Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaObiektywy CanonNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 7


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 6


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 11


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20


Regulamin Internetowego Dziennika o Fotografii i Wideo SwiatObrazu.pl

Regulamin Internetowego Dziennika o Fotografii i Wideo SwiatObrazu.pl

Regulamin świadczenia usług bezpłatnych Internetowego Dziennika o Fotografii i Wideo SwiatObrazu.plRegulamin świadczenia usług bezpłatnych Internetowego Dziennika o Fotografii i Wideo SwiatObrazu.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1. SwiatObrazu.pl jest serwisem internetowym (dalej zwanym serwisem), którego wydawcą jest Emar Sp. z o.o., z siedzibą w Tychach.

1.2. Kopiowanie, reprodukowanie tekstów i elementów ze stron serwisu w jakikolwiek sposób, w całości, lub w części bez uprzedniej, pisemnej zgody Wydawcy jest zabronione.

1.3. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje, jakie użytkownicy serwisu podejmą na podstawie informacji i narzędzi udostępnianych na stronach www.swiatobrazu.pl

1.4. Poglądy wyrażone w materiałach prezentowanych na stronach serwisu nie stanowią odzwierciedlenia stanowiska Wydawcy.

2.1. Definicje

Wydawca: Emar Sp. z o.o., z siedzibą w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Młyńska 13; KRS 0000313612, REGON 008135610, NIP 6460325221, kapitał w wysokości 50 000 zł opłacony gotówką w całości.

Zarejestrowany Użytkownik: osoba fizyczna, która rejestrując się w serwisie wyraziła zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu;

Usługa bezpłatna: usługa świadczona przez Wydawcę za pośrednictwem serwisu, bez pobierania opłaty - w szczególności usługa dostarczania biuletynów informacyjnych, możliwości korzystania z forów dyskusyjnych, możliwości brania udziału w konkursach organizowanych przez Wydawcę, warsztatach i szkoleniach nieodpłatnych, umieszczania zdjęć w galeriach;

Codzienny Biuletyn Informacyjny: informacje dostarczane przez Wydawcę, w formie materiałów przesyłanych w formie elektronicznej, na adres e-mail podane przez Zarejestrowanego Użytkownika;

Mail zawierający informacje produktowe: przesyłka e-mail, zawierająca informacje o charakterze handlowym, marketingowym, promocyjnym lub inne informacje o produktach i/lub usługach dostarczanych/świadczonych przez Wydawcę lub innego przedsiębiorcę albo inny podmiot, nie będący przedsiębiorcą.

Regulamin: niniejszy Regulamin.

2.2.Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne

2.2.1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają sposób korzystania z usług bezpłatnych, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.

2.2.2. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień jest warunkiem korzystania z Usług bezpłatnych.

2.3. Rejestracja

2.3.1. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej - rejestracja odbywa się poprzez formularz znajdujący się na stronach internetowych Wydawcy lub poprzez wypełnienie ankiety w formie papierowej lub elektronicznej, lub w inny sposób określony przez Wydawcę. Rejestracja dokonana przez Użytkownika, akceptacja i przestrzeganie regulaminu są warunkami korzystania z usług bezpłatnych.

2.3.2. Anulowanie rejestracji.

Użytkownik może w każdej chwili anulować rejestrację, rezygnując tym samym ze świadczenia przez Wydawcę usług bezpłatnych. Samodzielne anulowanie rejestracji przez Użytkownika jest odwracalne - Użytkownik może ponowić rejestrację podając ten sam adres e-mail. Anulowanie rejestracji przez administratora Wydawcy, na żądanie Użytkownika jest nieodwracalne - Użytkownik nie może ponowić rejestracji na ten sam adres e-mail.

2.3.3. Użytkownik zobowiązuje się do wpisania prawidłowych danych wymaganych dla aktywacji usług bezpłatnych. Podanie nieprawdziwych danych upoważnia Wydawcę do zablokowania i zaprzestania kontynuacji świadczenia usług bezpłatnych.

2.3.4. Jeden Użytkownik może zarejestrować się tylko z użyciem jednego adresu e-mail. Dwukrotna lub wielokrotna rejestracja tego samego Użytkownika z użyciem różnych adresów e-mail stanowi naruszenie regulaminu i może spowodować nieodwracalne anulowanie rejestracji wszystkich kont zarejestrowanych przez Użytkownika, szczególnie w przypadku wykorzystania rejestracji wielokrotnej do działań sprzecznych z regulaminem, do głosowania w konkursach i uczestniczenia w innych głosowaniach, ocenach prac innych Użytkowników i ankietach z wykorzystaniem wielokrotnej rejestracji.

2.4. Korzystanie z usług bezpłatnych

2.4.1. Wydawca informuje, że wszelkie teksty, znaki towarowe, dokumenty, fotografie, inne dzieła chronione są prawem autorskim. Udostępnienie ich w ramach świadczenia usług bezpłatnych nie stanowi zezwolenia na ich niedozwolone użycie.

2.4.2. Przez okres 30 dni od daty rejestracji Użytkownik nie ma uprawnień do głosowania w konkursach i uczestniczenia w innych głosowaniach i ocenach prac pozostałych Użytkowników.

2.5. Fora, dyskusje, komentarze

Nie jest dozwolone w forach, dyskusjach i komentarzach umieszczanie treści promujących lub reklamujących usługi i towary firm i osób trzecich oraz treści stanowiących naruszenie prawa i dobrych obyczajów.

2.6. Prawa i obowiązki Wydawcy

Wydawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić stałe i nieprzerwane świadczenie usług bezpłatnych. Jednak Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług bezpłatnych: krótkotrwałego - z przyczyn technicznych i wynikającego ze zdarzeń losowych oraz długotrwałego - z innych przyczyn, w szczególności z przyczyn ekonomicznych.

2.7. Polityka prywatności

2.7.1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zmiany danych, podanych w trakcie rejestracji.

2.7.2. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość usunięcia swoich danych.

2.7.3. Żadne dane podane w trakcie rejestracji lub korzystania z usług bezpłatnych nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy o dane takie wystąpi upoważniony organ lub instytucja.

3. Obowiązywanie i zmiany regulaminu

3.1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Wydawcy.

3.2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

4. Przykładowa lista usług bezpłatnych dostępnych po rejestracji:

a) nieodpłatne szkolenia i warsztaty, organizowane przez Wydawcę samodzielnie lub z Partnerami,

b) codzienny biuletyn informacyjny,

c) forum internetowe forumfoto.pl,

d) forum internetowe forumwideo.pl,

e) galeria internetowa swiatobrazu.pl/fotografie.

5. Zgody Użytkownika

5.1. Zakończona rejestracja oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Wydawcy maili zawierających informacje produktowe. Wydawca nie przekazuje żadnym podmiotom trzecim żadnych informacji dotyczących Użytkownika.

5.2. Anulowanie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie treści określonych w p. 5.1. dokonuje się poprzez anulowanie rejestracji lub zgłoszenie chęci rezygnacji do Wydawcy – np. w formie listu e-mail. W takim przypadku Administrator anuluje rejestrację w najbliższym dniu roboczym następującym po zgłoszeniu chęci rezygnacji. 

Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl


Oceny artykułu: 100% 0% ocen: 6

Czytaj także


Inne artykuły autoraNajnowsze fotografie

Odpoczynek Sad Sad wiosną Dookoła nas Bałtycki swit Ścieżka Mostek