Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 13


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 15


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20

Sfotografuj gród Kazimierza Wielkiego

Sfotografuj gród Kazimierza Wielkiego

Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego zaprasza wszystkich fotografujących do nadsyłania zdjęć na konkurs, który ma pokazać tradycje i współczesność miast, historycznie związanych z królem Kazimierzem Wielkim.


Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Grody Kazimierza Wielkiego - ich tracyje oraz współczesność"

1.   Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów „Grody Kazimierza Wielkiego - ich tradycje oraz współczesność" (zwanego dalej Konkursem) jest Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Kowalu na Kujawach.

2.   Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografów amatorów i ma zasięg ogólnopolski.

3.   Celem Konkursu jest zachęcenie osób fotografujących do ukazania spuścizny oraz współczesności miast i miejscowości, które związane są z królem Kazimierzem Wielkim poprzez jego dobrodziejską i fundacyjną działalność.

4.   Tematyka zdjęć powinna być powiązana z tytułem głównym konkursu. Liczymy na fotografie przedstawiające architekturę, życie codzienne mieszkańców, pejzaż miejski (wiejski), miejskie (wiejskie) wydarzenia oraz „ducha" grodu Kazimierzowskiego.

5.   Zależy nam aby zdjęcia zostały wykonane w okresie wiosny i lata 2009 r., ale dopuszczany także prace wykonane w terminach wcześniejszych.

6.   Technika prac jest dowolna, która umożliwi jej zapisanie na nośniku elektronicznym.

7.   Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym Regulaminie. Autorzy wszystkich prac udzielają zgody na nieodpłatne wykorzystanie w/w prac na publikację w mediach oraz w albumie, którego wydanie przewidujemy w 2010 r. na jubileusz 700-lecia urodzin w Kowalu króla Kazimierza Wielkiego.

8.   W przypadku wykorzystania fotografii w publikacjach zachowane zostanie prawo autorskie do ich podpisu imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem miejscowości.

9.   Wszystkie nadesłane prace na konkurs przechodzą na własność organizatora, chyba że ich autor złoży stosowne zastrzeżenie oraz załączy do nadesłanych prac zwrotną kopertę i znaczki.

10.  Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne dzieła zgłoszonego do konkursu.
 
PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC

11.  Każdy uczestnik może nadesłać do 30 wykonanych przez siebie fotografii. Mogą to być zdjęcia pojedyncze lub cykle zdjęć.

12. Akceptowane będą jedynie prace przesłane na płycie DVD w formacie JPG o nie mniejszej rozdzielczości niż 1200x1600 pikseli.

13. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

14. Materiał nadesłany na konkurs powinien być dobrze zabezpieczony przed zniszczeniem.

15. Warunki techniczne nadsyłanych prac:

• Każdemu ze zdjęć winien być nadany numer,

•  W osobnym pliku na płycie DVD winna być informacja,

o   czy zdjęcia są pojedyncze czy stanowią cykl lub jego część,

o   jednozdaniowy opis - co fotografia przedstawia,

o   na wierzchniej stronie płyty DVD winno być umieszczone GODŁO autora prac.

• W załączonej do pracy korespondencji w osobnej kopercie z GODŁEM należy podać imię nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz wiek autora.

16. Prace należy wysłać na adres: Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego 87-820 Kowal, ul. Zamkowa 4, z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFICZNY.

17. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

18. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe o łącznej puli 5 000 zł oraz dla wszystkich uczestników Konkursu dyplomy.

19. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany zasad, przyznania nagród lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych od organizatora.

TERMINARZ

20. Termin nadsyłania prac mija dnia 30 września 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego).

21 . Ocena prac przez Kapitułę Konkursu nastąpi do dnia 31 października 2009 r.

22.  Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

23. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie www.kazimierzwielki.pl

24. Uroczyste rozdanie nagród wraz z wystawą wyróżnionych prac (wernisaż Konkursu) odbędzie się w Kowalu. O terminie przyznania nagród uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

 • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
 • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
 • forów dyskusyjnych;
 • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
 • codziennego newslettera informacyjnego;
 • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem