3 września 2020, 15:26
Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl
czytano: 2705 razy

TIFF Festival 2020 - dziś oficjalne otwarcie

TIFF Festival 2020 - dziś oficjalne otwarcie

Procesy to tegoroczne hasło przewodnie TIFF Festival – międzynarodowego festiwalu fotografii, który od 10 lat odbywa się we Wrocławiu. SwiatObrazu.pl objął TIFF Festival 2020 // Procesy patronatem medialnym.

TIFF Festival po raz pierwszy odbył się w 2011 roku i od samego początku w nieoczywisty sposób traktuje fotografię. Organizatorzy tego przedsięwzięcia nie chcą zamykać jej w sztywnych granicach medium. Z tego powodu wrocławski TIFF Festival co roku przyjmuje nieco inną formułę.

"Procesy" rozumiemy nie tylko jako ciągłą ewolucję festiwalu i trwający od 10. lat jego rozwój, ale również jako proces przeobrażania się jego twórców: zmiany w stylach pracy, jakie przez lata podejmowali, analizowanych tematach przewodnich, myśleniu o idei i formule przedsięwzięcia, jakim jest TIFF Festival. Jeszcze szerzej myślimy o procesach w rozwoju samej fotografii, zmianach w sposobie myślenia o tym medium i jego miejscu w świecie sztuki współczesnej. "Procesy" rozumiemy również w odniesieniu do tożsamości jednostki nieustannie przeobrażającej się w otaczającej ją rzeczywistości – jako zmiany prowadzące do redefiniowania siebie, zachodzące w świecie i w społeczeństwie, oraz ich wpływ na każdego z nas. Wydarzenia świadczące o tym, że potrzebujemy nieustającej definicji słowa "stabilność".

Program Główny TIFF Festival to 2 wystawy: Jaskinia w IP Studio, będąca przestrzenią do rozważań nad alegorią jaskini jako miejscem, w którym rodzą się procesy poznania nas samych oraz Ja Kobieta w galerii Studio BWA Wrocław, będąca intymną, fotograficzną opowieścią o rozwarstwieniu i poczuciu braku uziemienia przy definiowaniu siebie jako kobiety.

Ponadto w programie TIFF Festival 2020 // Procesy:

Wydarzenia otwarcia TIFF Festival odbędą się od 2 do 6 września 2020. Wystawy dostępne będą do 26 września. 

Oficjalne otwarcie TIFF Festival 2020 // Procesy odbędzie się w czwartek, 3 września 2020 o godz. 20:00 w Centrum Festiwalowym przy ul. Ruskiej 46a (podwórko, obok Recepcji), po którym bezpośrednio odbędzie się Afterparty! Wstęp wolny!

Szczegółowy harmonogram wydarzeń: www.tiff.wroc.pl

 

 www.swiatobrazu.pl