 3 fotografie w zestawie /, które traktowane będą, jako jedna praca konkursowa.
3. Organizatorzy przewidzieli dwie kategorie:
1. KATEGORIA OPEN- amatorzy i profesjonaliści fotografii cyfrowej
2. KATEGORIA JUNIOR- dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich
3. KATEGORIA SPECJALNA- wszyscy uczestnicy konkursu
4. Zalecany przez Organizatorów format zdjęć - 30x40 cm, jednak nadesłane na konkurs zdjęcia nie mogą być mniejsze od formatu 20x30 Odbitki wykonane na papierze fotograficznym, fotografie mogą być czarno? białe, kolorowe lub w sepii.
5. Każde zdjęcie przesłane na konkurs w formie odbitki powinno mieć swój odpowiednik na płycie CD dołączonej do fotografii. Brak zdjęć na płytce CD stanowić będzie podstawę do niedopuszczenia prac do konkursu.
6. Przekazane fotografie na konkurs nie mogą być modyfikowane poprzez fotomontaż.
7. Zgłoszone na konkurs fotografie muszą być opisane na odwrocie metryczką zawierającą następujące dane: tytuł, miejsce i obiekt fotografowany, godło autora (nazwa własna)
8. Fotografie przesłane na konkurs fotograficzny przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
9. Fotografie wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia umieszczoną w zamkniętej kopercie opatrzonej godłem i tytułem konkursu bez danych teleadresowych autora, należy przesłać lub doręczyć osobiście na adres:

Stowarzyszenie ?MARATON? Gorlice
ul. Biecka 10
38-300 Gorlice
w terminie do 15 kwietnia 2009 roku.

10. Uczestnik konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:
- posiada pełnię praw autorskich do fotografii zgłoszonych do konkursu,
- przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych a war. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.( Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 r), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu
- wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych i adresowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. NR 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami.
11. Podpisana karta zgłoszeniowa jest dowodem zapoznania się z regulaminem konkursu i jego zaakceptowaniem.
12. Fotografie bez metryczki lub karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.
13. Regulamin i kartę zgłoszenia można otrzymać:
- w biurze organizatora: Stowarzyszenie ?Maraton? Gorlice; ul. Biecka 10; 38-300 Gorlice; Tel: 018 352 02 00; fax: 018 352 02 00
- pobrać ze strony internetowej www.weekendnaftowy.pl

14. Osoby odpowiedzialne za konkurs:
Janusz Sobczyk ?Dyrektor Weekendu Naftowego
Grzegorz Rybczyk- Biuro Prasowe

III ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Fotografie oceniać będzie powołane przez Organizatorów Jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową. Decyzja i ustalenia Jury będą ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.
2. Przewiduje się przyznanie nagród pieniężnych na łączną sumę ok. 9000 zł oraz wyróżnienia i nagrody rzeczowe.

KATEGORIA OPEN
1. Nagroda rzeczowa o wartości 2000 zł
2. Nagroda rzeczowa o wartości 1000 zł
3. Nagroda rzeczowa o wartości 800 zł

Wyróżnienia rzeczowe o wartości 200 zł- każde

KATEGORIA JUNIOR

1. Nagroda rzeczowa o wartości 1000 zł
2. Nagroda rzeczowa o wartości 800 zł
3. Nagroda rzeczowa o wartości 600 zł

Wyróżnienia rzeczowe o wartości 100 zł - każde

KATEGORIA SPECJALNA- NAFTOWE KLIMATY- LUDZIE

Nagroda rzeczowa o wartości 1000 zł

W przypadku pozyskania większych środków nagrody mogą ulec zmianie.


IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Uczestnicy konkursu, których prace zostaną zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej zostaną powiadomieni listownie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej o wynikach konkursu, terminie i miejscu otwarcia wystawy pokonkursowej, która planowana jest w Hotelu Margot w Gorlicach, ul. Sportowa 9
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia ostatecznego terminu zgłaszania prac do maximum 14 dni od daty podanej w niniejszym regulaminie.
3. Prace nadesłane na konkurs ?Naftowe Klimaty? nie będą zwracane.
4. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu i pobytu uczestników konkursu na wystawie pokonkursowej.
 


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

 • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
 • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
 • forów dyskusyjnych;
 • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
 • codziennego newslettera informacyjnego;
 • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem