Trening fotograficzny - Zadanie 1 Dostrzeganie i rozpoznawanie światła

Trening fotograficzny - Zadanie 1 Dostrzeganie i rozpoznawanie światła

Twoim zadaniem jest pokazywać świat takim, jakim Ty go widzisz. Do realizacji tego celu musisz biegle posługiwać się podstawowymi zasadami fotografii, aby zastosować je do własnych celów lub po to, by te zasady świadomie łamać.

„Nie ma złego światła, jest po prostu światło” - Ernst Haas.
Światło – bez niego niemożliwa byłaby (nie tylko) fotografia

Nasz wspólny trening fotograficzny rozpocznie się od bliższego przyjrzenia się narzędziu wykorzystywanemu podczas robienia zdjęć. Nie mamy tutaj na myśli aparatu, gdyż niezależnie od tego, czy fotografujesz przy pomocy aparatu wielkoformatowego, lustrzanki, bezlusterkowca, kompaktu czy budżetowego smartfona, Twoim narzędziem jest światło. Zbyt często fotografowie zapominają, że wykonując zdjęcie portretowe, krajobrazowe czy architektury, nie fotografują modela, pięknej scenerii czy budynków lecz odbite od nich światło. Tak jak w kultowej scenie z filmu Matrix, w której młody mnich poucza głównego bohatera, próbującego siłą umysłu zgiąć łyżkę, że "to nie łyżkę należy zginać, tylko siebie", podobnie w fotografii nie ma fotografowanego obiektu – jest tylko nasz sposób jego percepcji.

Teoretycznie dostrzeganie światła to nic trudnego. W większości przypadków to właśnie na nim bazuje podstawowy zmysł człowieka. Bez niego niemożliwe byłoby zobaczenie tego tekstu czy dzieła malarskiego. Można więc przyjąć, że nie tylko fotografowie wykorzystują światło jako narzędzie – w większym lub mniejszym stopniu operują nim malarze, rzeźbiarze, graficy, rysownicy czy muzycy (Ci ostatni z wielkim upodobaniem wykorzystują np. oświetlenie sceniczne do budowania atmosfery swoich koncertów). Pomyśl, jak niezwykle fascynujący to materiał. Jego skończona prędkość sprawia, że za każdym razem oglądasz przeszłość. Co prawda na Ziemi owe "przesunięcie w czasie" jest niewykrywalne i nieznaczące, ale spoglądając w niebo możliwe jest dostrzeżenie czasów minionych, tak odległych, że ich skala jest wręcz niemożliwa do objęcia ludzkim umysłem. Już sama próba naukowego wytłumaczenia czym jest światło zdradza jego wyjątkową, dualistyczną naturę, gdyż zachowuje się zarówno jak fala, jak i strumień cząstek. Prawda, że fotografowie mają szczęście pracować przy pomocy naprawdę fascynującego narzędzia? Spróbujmy więc poznać je nieco lepiej.

Charakterystyczne cechy światła: jakość, ilość, kierunek i barwa

Rozważania o świetle zawarte w tym ćwiczeniu nie będą obejmowały fizycznych definicji, gdyż z jednej strony wymagałyby one zagłębienia się w często bardzo trudne i skomplikowane zagadnienia, a jednocześnie zostało im poświęcone wystarczająco dużo uwagi w licznych publikacjach. W tym momencie bardziej istotne jest rozbudzenie (lub podtrzymanie) fascynacji światłem, która jest niezbędna do czerpania radości z fotografii, a wykonywanie dobrych, świetnych i genialnych zdjęć powinno być jedynie efektem ubocznym poczucia szczęścia, jakie daje obcowanie z aparatem.

