Synology DiskStation DS216+II - test wydajnościowy i recenzja

Synology DiskStation DS216+II - test wydajnościowy i recenzja

Oferta małych serwerów NAS bezustannie się rozrasta. Oprócz zaawansowanych i rozbudowanych modeli coraz częściej można znaleźć tu też sprzęt mniejszy, bardziej przystępny cenowo i prostszy w konfiguracji, ale ciągle oferujący bardzo atrakcyjną funkcjonalność. Do tego grona potentat w tej branży, firma Synology, zalicza jeden ze swoich nowszych produktów: dwudyskowy model DS216+II przeznaczony do wykorzystania w domu i małym biurze. Dzięki uprzejmości polskiego oddziału tej firmy mamy dzisiaj przyjemność zaprezentować Wam test praktyczny tego urządzenia.


Funkcjonalność podstawowa


Zasadniczym zadaniem każdego serwera NAS jest, zgodnie z jego nazwą, przechowywanie i zarządzanie danymi, do których dostęp mają użytkownicy sieci – najczęściej lokalnej. Dlatego też w naszym przeglądzie funkcjonalności podstawowej skupimy się na tym właśnie aspekcie, zdając sobie jednocześnie sprawę z tego, że nie jest to kres możliwości tego urządzenia "na starcie" (zwłaszcza gdy użytkownik skorzysta z propozycji zainstalowania siedmiu zalecanych przez Synology pakietów software'owych w trakcie inicjalizacji). Nas jednak ogranicza objętość tego artykułu i dlatego właśnie musimy skupić się na kwestiach najważniejszych. Do tematu funkcji dodatkowych serwera Synology DS216+II jeszcze zresztą wrócimy.

Reklama

 

 

 

Zrozumieć fotografię

 

 

Cykl 12 e-kursów

 

 

sprzęt | światło | kompozycja | kreatywność | portret | produkty | studio | posprodukcja | błędy główne | trening | aspekty prawne

 

Zobacz szczegółowy program

 

Konfigurowanie i kontrola stanu magazynu danych

Wszystkie ważne narzędzia do kontroli i zarządzania dyskami znajdują się w menu głównym pod ikoną Zarządzanie przechowywaniem. Podobnie jak w przypadku podobnych narzędzi stosowanych w innych serwerach NAS, użytkownik może kontrolować działanie systemu na poziomie wolumenów, dysków fizycznych (tutaj znajdują się wszystkie narzędzia kontroli kondycji napędów), a także systemów iSCSI lub grup dyskowych (jeżeli używa). Ponieważ testowany magazyn NAS to urządzenie dwudyskowe, toteż lista obsługiwanych typów macierzy RAID z konieczności jest nieco ograniczona: do wyboru użytkownik ma proste systemy niemacierzowe (Basic, JBOD), najpopularniejsze RAID 1 i RAID 0 oraz system Synology Hybrid RAID (SHR). Na kilka słów uwagi zasługuje ten ostatni. Jest to dość ciekawa odmiana macierzy, w której zarówno wydajność, jak i bezpieczeństwo danych są wyższe niż w pojedynczym dysku, za cenę zmniejszenia pojemności całkowitej magazynu. Ilość przestrzeni dyskowej nie zależy bezpośrednio od pojemności najmniejszego dysku w zestawie, lecz jest automatycznie optymalizowana przez system. No i w odróżnieniu od systemu RAID 10 można z tego typu macierzy korzystać także w układach dwudyskowych, takich jak testowany DS216+II.

 

Synology DiskStation DS216+II serwer NAS magazyn NAS test praktyczny test wydajnościowy recenzja dane cyfrowe ochrona danych cyfrowych dysk sieciowy mały serwer backup kopia bezpieczeństwa danych dane cyfrowe
Jeżeli ktoś chce stworzyć strukturę dyskową z wykorzystaniem macierzy RAID typu SHR, to w momencie wyboru trybu tworzenia wolumenów powinien ustawić Wiele wolumenów w macierzy RAID zamiast domyślnego Pojedynczego wolumenu. W przeciwnym wypadku opcja Synology Hybrid RAID nie będzie dostępna na liście typów macierzy.

 

Domyślnie podczas inicjalizacji systemu dyski twarde konfigurowane są w macierzy typu RAID 1 (z ochroną danych) i w systemie plików Btrfs. Z uwagi na wymagania związane z procedurą testową wydajności takie ustawienia nas nie satysfakcjonowały – dzięki temu pojawił się już na starcie pretekst do sprawdzenia możliwości w zakresie operacji na wolumenach. Zgodnie z przewidywaniami, migracja nie wchodziła w grę i konieczne było usunięcie wolumenu i utworzenie nowego. Ze względu na to, że dokonywaliśmy tutaj poważnej operacji na obydwu dyskach twardych w dwudyskowym systemie i operacja ta wiązała się z usunięciem wszystkich danych, to można traktować jej przebieg jako wyznacznik tego, z czym powinien liczyć się użytkownik, który pragnie sobie "pogrzebać" w strukturze dyskowej serwera.

Proces nie jest trudny – byłby nieco kłopotliwy, ale system prowadzi użytkownika przez cały jego czas. W momencie usuwania starego wolumenu informuje, które pakiety należy wyłączyć, aby operacja mogła być kontynuowana, a podczas wyboru systemu plików i typu macierzy RAID prezentuje zalety i wady poszczególnych wyborów. Nie wymaga też resetowania urządzenia ani nie przerywa działania systemu operacyjnego. Wszystko odbywa się płynnie, ale też trochę trwa, a na koniec musimy ręcznie przywrócić większość usuniętych aplikacji/pakietów. Najzabawniejsze natomiast jest to, że całej sytuacji mogłoby nie być, gdyby podczas inicjalizacji systemu oprogramowanie po prostu pytało użytkownika, czy priorytetem jest dla niego bezpieczeństwo danych (i w takiej sytuacji konfigurowałby macierz RAID 0), czy też pojemność i wydajność (RAID 1). Niestety, pytania tego zabrakło.

 

Kopie zapasowe danych

Domyślnie serwer Synology DS216+II nie jest wyposażony w narzędzia służące do wykonywania zapasowych kopii danych ani zarządzania nimi, ale w Centrum pakietów znaleźć można cały dział o nazwie Kopia zapasowa, zawierający kilkanaście różnych pozycji. Są tu aplikacje opracowane zarówno przez Synology, jak i przez firmy niezależne. My w tym rozdziale skupimy się na tym, co oferują narzędzia Hyper Backup oraz Cloud Station Server, ponieważ znajdują się one na liście pakietów zalecanych do zainstalowania w momencie pierwszego uruchomienia systemu. Warto więc pamiętać, że jeżeli uznacie te możliwości za niewystarczające, to całkiem możliwe, że któraś z pozostałych propozycji na liście pakietów będzie miała to, czego szukacie.

 

Synology DiskStation DS216+II serwer NAS magazyn NAS test praktyczny test wydajnościowy recenzja dane cyfrowe ochrona danych cyfrowych dysk sieciowy mały serwer backup kopia bezpieczeństwa danych dane cyfrowe
Użytkownikowi może się wydać zaskakujące, że system obsługujący testowany serwer nie jest wyposażony w żadne narzędzia backupu. To jednak świadome działanie twórców: wykonywanie i zarządzanie zapasowymi kopiami danych jest jednym z zadań w całości realizowanych za pomocą wybieranych przez użytkownika Pakietów.

 

Hyper Backup to klasyczny "kombajn" do wykonywania kopii zapasowych danych znajdujących się na serwerze. Umożliwia wykonywanie zarówno klasycznych kopii danych, jak i kopii zapasowych obiektów LUN. W przypadku wyboru tego pierwszego działania należy najpierw wybrać miejsce docelowe dla tworzonych kopii (do wyboru przestrzeń lokalna, pamięci zewnętrzne i wiele typów chmur dyskowych, łącznie prawie 20 pozycji na liście), a następnie skonfigurować zadanie wykonywania kopii: miejsce docelowe, foldery i aplikacje do skopiowania, harmonogram oraz dodatkowe opcje. Nie zapomniano również o zaprogramowaniu ustawień rotacji pozwalającej ograniczyć liczbę niepotrzebnych już kopii zapasowych w sposób gwarantujący bezpieczeństwo danych.

Podczas całej konfiguracji system ostrzega w razie wykrycia potencjalnych problemów, np. źródła i miejsca docelowego w jednym i tym samym wolumenie. Jest to również moment, w którym większość mniej doświadczonych użytkowników serwerów NAS zaczyna bardzo doceniać ważną cechę systemu operacyjnego DSM i jego oprogramowania: rozrzucone w pobliżu wielu ważnych opcji informacje mające charakter pomocy podręcznej. Oprócz standardowego systemu wsparcia – Pomocy i samouczków – użytkownik może też często liczyć na dodatkowe informacje na temat ważnych opcji ukryte pod niebieskimi ikonami i wyświetlane na ekranie po najechaniu na te ikony wskaźnikiem myszki.
 

Synology DiskStation DS216+II serwer NAS magazyn NAS test praktyczny test wydajnościowy recenzja dane cyfrowe ochrona danych cyfrowych dysk sieciowy mały serwer backup kopia bezpieczeństwa danych dane cyfrowe
Jeżeli nie wiadomo, z czym wiąże się użycie jakiejś opcji, a widać znajdujący się obok niej niebieski piktogram z literą "i", to warto najechać na niego wskaźnikiem myszki. Wówczas na ekranie pojawi się pole tekstowe z opisem funkcji, przystępnie wyjaśniające jej zadanie.

 

Drugie ze wspomnianych wcześniej narzędzi, Cloud Station Server, działa w drugą stronę: pozwala zrobić z serwera Synology DS216+II miejsce do przechowywania kopii zapasowych plików z różnych źródeł i platform. Rozbudowuje ono serwer o funkcjonalność magazynu typu chmura i zapewnia dostęp do aplikacji dla komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych pozwalających korzystać z niego zdalnie. Jedna z tych aplikacji o nazwie Cloud Station Backup (dostępna w wersjach dla komputerów Mac i PC) to zaawansowane oprogramowanie odpowiadające za wykonywanie zapasowych kopii wybranych danych na serwerze ręcznie lub w oparciu o ustalone harmonogramy. Raz skonfigurowana może działać w tle, bez udziału użytkownika.

Z innych ciekawych rozwiązań służących do wykonywania zapasowych kopii danych warto wymienić mechanizm USB Copy. Omawiamy go dokładniej na następnej stronie przy okazji testów wydajnościowych.

 

Szyfrowanie danych i inne zabezpieczenia

Jak każdy szanujący się serwer dyskowy, Synology DS216+II oferuje możliwość szyfrowania zgromadzonych na nim danych. Pozwala to je dodatkowo zabezpieczyć, w szczególności przed dostępem osób niepowołanych na skutek fizycznej kradzieży – np. w wyniku włamania do domu lub firmy. Szyfrowaniu z wykorzystaniem algorytmu AES podlegać mogą wszystkie foldery współdzielone, przy czym każdy może być szyfrowany innym kluczem maszynowym lub szyfrem. Taki zaszyfrowany folder może być zamontowany w urządzeniu – wówczas dostęp do niego dla zalogowanego użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami jest taki sam jak do zwykłego – albo odmontowany. W tym drugim przypadku ponowne zamontowanie wymaga podania odpowiedniego kodu.
 

Synology DiskStation DS216+II serwer NAS magazyn NAS test praktyczny test wydajnościowy recenzja dane cyfrowe ochrona danych cyfrowych dysk sieciowy mały serwer backup kopia bezpieczeństwa danych dane cyfrowe Synology DiskStation DS216+II serwer NAS magazyn NAS test praktyczny test wydajnościowy recenzja dane cyfrowe ochrona danych cyfrowych dysk sieciowy mały serwer backup kopia bezpieczeństwa danych dane cyfrowe
Utworzeniu zaszyfrowanego folderu towarzyszy pojawienie się okna z całym szeregiem ważnych ostrzeżeń.

 

Klucze te oraz szyfry mogą być przechowywane na bezpiecznym urządzeniu zewnętrznym, zwanym Magazynem kluczy, zarządzanym również przez serwer. Cechą szczególną serwera Synology DS216+II jest natomiast to, że procesy szyfrowania i deszyfrowania są wspomagane sprzętowo przez procesor urządzenia i z tego powodu producent promuje swój produkt jako zapewniający wysoką prędkość przesyłu danych nawet w przypadku folderów zaszyfrowanych. Jak jest w rzeczywistości, sprawdzimy podczas testów wydajnościowych.

Oczywiście samo szyfrowanie danych to nie wszystko. Testowany serwer pozwala stosować cały szereg zabezpieczeń na wypadek różnych zagrożeń z zewnątrz. Podstawowymi są z całą pewnością rozbudowane zabezpieczenia sieciowe, ważne szczególnie wtedy, gdy udostępniamy serwer i jego dane w sieci zewnętrznej, czyli najczęściej w Internecie. Administrator może także utworzyć listę dozwolonych i blokowanych adresów IP, z których nawiązywane jest połączenie, i stosować uwierzytelnianie dwustopniowe. Za bezpieczeństwo ze strony złośliwego oprogramowania odpowiadają aplikacje takie jak AppArmor, McAfee Antivirus i Antivirus Essential, a dodatkowo można uniemożliwić instalowanie pakietów niespełniających odpowiednich kryteriów zaufania.

