Jak bezpiecznie zarabiać na fotografii

Rozpoczęcie I edycji:  1.08.2022 r.

Uczestnicy otrzymują:

5 lekcji
Certyfikat do samodzielnego wydruku
Certyfikat drukowany (opcja)

dostępność: towar dostępny

Cena: 190.00 zł
Dodano do koszyka
Ilość:

Opis:

Fotografowanie to pasja, hobby, zainteresowanie i fascynacja. Ale fotografia to również źródło dochodów - choć najczęściej są to dochody dodatkowe, uzyskiwane poza działalnością gospodarczą fotografa lub niestanowiące przedmiotu jego pracy etatowej.

Internet pełen jest rad i koncepcji dotyczących fotograficznej aktywności, pozwalającej na uzyskiwanie dochodów - krótka kwerenda pozwala na znalezienie setek różnych pomysłów - często naprawdę znakomitych. Próżno w nim jednak szukać usystematyzowanych porad, dotyczących zarabiania bezpiecznego (żeby to sprawdzić, wystarczy wpisać w wyszukiwarce np. jedną z fraz umieszczonych w cudzysłowie "Jak bezpiecznie zarabiać na fotografii", "zarabianie na fotografii bez ryzyka", "bezpieczne zarabianie na fotografii" itp.).

Dlatego dla wszystkich, którzy uzyskują lub chcą uzyskiwać dodatkowe przychody z fotografii opracowaliśmy dedykowany e-kurs:

Jak bezpiecznie zarabiać na fotografii
Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

Co mamy na myśli pisząc o bezpiecznym zarabianiu na fotografii?

Chodzi o unikanie ryzyk, które pojawiają się w wielu obszarach. Omawiamy je w kolejnych lekcjach e-kursu:

Lekcja 1
Status prawny aktywności fotograficznej

W zależności od tego, jaki rodzaj czynności stanowi Twoja aktywność fotograficzna, będzie ona różnie traktowana przez prawo. Możesz np. prowadzić działalność gospodarczą nawet o tym nie wiedząc. Jest tak, ponieważ do zakwalifikowania do działalności gospodarczej nie jest konieczne jej zarejestrowanie - wystarczy, że Twoja aktywność posiada cechy tej działalności. Rodzi to oczywiście wiele niebezpieczeństw - i aby ich uniknąć, trzeba umieć w pierwszej kolejności zakwalifikować swoją aktywność do jednego ze źródła przychodów, a następnie tę kwalifikację obronić - odpowiednio kształtując oferty i stosowane umowy.

Lekcja 2
Konstrukcja ofert i umów

Oferty, ogłaszane publicznie często mają charakter wiążący. Lekkomyślne skonstruowanie oferty, pozbawienie jej cech wyłączających odpowiedzialność itp. może oferenta narazić na nieodwracalne szkody. Dotyczy to również umów, których konstrukcja powinna służyć zagwarantowaniu interesów obu stron, bez możliwości pokrzywdzenia jednej z nich. Dodatkowo - umowy i oferty pełnią rolę dowodową, w przypadku sporu dotyczącego kwalifikacji źródła przychodów, o których była mowa w lekcji 1 lub sporu o zapłatę i jej wysokość.

Lekcja 3
Ochrona własnego i ryzyko naruszenia cudzego prawa autorskiego i prawa do wizerunku; Stosowanie i korzystanie z odpowiednich typów licencji

Uzyskując przychody związane z fotografią zawsze poruszamy się w obszarze prawa autorskiego. Udostępniamy swoje utwory, korzystamy w ograniczonym i (oby) dozwolonym zakresie z utworów cudzych, udzielamy licencji, sprzedajemy egzemplarze i prawa do rozpowszechniania. Sposobów dysponowania prawami autorskimi jest wiele, a wiedza o ich zabezpieczeniu stanowi istotną i konieczną kompetencję każdego fotografa. Dotyczy to również prawa do wizerunku - jest on zawsze prawnie chroniony w pewnym zakresie. Brak umownych zabezpieczeń, precyzyjnych zapisów w umowie i odpowiednich klauzul dotyczących zakresu korzystania z prawa do wizerunku jest źródłem wielu kłopotów i sporów pomiędzy fotografami a fotografowanymi.

Lekcja 4
Unikanie konieczności zapłacenia skumulowanej składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne - właściwa konstrukcja umów

Jeszcze nie tak dawno głównym problemem podatników był podatek dochodowy. Obecnie takim problemem stała się składka na ubezpieczenie zdrowotne - jest to począwszy od 2022 r. w istocie dodatkowy podatek dochodowy, którego sposób wymiaru może zrujnować każde przedsięwzięcie. Jednak fotografowie uzyskujący z fotografii przychody dodatkowe mają kilka możliwości uniknięcia konieczności płacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od tych przychodów. Dotyczy to również składek na ubezpieczenie społeczne.

Lekcja 5
Unikanie nieproporcjonalnego do wartości przychodów zwiększenia obciążeń podatkowych

Czy wiesz, że może się okazać, że jesteś czynnym podatnikiem VAT, mimo, iż nie uczyniłeś w tym kierunku żadnych działań? Może się również okazać, że Twoje obciążenia z tytułu podatku dochodowego nagle wzrosły o kilkanaście procent, mimo, iż dodatkowe przychody stanowią tylko kilka procent przychodów całości. Konstrukcja prawa podatkowego przyczynia się do tego typu sytuacji, i tylko znajomość podstawowych zasad pozwoli na odpowiednie konstruowanie umów i kwalifikację przychodów do bezpiecznych i optymalnych podatkowo źródeł przychodów.

Jak przebiega e-kurs?

Począwszy od poniedziałku, 01.08..2022 r., raz w tygodniu otrzymasz w systemie e-kursów www.swiatobrazu.pl dostęp do kolejnej lekcji, zawierającą szczegółowy opis zagadnienia, ćwiczenia do samodzielnego wykonania oraz testy sprawdzające wiedzę.

Ważne! W kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz. Materiały szkoleniowe napisane są w sposób zrozumiały i przyjazny, a ich zadaniem jest szczegółowe przedstawienie poszczególnych zagadnień.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test poprawkowy. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym.

Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Do momentu rozwiązania testu będzie on dostępny w Twoim panelu osobistym.

Informacja dla posiadaczy abonamentu Zrozumieć fotografię

Dla posiadaczy abonamentu Zrozumieć fotografię (www.kursy.swiatobrazu.pl) e-kurs zostanie udostępniony w ramach abonamentu.