Na początek warto rozważyć pojęcie "jakości" światła. Można je rozpatrywać na wiele sposobów, jednakże dobrze jest skupić się przez chwilę na tym, co oznacza "dobre" i "złe" światło. Całkiem kusząca wydaje się możliwość stworzenia logicznych i wyczerpujących definicji obydwu rodzajów światła, jednakże zadanie to wydaje się karkołomne. Można by ustalić, że dobre światło to takie, które pozwala zrobić świetne zdjęcie, natomiast złe z pewnością zepsuje obraz. Spróbuj nawet zbudować skalę, która w bardzo precyzyjny sposób podawałaby charakterystykę dobrego światła, zdradzając, że np. idealne oświetlenie jest tym dostępnym o "złotej godzinie", natomiast każda inna forma jest odejściem od przyjętego ideału. Na tej skali "najgorszym" światłem mogłoby być to, które proponuje południowa pora dnia. Zagłębiając się w naturę "złego" światła, okaże się, że to takie, które daje bardzo mocne i agresywne cienie, spłaszcza kolory itd. Na tej podstawie można więc dowiedzieć się wiele na temat tego, jaki jest charakter dobrego światła. To miękkie, delikatne kontrasty, nasycone barwy i cudowna aura.

 

"Światło tworzy fotografię. Podziwiaj światło. Pokochaj. Jednak przede wszystkim – poznaj światło." - George Eastman

Trening fotograficzny - Zadanie 1 Dostrzeganie i rozpoznawanie światła

Fot.  George Eastman. Rok 1913.

"Dobre" i "złe" światło – czy to aż tak oczywista sprawa?

Takie podejście do zagadnienia jakości światła skrywa kilka pułapek. Przede wszystkim warto pamiętać, że złota godzina złotej godzinie nierówna. Inaczej wygląda zachód Słońca przy bezchmurnym niebie, a inaczej gdy po nieboskłonie przesuwają się obłoki. Niektórzy za najciekawszy układ uznają taki, w którym Słońce w momencie spotkania z horyzontem znajduje się niejako pod chmurami – tworzą się wtedy niezwykle ciekawe i poruszające romantyczną strunę wielu artystów plamy barwne. A Ty możesz upodobać sobie zupełnie inną konfigurację, ale tym na co warto zwrócić uwagę jest fakt, że trudność definiowania światła polega właśnie na tym, iż nawet o podobnych porach może być ono zupełnie inne. To sprawia, że dostrzeganie i wyczulenie na światło jest niezwykle istotne.

Kolejną pułapką związaną z rozważaniem "jakości" światła jest to, że nawet "złe" światło może sprawdzić się w niektórych sytuacjach. Fotografowanie modela skąpanego bezpośrednio w promieniach bezchmurnego południa raczej nie przyniesie satysfakcjonujących rezultatów (dla uproszczenia rozważań została odrzucona na tę chwilę możliwość skorzystania z akcesoriów). Ostre cienie będą niekorzystnie wpływać na kształt i prezencję twarzy modela. Niemniej takie światło może być świetne w przypadku innego tematu fotograficznego, np. abstrakcyjnych układów świateł i cieni tworzonych przez architekturę. Innym przykładem jest czerwcowe górowanie Słońca, gdy najbliższa nam gwiazda znajduje się najwyżej na niebie w ciągu dnia. Okres ten to moment do stworzenia świetnej solarigrafii.

Biorąc pod uwagę kilka powyższych wyjątków, a jest ich w istocie znacznie więcej, w kontekście jakości światła lepiej jest skupić się na jego "odpowiedniości". Zastanów się, co chcesz osiągnąć, dlaczego to oświetlenie Cię porusza i skup się na tych cechach światła, które sprawiają że postrzegasz je w ten a nie w inny sposób. Odrzuć myślenie wartościujące, skupiając się na ilościowym. Każde światło to narzędzie - i chociaż ostre, kontrastowe oświetlenie może wydawać się nieużyteczne, to jednak dobrze jest mieć je w swoim przyborniku.

"Zawsze podążam za światłem. To ono zmienia zwykłe rzeczy w magiczne."  - Trent Parke

Trening fotograficzny - Zadanie 1 Dostrzeganie i rozpoznawanie światła

Fot. Trent Parke

Ile światła jest potrzebne do wykonania dobrego zdjęcia?

Łatwiejsza do rozważenia wydaje się zatem ilość dostępnego światła. Cóż - jest ona łatwo mierzalna za pomocą np. światłomierza. Współczesny sprzęt fotograficzny pozwala wykonywać zdjęcia przy naprawdę minimalnej ilości dostępnego światła. Ekstremalne wartości ISO pozwalają zachować wysoką, użyteczną jakość obrazu, a stabilizacje pozwalają na uzyskanie nieporuszonych zdjęć przy wydłużonym czasie naświetlania. Warto jednak podkreślić jedną rzecz – ilość światła to także narzędzie, które można porównać do pędzli o różnych grubościach włosia. Można pokusić się o stwierdzenie, że w fotografii chodzi zawsze o to, aby skierować na materiał światłoczuły możliwie jak najwięcej światła. Okazuje się jednak, że taka taktyka jest błędna i może rodzić nie tylko problemy natury technicznej, ale również prowadzić do zepsucia atmosfery danej sceny. Kwestia ta zostanie szerzej omówiona w jednym z kolejnych ćwiczeń, jednakże na tę chwilę warto zaakcentować, że ilość światła nie oscyluje wokół jakiejś stałej, z góry narzuconej wartości. Każda ilość światła pozwala zbudować zarówno dobre jak i złe zdjęcie, budując zupełnie inny nastrój. Postrzegaj więc ją jako zbiór różnych wariantów.

Kierunek i barwę światła również będziemy zgłębiać przy okazji kolejnych ćwiczeń proponowanych w ramach Treningu fotograficznego, jednakże w tym momencie spróbuj przyjrzeć się mnogości możliwości, jakie daje położenie Słońca na niebie lub źródła sztucznego światła. Przyjrzyj się obiektowi lub scenerii oświetlonej z boku i od góry. Zwróć uwagę na jasne fragmenty i te schowane w głębokim cieniu. Jak zmienia się Twój stosunek do danego motywu w zależności od kierunku padania światła. Jakie wywołuje to w Tobie emocje? W analogiczny sposób pomyśl o barwie światła. W przypadku Słońca jest ona uzależniona w dużej mierze od położenia gwiazdy na niebie. Jej ocieplenie wynika z przymusu przebijania się promieni przez grubszą warstwę atmosfery, gdy nasza gwiazda centralna znajduje się nisko nad horyzontem. Zagadnienie temperatury barwowej pojawi się przy okazji kolejnych zadań.

 

Trening fotograficzny - Zadanie 1 Dostrzeganie i rozpoznawanie światła

Ilość światła na zdjęciu nie powinna być wyznaczana od linijki. Podobnie jak inne elementy budujące obraz zależy głównie od tego, co chce się pokazać na zdjęciu. Rozjaśnienie zdjęcia, które ma budować poczucie grozy i być mroczne, spowodowałoby zepsucie tej atmosfery.

"Czasami znajduję się w miejscach, gdzie Bóg jest gotowy, aby ktoś nacisnął migawkę." - Ansel Adams

Trening fotograficzny - Zadanie 1 Dostrzeganie i rozpoznawanie światła

Fot. Ansel Adams

Na ile sposobów można opisać miłość...

Wielokrotnie widząc jakiś poruszający motyw, fotografowie odruchowo sięgają po aparat i rejestrują zdjęcie. Wydaje się, że samo uczucie wystarczy do uzyskania znakomitego obrazu, tak jakby było automatycznie "przelewane" do fotografii, poruszając przy tym innych widzów. Próby fotograficzne kończą się więc na podniesieniu aparatu do oka, często nawet bez zmiany kąta widzenia czy perspektywy. Wielokrotnie jednak okazuje się, że fotografia nie wywołuje takich uczuć i odbiega od tego, co próbowało się powiedzieć. Chociaż może to być kwestia techniczna (nieadekwatnie dobrane parametry ekspozycji, ogniskowa, przysłona itp.), to jednak w wielu wypadkach problem tkwi w niepodjęciu wysiłku zgłębienia tematu i znalezienia innych sposobów wyrażenia danych emocji czy opowiedzenia jakiejś historii. Podstawowy błąd tkwi więc w braku pracy ze światłem.

Można porównać wykonywanie zdjęć do wyznawania miłości. Właściwie wystarczą do tego dwa słowa, ale jednak poezja miłosna znalazła nieskończenie wiele więcej sposobów oddawania i komunikowania tego pięknego uczucia. Podobnie jest z fotografią – staraj się do każdego motywu podchodzić z odpowiednią "uważnością", tak jakbyś starannie dobierał słowa w swoim wierszu. Rytm, ewentualna obecność rymów, objętość znaczeniowa, porównania, metafory, ilość czasowników, przymiotników, spójników, rzeczowników czy nawet biel kartki składają się na gotowy utwór. Przełóż to na wykonywanie zdjęć. Wszystko, co znajduje się w kadrze ma znaczenie. Staraj się więc zastanowić nad tym, co stanie się, gdy poprosisz o zrobienie przez modela lub modelkę kilku kroków w danym kierunku, zmieniając przy tym zupełnie sposób padania na niego światła. Jak wpłynie na emocje, uczucia i nastrój zmiana położenia oraz kąta padania światła (jeśli pracujesz z oświetleniem sztucznym) lub powrót w daną scenerię o innej porze dnia. Wykorzystuj wszystkie dostępne narzędzia i traktuj kadr jak Twoją białą stronę. Możesz być lakoniczny lub gadatliwy, pamiętaj tylko, aby zawsze być świadomym tego, co chcesz powiedzieć. Wisława Szymborska pisała o poezji, że czasami słowa układają się tak, jakby zostały stworzone do tego, aby zaistnieć w tym układzie. Z fotografiami jest podobnie. Podczas realizacji zadań proponowanych w ramach Treningu fotograficznego będziesz po kolei opanowywać wszystkie elementy budujące obraz. Trening rozpoczął się od najważniejszego – światła. Poniżej znajdziesz kilka praktycznych ćwiczeń, które zmotywują Cię do sięgnięcia po aparat i utrwalenia tego, o czym była mowa w niniejszym tekście.

 

Trening fotograficzny - Zadanie 1 Dostrzeganie i rozpoznawanie światła

Chociaż powyższa fotografia została wykonana o porze, która nie jest kojarzona z obecnością "dobrego" światła, to zastosowania filtra szarego i długiego czasu ekspozycji pozwoliło na stworzenie ciekawego efektu.  Fotografia ta jest dobrym przykładem tego, że światło jest jednym z narzędzi i każdą porę dnia można wykorzystać w kreatywny sposób.

Trening fotograficzny - Zadanie 1 Dostrzeganie i rozpoznawanie światła

"Dobre" światło jest często kojarzone ze złotą godziną, podczas której Słońce znajduje się nisko nad horyzontem. Przy odpowiednim podejściu do tego zagadnienia, okazuje się, że także Słońce znajdujące się wysoko na niebie, może przynieść interesujące rezultaty.

 

Zadanie 1. Dostrzeganie i rozpoznawanie światła  

Bez względu na Twój ulubiony rodzaj fotografii, czy jest nim portret, fotografia uliczna czy kulinarna, wykonanie fotografii krajobrazowej o wschodzie słońca jest niezwykle ważnym doświadczeniem. To czas, gdy większość ludzi jeszcze śpi, a wokół dominuje spokój i głęboka cisza. To doskonały czas, aby w pełni i bez przeszkód zanurzyć się w otaczającej scenie. W godzinach porannych światło jest ciepłe i miękkie i zmaga się z różnymi warstwami mgły. A w miarę jak słońce wznosi się coraz wyżej, warstwy mgły staja się coraz cieńsze, coraz mniej przełamując i pochłaniając światło. O świcie występuje wiele zjawisk, których nie spotkamy w ciągu dnia lub o zmroku – nie tylko podnoszenie się mgieł, ale też powstawanie rosy, osadzanie lekkiego szronu, budzenie się ptactwa.

Twoim pierwszym zadaniem będzie sfotografowanie wschodu słońca.

 

Trening fotograficzny - Zadanie 1 Dostrzeganie i rozpoznawanie światła

Fot. Dieter de Vroomen

Wybierz lokalizację

Charakter wschodu słońca zależy przede wszystkim od pory roku i szerokości geograficznej, w której się znajdujemy. Znając specyfikę pory roku w miejscu, w którym będziemy fotografować, przed wyruszeniem na plener należy sprawdzić prognozę pogody, godzinę wschodu i wybrać sobie miejsce, w którym będzie widać słońce. Na pewno przydadzą się ściereczka do czyszczenia obiektywu, latarka, termos z herbatą i buty, które nie przemakają.

Najlepiej rozpoczynać swoją przygodę z fotografowaniem wschodów wiosną lub jesienią. Nie jest aż tak zimno jak w środku zimy, ani wschód słońca nie rozpoczyna się tak wcześnie jak latem, a należy pamiętać, aby być na miejscu pleneru około 30-40 min przed wschodem. Trzeba mieć czas na rozstawienie sprzętu i wybranie najciekawszego miejsca. Niebo zmienia swój kolor przed właściwym pojawieniem się tarczy słońca na horyzoncie. Często widać zarówno gwiazdy, jak i pierwsze jaśniejsze fragmenty nieba jednocześnie.

Jednymi z najlepszych, ale nie jedynymi są lokalizacje poza drogami i miejscami, gdzie mogą pojawić się samochody, czy piesi - tam gdzie nie będziesz przeszkadzał i Tobie nikt nie przeszkodzi.

Najlepszym rozwiązaniem jest udać się w planowane miejsce o dowolnej porze dnia przed sesją i upewnić się, że Twoja scena nie będzie niczym zasłonięta, i będzie wolna od jakichkolwiek niebezpieczeństw. Jeśli nie ma takiej możliwości, zawsze pozostają Mapy Google.

Trening fotograficzny - Zadanie 1 Dostrzeganie i rozpoznawanie światła

Fot. Robert Wiedemann

Wykorzystaj punktowy pomiar światła

Praktycznie każdym aparatem można zrobić dobre zdjęcia o świcie. Przy zdjęciach ze słońcem w kadrze przydatny jest punktowy pomiar światła. Tryb punktowy to narzędzie dla fotografów ceniących sobie precyzję na każdym kroku. Umożliwia wykonanie poprawnie naświetlonego zdjęcia w trudniejszych warunkach oświetleniowych.

Tryb punktowy pomiaru światła jest najtrudniejszy do opanowania zarówno przez początkujących, jak i nawet nieco bardziej zaawansowanych fotografów, jednak w zamian za trud poniesiony w trakcie nauki, jego wykorzystywanie daje możliwości nieporównywalne z żadnym z przedstawionych wcześniej. Jego działanie opiera się na pomiarze jasności bardzo niewielkiego, bo obejmującego zaledwie kilka procent powierzchni kadru fragmentu sceny. Na fotografującym spoczywa natomiast odpowiedzialność za wybór właściwego punktu będącego wzorcem dla pomiaru.

Dzięki znacznemu ograniczeniu obszaru pomiarowego, fotografujący nie musi się obawiać, że pracę światłomierza zakłócą różnego rodzaju odblaski, kontrastowe oświetlenie, czy nagłe pojawienie się w kadrze nowego źródła światła. Warto przy okazji zauważyć, że w większości aparatów cyfrowych dysponujących punktowym pomiarem światła, obszar kadru w którym dokonany zostanie odczyt stopnia naświetlenia może być ustawiony dość dowolnie. Zazwyczaj jest on sprzężony z aktywnym punktem autofokusa, ale nie jest tak zawsze. Dlatego też przy posługiwaniu się punktowym trybem pomiaru światła szczególnie ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z odpowiednimi rozdziałami instrukcji obsługi aparatu.

 

Trening fotograficzny - Zadanie 1 Dostrzeganie i rozpoznawanie światła

Fot. Skezee

Spróbuj fotografować z filtrem połówkowym

Przy zdjęciach krajobrazowych naświetlanych na niebo, to co jest poniżej horyzontu jest zawsze niedoświetlone i wychodzi ciemno lub wręcz jest czarne. Jeśli chcemy rozjaśnić dół i jednocześnie mieć dobrze naświetlone niebo, musimy zastosować szary filtr połówkowy. W przypadku filtrów połówkowych najpopularniejsze rozwiązanie w postaci nakręcanej na obiektyw oprawki ze szklanym krążkiem wiąże się z poważnymi ograniczeniami – wymusza bowiem na fotografującym ustawianie horyzontu w samym środku kadru. Znacznie wygodniejsze jest więc skorzystanie na przykład z systemu prostokątnych filtrów systemu Cokin, gdzie wysokość położenia punktu przejścia pomiędzy częścią szarą i przezroczystą można swobodnie regulować.

Faktyczny sposób przejścia zależy bowiem nie tylko od samych własności filtra – na końcowy efekt składają się także rozmiary matrycy, pole widzenia obiektywu i użyta wartość przysłony.  Czynnikiem, na który mamy największy wpływ, jest użyta przysłona. Im jej wartość jest większa (czyli otwór względny mniejszy), tym wyraźniej widać działanie filtra. Dobierając jej wartość, możemy zatem w efektywny sposób sterować sposobem gradacji.

Trening fotograficzny - Zadanie 1 Dostrzeganie i rozpoznawanie światła

Fot. Anton Gorlin

Koniecznie zabierz statyw

Krajobraz tylko na pozór zmienia się bardzo powoli. W rzeczywistości nawet doświadczony fotograf nie ma pojęcia, co stanie się z niebem i oświetleniem za kilkanaście sekund czy parę minut. Dlatego właśnie wykonując zdjęcia należy zadbać o to, aby aparat ustawiony był nieruchomo, a kompozycja kadru była zaplanowana z pewnym wyprzedzeniem. Nie od rzeczy będzie też wykonać kilka zdjęć jednej sceny w pewnych odstępach czasu – w trakcie sesji nie mamy bowiem żadnej pewności, które ujęcie okaże się tym najlepszym.

Fotografując ze statywu, możemy często być zawiedzeni, gdy zdjęcia na długich czasach wychodzą nieostre. Bywa, że zrzucamy winę na kiepski statyw, tymczasem okazuje się, że w większości przypadków niesłusznie. Żeby uzyskać ostre zdjęcie ze statywu, trzeba bowiem przestrzegać kilku zasad:

1. Po pierwsze, używajmy zawsze zdalnego wyzwalania – może to być wężyk spustowy bądź też pilot na podczerwień lub jakikolwiek inny wyzwalacz zdalny (w nowoczesnych aparatach z modułami Wi-Fi mogą być to nawet telefony komórkowe) - zwolni nas to z konieczności używania timera. Ponadto zapewnienie aparatowi solidnego oparcia umożliwi nam przymknięcie przysłony do wartości zapewniającej maksymalną czułość obrazu i obniżenia czułości ISO niezależnie od warunków oświetleniowych. Gdy nie posiadamy tego rodzaju sprzętu, użyjmy samowyzwalacza. W ten sposób wyeliminujemy potencjalne źródło drgań, jakim jest nacisk na aparat w chwili wciśnięcia spustu. Zwłaszcza w przypadku korzystania z długich obiektywów, może wystąpić ruch stabilizujący się przez pewien czas.

2. Najniebezpieczniejsze czasy to czasy rzędu 1/10–2 s. Powyżej tych wartości drgania pochodzące z wyżej wymienionego źródła nie mają wielkiego wpływu na ekspozycję. Cały czas jednak należy pamiętać o innych potencjalnych drganiach – najczęściej będziemy walczyli z wiatrem. Najlepiej w trakcie wietrznej pogody osłaniać zestaw własnym ciałem. Problemem w zasadzie nie do wyeliminowania są natomiast drgania powstające np. na skutek ruchu samochodów – najbardziej widoczne jest to na mostach.
3. Używając statywu, zawsze wyłączajmy stabilizację elektroniczną.

Pozycja względem słońca

Wchód słońca możesz sfotografować pod słońce tak, aby głównym motywem na zdjęciu było właśnie ono. Podczas fotografowania pod słońce i zamykania przysłony do f/16-f /22 zobaczysz, że twój obiektyw stworzy "gwiazdę słońca". Różne obiektywy mają różne cechy. Niektóre soczewki tworzą piękne gwiazdy słońca i możesz z nich skorzystać. Umieść słońce na krawędzi, na przykład na horyzoncie lub po prostu na obiekcie w kadrze. Słońce umieszczone na krawędziach wygląda najlepiej.

Gdy zdecydujesz, aby słońce pozostało za Twoimi plecami uzyskasz bardziej subtelną i nastrojową kolorystykę.

Jeśli trafisz na interesujący układ chmur, warto pokusić się o zrobienie zdjęć z niskim położeniem horyzontu. Gdy niebo jest bezchmurne – horyzont kadrujemy wyżej, skupiając się na pierwszym planie. Zawsze jednak warto eksperymentować i zrobić kilka zdjęć z jednego miejsca z różnym kadrowaniem.

 

Trening fotograficzny - Zadanie 1 Dostrzeganie i rozpoznawanie światła

Fot. Corry DeLaan

Trening fotograficzny - Zadanie 1 Dostrzeganie i rozpoznawanie światła

Fot. Charles Forerunner

Trening fotograficzny - Zadanie 1 Dostrzeganie i rozpoznawanie światła

Fot. Charles Forerunner

Tematy

Wschód słońca i wczesne godziny poranne to doskonały czas do fotografowania nie tylko krajobrazów, ale także zwierząt - np. owadów i ptaków. To także idealna pora do wykonania zdjęć roślin lub pajęczyn, na których osadza się rosa. Wiosenne i letnie wschody to raj dla miłośników zdjęć makro i detali. Większość owadów przeobraża się z larwy w okolicach pierwszej połowy maja. O wschodzie, gdy rosa moczy skrzydła owadów, nie mogą one uciec, gdy zbliżamy się do nich z obiektywem. Większość zdjęć czasami trzeba wykonać niestety bez statywu. Na pewno byłby on bardzo użyteczny, ale jest niekiedy trudny do zastosowania. Zbyt płochliwe zwierzątka zdążyłyby uciec, zanim fotograf go rozstawi. Fotografując w terenie zarośniętym często rozłożenie statywu jest niemożliwe z uwagi na np. gałęzie.

Zostań dłużej - nie śpiesz się z pakowaniem sprzętu. Niektóre z najciekawszych warunków oświetleniowych mogą się pojawić zaraz po wschodzie słońca, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy chmury mogą się rozdzielić, pozwalając na przenikanie promieni słonecznych.

Trening fotograficzny - Zadanie 1 Dostrzeganie i rozpoznawanie światła

Fot. Adina Voicu

Ćwiczenia dodatkowe

Ćwiczenie 1. Wykonuj np. przez tydzień zdjęcia tej samej scenerii, możliwie jak najczęściej o różnych porach dnia (także w nocy). Możesz wybrać dowolne miejsce, najlepiej takie, do którego masz swobodny i częsty dostęp (np. widok za oknem Twojego pokoju, budynek Twojej uczelni lub miejsca pracy itp.). Nie musi to być nawet malownicze czy szczególnie atrakcyjne wizualnie miejsce – ważne, aby spróbować wykonać w miarę możliwości jak najwięcej fotografii z tego samego miejsca i z takim samym położeniem aparatu. Po tym czasie przeanalizuj zgromadzone fotografie. Zobaczysz jak różni się dane miejsce w zależności od oświetlenia. W którym momencie wyglądało najatrakcyjniej? Która pora dnia najlepiej oddaje Twoje uczucia związane z tym miejscem?