 

Dostęp zdalny z zewnątrz

Użytkownicy serwerów NAS dzielą się na tych, którzy wykorzystują swoje magazyny jedynie lokalnie, oraz takich, którym zależy na dostępie do danych również z poziomu otwartego Internetu. Ta druga grupa może ze strony testowanego serwera liczyć na wsparcie z bardzo wielu poziomów. Pierwszym i chyba najważniejszym jest usługa QuickConnect związana z indywidualnym kontem Synology (a więc bez rejestracji się nie obejdzie) umożliwiająca uzyskanie dostępu do serwera z dowolnego miejsca na świecie, co odbywa się bez konieczności samodzielnego konfigurowania sieci, przekierowania portów, ustawiania zapory sieciowej itd. Dostęp zapewniany jest przez specjalny adres internetowy generowany na podstawie wybieranego przez nas identyfikatora QuickConnect ID.
 

Synology DiskStation DS216+II serwer NAS magazyn NAS test praktyczny test wydajnościowy recenzja dane cyfrowe ochrona danych cyfrowych dysk sieciowy mały serwer backup kopia bezpieczeństwa danych dane cyfrowe
System QuickConnect oszczędza mniej doświadczonym użytkownikom wielu problemów związanych z udostępnianiem zawartości serwera NAS poza sieć lokalną. Zapewnia również łatwy dostęp gościom chwilowym (np. klientom chcącym obejrzeć zdjęcia przed odebraniem ich odbitek) dzięki możliwości połączenia adresu szybkiego dostępu z aplikacjami takimi jak galeria obrazów Photo Station.

 

Serwer oferuje też znacznie bardziej klasyczne metody dostępu do danych z zewnątrz. Przede wszystkim jeżeli coś przy domyślnych ustawieniach nie działa tak, jak powinno, to administrator ma dostęp do pełnego zakresu ustawień parametrów sieciowych: serwerów DDNS, konfiguracji routera, statycznych i dynamicznych adresów IP, PROXY itp. Za pomocą odpowiednich aplikacji można urządzenie rozbudować o funkcjonalność serwera WWW, FTP, pocztowego, muzycznego, multimedialnego, internetowej galerii fotograficznej, wspomnianej już chmury danych, centrum pobierania plików i czego tylko jeszcze można od takiego urządzenia oczekiwać.

Ciekawie prezentują się też możliwości urządzenia w zakresie strumieniowej transmisji multimediów, a to za sprawą wyposażenia serwera w sprzętowy transkoder wideo H.264 konwertujący w locie materiał o jakości 4K do rozdzielczości 1080p w razie wystąpienia takiej potrzeby. To sprawia, że możliwe staje się oglądanie strumieniowe nagrań nawet wówczas, gdy są one zapisane z bardzo wysoką jakością i przez to mogłyby być trudne do odtworzenia dla wielu urządzeń audio-wideo. Rozwiązuje to też problem sieci lokalnych o mniejszych przepustowościach, które mogłyby po prostu sobie nie poradzić z przesyłaniem na żywo materiału o bardzo wysokim współczynniku bitrate.
 

Synology DiskStation DS216+II serwer NAS magazyn NAS test praktyczny test wydajnościowy recenzja dane cyfrowe ochrona danych cyfrowych dysk sieciowy mały serwer backup kopia bezpieczeństwa danych dane cyfrowe Synology DiskStation DS216+II serwer NAS magazyn NAS test praktyczny test wydajnościowy recenzja dane cyfrowe ochrona danych cyfrowych dysk sieciowy mały serwer backup kopia bezpieczeństwa danych dane cyfrowe Synology DiskStation DS216+II serwer NAS magazyn NAS test praktyczny test wydajnościowy recenzja dane cyfrowe ochrona danych cyfrowych dysk sieciowy mały serwer backup kopia bezpieczeństwa danych dane cyfrowe
Aplikacja mobilna DS photo przypomina wyglądem jedną z wielu klasycznych przeglądarek graficznych dla smartfonów i tabletów – co akurat jest dobre, ponieważ ułatwia korzystanie z niej osobom mniej obeznanym z nowym narzędziem – i umożliwia dostęp do zdjęć zgromadzonych na serwerze z dowolnego miejsca na świecie. Zawodowy fotograf może to wykorzystać w praktyce biznesowej do zdobywania nowych klientów oraz podczas realizacji projektu w terenie. (Fot. Synology)

 

