Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytat dnia dla fotografaObiektywy CanonFotografia artystycznaPomysł na zdjęcieNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 1


 • Autor:
  Komentarzy: 7


 • Autor:
  Komentarzy: 6


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 6


 • Autor:
  Komentarzy: 45


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 11


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


Ulga na start dla fotografa - jak to działa?

Ulga na start dla fotografa - jak to działa?

30 kwietnia 2018 r. zacznie obowiązywać Prawo Przedsiębiorców, wprowadzając nowe możliwości - również dla fotografów, planujących ze swojego hobby uczynić stałe źródło dochodów. Nowa ustawa to nie tylko nowa możliwość podejmowania aktywności, opisywana wczoraj tzw. działalność nieewidencjonowana. To również ulga na start - zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne (zwolnienie nie dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne, które są zupełnie inną daniną) - przez okres sześciu miesięcy.Ulga na start - jak to działa?

Jeżeli podejmiesz po raz pierwszy jednoosobową działalność gospodarczą albo rozpoczniesz ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej - będziesz mógł skorzystać z ulgi na start.

Uwaga - aby zapobiegać przenoszeniu dotychczasowych pracowników na tzw. samozatrudnienie, przepisy wprowadzają ograniczenie - ulga na start nie jest przeznaczona dla osób wykonujących na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym osoba chcąca korzystać z ulgi wykonywała w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Reklama

Fotografowanie przyrody


Uchwycone w niepowtarzalnym momencie, ostre, doskonałe skomponowane i z pięknym światłem świetne fotografie przyrody to najczęściej nie dzieło szczęśliwego przypadku, lecz efekt skrupulatnych przygotowań i znajomości odpowiednich technik.

  

Sprawdź jak przebiega e-kurs

Ulga na start to zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Z "ulgi na start" można skorzystać również stając się wspólnikiem spółki cywilnej.

Czas trwania

Ulga na start trwa maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych - ale jeśli początek wykonywania działalności rozpocznie się w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, miesiąca tego nie wlicza się do okresu ulgi. Na przykład - rozpoczynając działalność gospodarczą 2.06.2018 r. pierwsze składki zapłacisz dopiero za styczeń 2019 roku. Zawieszenie działalności gospodarczej w trakcie korzystania z ulgi na start nie przerywa jej biegu.

Ulga na start i składka na ubezpieczenie zdrowotne

Ulga na start nie obejmuje ubezpieczenia zdrowotnego. W okresie korzystania z ulgi na start, jeśli działalność gospodarcza nie jest zawieszona, trzeba będzie tę składkę obowiązkowo opłacać.

Jednak w przypadku składki na ubezpieczenie zdrowotne jej większość można odliczyć od podatku dochodowego. Konkretyzując - składka na ubezpieczenie zdrowotne przy podstawie 9% to 319,94 zł miesięcznie (do końca 2018 roku), a kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek dochodowy od osób fizycznych to 7,75% jej podstawy - czyli 275,51 zł (podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  obecnie wynosi dla osób prowadzących działalność gospodarczą 3554,93 zł. Dla osób płacących podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości co najmniej 275 zł średnio miesięcznie faktyczne obciążenie wyniesie więc ok. 45 zł.

Ale niektórzy mogą być w okresie korzystania z ulgi na start zwolnieni również z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to również Ciebie, jeśli:

- jesteś emerytem bądź rencistą i Twoje świadczenie nie przekracza miesięcznie minimalnego wynagrodzenia oraz Twoje przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub będziesz opłacał podatek dochodowy w formie karty podatkowej,

- jesteś zaliczony do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności oraz Twoje przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub będziesz opłacał podatek dochodowy w formie karty podatkowej,

- pobierasz zasiłek macierzyński, którego wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Jeśli natomiast zostałeś zaliczony do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności i będziesz prowadził tylko działalność objętą ulgą na start, będziesz opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ulga na start - i co dalej?

Po upływie 6 miesięcy ulgi na start, możesz skorzystać z kolejnej ulgi, która obowiązuje już od wielu lat - przez 24 miesiące kalendarzowe będziesz opłacał obniżone składki "dla debiutantów" od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Obecnie składki dla debiutantów wynoszą:

podstawa wymiaru składek: 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia: 630,00 zł

Ubezpieczenie wypadkowe 1,67% podstawy wymiaru: 10,52 zł

Ubezpieczenie emerytalne 19,52% podstawy wymiaru: 122,98 zł

Ubezpieczenie rentowe 8% podstawy wymiaru: 50,40 zł

Ubezpieczenie chorobowe (to dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest ubezpieczenie dobrowolne) 2,45% podstawy wymiaru: 15,44 zł

Zobacz również:

Zacznij zarabiać jako fotograf. Od 30.04 nowe możliwości - działalność nieewidencjonowana bez formalności

E-kurs: Fotograf i działalność gospodarcza - rozpoczynamy 25.04.2018 r. 

Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl


Oceny artykułu: 100% 0% ocen: 1

Sprawdź inne artykuły z kategorii: Poradniki: pozostałeKomentarze Użytkowników

Niezalogowanych Użytkowników prosimy o zalogowanie się przed dodaniem komentarza.Nie ma jeszcze żadnych komentarzy

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu i w żaden sposób nie odzwierciedlają poglądów prezentowanych przez właścicieli i administratorów SwiatObrazu.pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.Najnowsze fotografie

Powiew Lata trochę ciepła... Bezdroża jesieni samotny łabędź :) storczyk letnia łąka