Ćwiczenie 2. Wybierz ciekawą lokalizację (park, las lub inne miejsce, które lubisz) i udaj się tam z aparatem. Za każdym razem, gdy poczujesz impuls do podniesienia i przyłożenia oka do wizjera (lub spojrzenia na wyświetlacz) oraz wykonania zdjęcia, zatrzymaj się na moment i pomyśl, co skłoniło Cię do skorzystania z aparatu i na ile myślałeś przy tym o świetle. Zastanów się czy da się podążać za tym impulsem i znaleźć inne sposoby sfotografowania motywu oraz przekazania swoich emocji. Może przydałoby się zmienić perspektywę, poczekać na inną porę dnia lub przestawić źródło światła?

Ćwiczenie 3. Wykonuj np. przez tydzień zdjęcia zachodu Słońca. W przeciwieństwie do pierwszego zadania, mogą być one wykonywane w różnych lokalizacjach i z odmiennymi motywami (aczkolwiek możesz też połączyć te ćwiczenia). Zwróć uwagę, jak różnorodne będą Twoje zdjęcia. Zastanów się, jaka jest w tym rola światła, a jaka dobrania motywów?

Ćwiczenie 4. Wyjdź na spacer w samo południe (podobnie jak w ćwiczeniu numer 2 udaj się w ulubione miejsce) i spróbuj zrobić dobre zdjęcie. Może to być dowolny motyw, ale postaraj się pozbyć uprzedzeń do takiego oświetlenia. W jaki sposób możesz wykorzystać tę porę dnia?

Zapamiętaj

Zanim wykonasz zdjęcie, poświęć chwilę na rozpatrzenie swoich możliwości - doświadcz światła. Czy zmiana pozycji pokaże scenę w bardziej interesującym świetle? Czy możesz przesunąć obiekt względem światła lub światło względem obiektu? W plenerze masz mniejszy wpływ na kierunek padania światła — możesz jedynie czekać, aż słońce zmieni swoją pozycję na niebie. Czasem możesz też przestawić obiekt lub modela. Gdy ustawiasz oświetlenie we wnętrzu, masz znacznie większe możliwości.

 

Trening fotograficzny - Zadanie 1 Dostrzeganie i rozpoznawanie światła

Fot. Almelor

Uwaga

To tylko niewielki fragment e-kursu Trening fotograficzny

Jeśli marzysz o tym, aby rozwinąć swoje fotograficzne umiejętności, weź udział w treningu fotograficznym redakcji SwiatObrazu.pl. Wiadomo nie od dziś, że wspólne trenowanie to zawsze dodatkowa motywacja. A my w oparciu o 19 lat doświadczenia w zakresie edukacji fotograficznej przygotowaliśmy zestaw 21 ćwiczeń i zadań, dzięki którym będziesz swobodnie wykonywać fantastyczne zdjęcia.  Dlaczego 21? Ponieważ tyle powtórzeń wytwarza nawyk, który pozwoli Ci fotograficzne marzenia, bez odkładania ich na później.

Zaczynamy nową edycję Treningu fotograficznego!

 

Uwaga: do 19 stycznia 2020 r. obowiązuje najniższa cena! Tylko 113 zł

Cena regularna to 189 zł 

Nowa edycja rozpoczyna się 27 stycznia 2020 r. 

Udział może wziąć tylko pierwsze 100 osób.

Obróbka zdjęć dla początkujących kurs fotograficzny

 
 
 
 
 
 
 

Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl


Oceny artykułu: 100% 0% ocen: 4

Sprawdź inne artykuły z kategorii: Kurs fotografiiKomentarze Użytkowników

Niezalogowanych Użytkowników prosimy o zalogowanie się przed dodaniem komentarza.Nie ma jeszcze żadnych komentarzy

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu i w żaden sposób nie odzwierciedlają poglądów prezentowanych przez właścicieli i administratorów SwiatObrazu.pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.Najnowsze fotografie

PSX_20200604_181332 Męskie popisy Podejrzliwa Dywanowe pola Przekąska Kolorów wodne pląse Taniec kolorów