I wreszcie pozostaje też cały szereg aplikacji mobilnych opracowanych przez firmę Synology służących do obsługi rozmaitych aspektów pracy serwera za pomocą urządzeń takich jak smartfony i tablety. Również do komunikacji z nimi stosuje się identyfikator QuickConnect ID, tak więc należy mieć ten system włączony. Aplikacje te można pobrać w wersjach dla systemów Android oraz iOS z odpowiednich marketów. Na chwilę obecną lista ta liczy 10 aplikacji: DS note (system tworzenia i zarządzania notatkami i listami zadań przechowywanych na serwerze), DS audio (odtwarzacz muzyki), DS video (przeglądarka wideo), DS photo (przeglądarka zdjęć), DS cloud (zapewnia współpracę z systemem chmury Cloud Station), DS file (przeglądarka plików na serwerze), DS get (obsługa systemu pobierania Download Station) i DS cam (obsługa monitoringu sterowanego przez serwer), Synology Chat (bezpieczny komunikator dla użytkowników serwera), DS finder (monitor systemu) oraz Synology MailPlus (organizer e-maili). Warto się im przyjrzeć, jeżeli chętnie korzystamy z technologii mobilnych i chcemy zapewnić sobie swobodny dostęp w terenie do serwera, jego funkcjonalności i danych.

 

Przystosowanie do pracy 24/7 w warunkach domowych

Domowy serwer NAS z reguły pracuje w pomieszczeniu stanowiącym część domu lub mieszkania. Podobnie jest w przypadku małej lub wręcz jednoosobowej firmy – nieczęsto jest tu miejsce na serwerownię. W takich sytuacjach ważne jest, aby pracujące 24 godziny na dobę urządzenie nie było uciążliwe ani w dzień, ani tym bardziej w nocy. Kluczowe są tutaj dwie rzeczy: generowany przez urządzenie hałas oraz możliwość zarządzania świeceniem diod LED na urządzeniu.
 

Synology DiskStation DS216+II serwer NAS magazyn NAS test praktyczny test wydajnościowy recenzja dane cyfrowe ochrona danych cyfrowych dysk sieciowy mały serwer backup kopia bezpieczeństwa danych dane cyfrowe
Precyzyjny (godzinny z podziałem na dni tygodnia) harmonogram pracy wskaźników LED oraz regulacja intensywności ich świecenia umożliwiają takie ustawienie diod, aby spełniały swoje funkcje, a przy tym nie były uciążliwe dla domowników.

 

Pierwsza z tych spraw została zrealizowana całkiem nieźle. Wprawdzie 90-milimetrowy pojedynczy wentylator jest słyszalny (testy przeprowadzaliśmy m.in. w trakcie intensywnej fali upałów, jaka nawiedziła południową Polskę pod koniec czerwca), ale nie uciążliwy. Trzy tryby prędkości (pełny, chłodzenia i cichy) pozwalają dopasować prędkość obrotową wiatraka do potrzeb w danej chwili.

Jeśli zaś chodzi o kontrolki LED, to tutaj nie mamy najmniejszych zastrzeżeń. System umożliwia regulację intensywności świecenia za pomocą czteropozycyjnego regulatora (diody wyłączone oraz świecące z różnym natężeniem) oraz pozwala zaprogramować tygodniowy harmonogram godzinny pracy oświetlenia – tak aby diody działały wtedy, kiedy jest to niezbędne i z odpowiednią intensywnością.

 

 

Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl1 2 3 4 5 6Oceny artykułu: 100% 0% ocen: 1

Sprawdź inne artykuły z kategorii: Testy: akcesoriaKomentarze Użytkowników

Niezalogowanych Użytkowników prosimy o zalogowanie się przed dodaniem komentarza.


avatar Pewu Mam DS916+ 8GB zapakowany czterema dyskami 6TB w RAID5 z Hot Spare - to naprawdę zacne urządzenie. Ilość pakietów i funkcji z nimi związanych jest naprawdę imponująca. Kilka miesięcy użytkowania i wciąż poznaję nowe ciekawe zastosowania. Ale nie pozostaję z tym sam, bo jest dostępnych mnóstwo materiałów pomocowych, samouczków, a nawet webinarów organizowanych przez Synology. Może i są lepsze parametrycznie sprzęty, ale właśnie z powodu podejścia firmy Synology do polskiego rynku, nie zamieniłbym go na żaden inny produkt konkurencji. QNAP traktuje polskiego użytkownika wciąż po macoszemu, Asus kusi nowymi rozwiązaniami, Seagate i Western Digital nadal jakby nie wiedzieli że w Polsce są używane ich produkty. Zyxel, Netgear podobnie. 2017.07.13 13:56, Pewu # 


Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu i w żaden sposób nie odzwierciedlają poglądów prezentowanych przez właścicieli i administratorów SwiatObrazu.pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.Najnowsze fotografie

Po wyjściu z miododajni Bodziszek Zadomka polna Palamedes Swallowtail (Papilio palamedes) Robotnica W zanurzeniu ....