Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 13


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 15


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20

Warszawska Jesień Fotograficzna: Warszawiacy

Warszawska Jesień Fotograficzna: Warszawiacy

Warszawska Jesień Fotograficzna - to konkurs fotograficzny, organizowany co roku. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest "Warszawiacy". Organizatorzy konkursu liczą na zdjęcia ukazujące człowieka na tle miasta. Chętnym do wzięcia w nim udziału został już tylko tydzień.


Tematem tegorocznej edycji są "Warszawiacy". Do udziału zapraszamy wszystkich, którzy lubią wędrówki z aparatem w dłoni. Tym razem interesuje nas człowiek na tle miasta – harmonijnie wtopiony weń, a może pozostający w jawnej dysharmonii. Nie bez powodu, tytuł konkursu – "Warszawiacy" – ujęliśmy w cudzysłów. Zależy nam bowiem nie tylko na portretach rodowitych mieszkańców stolicy, ale także i tych osób, które znalazły się tu jedynie przejazdem lub związały swoje życie z Warszawą - przypadkiem czy z wyboru. Podczas waszych fotograficznych wędrówek ulicami Warszawy odnajdźcie i uwiecznijcie tych, których obecność wydaje wam się w jakiś sposób znacząca – dziwna lub zaskakująca albo – zgoła odmiennie – całkiem oczywista. Czekamy na ciekawe portrety warszawiaków i... "warszawiaków".
Regulamin konkursu Warszawska Jesień Fotograficzna ”Warszawiacy”
1. Organizatorem Konkursu Warszawska Jesień Fotograficzna, zwanego dalej WJF, jest Fundacja "HOMO VIATOR" zwana dalej Organizatorem. Przy organizacji Konkursu uczestniczy tygodnik „WIK Wprost i Kultura”, którego wydawca jest Agencja
Wydawniczo Reklamowa „Wprost” spółka z o.o z siedziba w Warszawie.
2. Konkurs ma charakter otwarty.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego
5. Tematem trzeciej edycji WJF jest człowiek na tle miasta i konkurs realizowany jest pod hasłem „Warszawiacy”
6. Jeden uczestnik może przysłać maksymalnie 3 zdjęcia. Każde zdjęcie rozpatrywane będzie osobno
7. Zdjęcia konkursowe powinny być nadesłane zarówno w formie odbitek w formacie od 15×21cm do 30×40 cm (które będą oceniane przez jury konkursowe), jak i w wersji cyfrowej 1: 1, 100×70cm w formacie tif (niezbędne dla wydruków związanych z
wystawa pokonkursowa). Zdjęcia w innej formie nie będą rozpatrywane.
8. Zdjęcia nadesłane na konkurs mogą być wykonane w technice czarno-białej i kolorowej. Fotomontaże, wielokrotna ekspozycja i zdjęcia manipulowane cyfrowo będą dyskwalifikowane.
9. Na odwrocie każdej z odbitek należy umieścić imię, nazwisko, dokładny adres kontaktowy wraz z telefonem, adres mailowy i krótki opis miejsca wykonania fotografii.
10. Zdjęcia należy nadsyłać do 15.10.2007 roku na adres: Fundacja „HOMO VIATOR” ul. Targowa 73; 03-700 Warszawa, UP 4, skr. pocztowa 183
11. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacja przez uczestnika regulaminu i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do wzięcia
udziału w Konkursie
12. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie fotografie, których Zgłaszający jest autorem i do których posiada nieograniczone prawa autorskie
13. Udział w konkursie jest równoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez Organizatora i Współorganizatorów Konkursu zdjęć na następujących polach eksploatacji: publikacja drukiem i za pośrednictwem Internetu,
wystawy pokonkursowe, działania promocyjne, publikacje prasowe związane z konkursem
14. Przekazanie zdjęć na konkurs oznacza jednocześnie, zapewnienie przez autora zdjęcia że zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich
majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz, że osoba przekazująca zdjęcia na konkurs ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na zdjęciach na wykorzystanie
ich wizerunków w zakresie opisanym w pkt. 13
15. Nadesłane prace nie będą zwracane
16. Uczestnicy oraz przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora i Współorganizatorów swoich danych osobowych dla
celów przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodne będzie z
ustawa z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833 ze zm.
17. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na podanie danych osobowych (imię i nazwisko) przy publikowanych zdjęciach
18. Rozstrzygniecie konkursu i wyłonienie autorów najciekawszych zdjęć nastąpi do dnia 31.10 2007 r. przez Komisje Konkursowa w której skład wejdą przedstawiciele
Organizatora i Współorganizatorów
19. Komisja Konkursowa autorom wybranych najciekawszych zdjęć może przyznać nagrody lub wyróżnienia. Lista nagród znajduje się na stronach www.homoviator.waw.pl , oraz www.wik.com.pl
20. Nagrody, których wartość nie przekracza kwoty 760, 00 zł brutto ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z pózn. zmianami) są
wolne od podatku dochodowego.
21. W przypadku nagród, których wartość przekracza kwotę, o której mowa w pkt. 19 powyżej, obowiązek dokonania zapłaty podatku obciążą Zwycięzcę. Organizator i Współorganizatorzy obliczają należna kwotę podatku oraz wskazują adres i konto na
jakie należy dokonać wpłaty.
22. Wydanie nagród rzeczowych, obciążonych obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego opisanego w pkt. 20 powyżej, nastąpi na uroczystej Gali wręczenia nagród w dniu 9. 11. 2007 r. o której Organizator i Współorganizatorzy powiadomią laureatów telefonicznie po okazaniu dowody wpłaty należnego podatku.
23. Niezapłacenie podatku, w terminie odbioru nagrody jest równoznaczne z rezygnacja przez Zwycięzcę z nagrody.
24. Organizator Konkursu wyklucza możliwość zamiany nagrody w Konkursie na ekwiwalent pieniężny lub inna nagrodę rzeczowa
25. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

 • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
 • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
 • forów dyskusyjnych;
 • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
 • codziennego newslettera informacyjnego;
 • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem