Wzory pism i umów dla fotografa, edycja 2019

Wzory pism i umów dla fotografa, edycja 2019

Wzory pism i umów dla fotografa, edycja 2019, uzupełniliśmy między innymi o dodatkową sekcję, związaną z rozporządzeniem RODO. W komentarzach omawiamy rozporządzenie, przedstawiając charakterystykę danych osobowych, przypadki, w których fotograf związany jest przepisami rozporządzenia oraz charakterystykę danych, które nie są danymi osobowymi.
Dodaliśmy również wzory:

  • wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą,
  • wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • wzór klauzuli informacyjnej w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą,
  • wzór klauzuli informacyjnej w przypadku zbierania danych w sposób inny, niż od osoby, której dane dotyczą.
 
Każdy fotograf, który uzyskuje dochody ze swojej działalności, spotyka się z wieloma sytuacjami, w których niezbędne są różnego rodzaju dokumenty: umowy, zaświadczenia, oświadczenia, wezwania itp. Jest ich bardzo dużo, a prawidłowa konstrukcja stosowanych w kontaktach z kontrahentami i administracją dokumentów jest bardzo ważna dla zabezpieczenia interesów autora fotografii.
 
Dla fotografów ślubnych: Najważniejsza, a jednocześnie najmniej przyjemna część pracy fotografa ślubnego to prowadzenie firmy, jej dokumentacji, dbanie o właściwe formułowanie umów, negocjacja zleceń. Zanim dojdzie do realizacji, fotografa czeka wiele działań, ukierunkowanych na pozyskanie klientów, a następnie zabezpieczenie wzajemnych interesów. Jakość dokumentów, które przedstawimy klientom w tej fazie rozmów, nie tylko świadczy o naszym profesjonalizmie, ale również zabezpiecza nasze interesy, wpływając bezpośrednio na jakość naszego snu po wykonaniu zlecenia. Wiele osób zdaje się nie doceniać faktu, iż postawa biznesowa fotografa ślubnego jest równie ważna jak jakość wykonywanych zdjęć.
 

Pomyśl –  czy zgadzasz się z którymś z poniższych twierdzeń?

  • Jestem fotografem amatorem, ale uważam, że  już dojrzałem do tego, żeby zarabiać na zdjęciach.
  • Zarabiam już na fotografowaniu, ale czuję, że nie wykorzystuję swoich możliwości.
  • Całkiem nieźle zarabiam na fotografii, ale zależy mi, bym mógł się z tego utrzymywać na dobrym poziomie.
 
Jeżeli którekolwiek z tych twierdzeń odpowiada Twoim odczuciom, oznacza to, że ten e-book jest dla Ciebie.
 

Cena: 179 zł 

Uwaga:

​Nowa edycja na rok 2019 dostępna jest do 31 marca 2019 r. w cenie promocyjnej: 179,00 zł. Cena regularna wynosi 249 zł.

 

Preset Presety do Adobe Photoshop Lightroom

 

 

 

Część I - dla fotografa ślubnego

Konstrukcja oferty – nie tylko cele promocyjne

Oferta w polskim systemie prawnym - komentarz

Kiedy Twoja oferta będzie ofertą?

Oferty składane droga elektroniczną

Oferta kształtowana w toku negocjacj

Kiedy ofertę można uznać za przyjętą

Co z ofertą w Internecie?

Miejsce zawarcia umowy

Umowa o świadczenie usług – niezbędne elementy, klauzule wyłączające odpowiedzialność,

klauzule zabezpieczające płatności

Umowa o świadczenie usług – przykłady

Umowa bez zaliczki (zadatku)

Umowa o świadczenie usług (z zadatkiem)

Odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy

Odstąpienie zastrzeżone w umowie

Przypadki losowe

Prawo odstąpienia od umowy bez względu na okoliczności

Odstąpienie od umowy, a wypowiedzenie

Wypowiedzenie umowy

Zadatek czy zaliczka?

Rozszerzenie zakresu usługi w trakcie jej świadczenia – klauzule zabezpieczające fotografa

Zestawienie kosztów dodatkowych – wzór

Protokół wykonania usługi, protokół odbioru dzieła

Protokół odbioru usługi - wzór

Pomocnicy i asystenci – jak zatrudniać na umowy cywilnoprawne zgodnie z prawem

Komentarz – umowa o dzieło czy umowa zlecenia

Umowa o dzieło

Umowa zlecenia

Umowa o dzieło, umowa zlecenie, rachunki – wzory

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

Umowa o współpracy przy realizacji zamówienia

Umowa zlecenia

Rachunek do umowy o dzieło

Rachunek do umowy zlecenia

Reklamacje – w jaki sposób prowadzić procedurę reklamacyjną

Protokół reklamacji – wzór

Skuteczna windykacja należności – komentarz

Skuteczna windykacja – wzory pism

Informacja o odmowie wykonania usługi

Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty z odsetkami

Ostateczne wezwanie do zapłaty

Odszkodowania umowne i pozaumowne – komentarz

Wezwanie do spełnienia świadczenia

Prawo do wykorzystania wizerunku dla celów promocyjnych fotografa – komentarz

Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Opodatkowanie fotografa ślubnego – jak nie popaść w koszty nie wpadając w kłopoty

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Karta podatkowa

Zasady ogólne

Kiedy działalność gospodarcza? Kiedy VAT?

Kiedy VAT?

Źródła przychodów

Gdzie wykazać dochód i jak zapłacić podatek?

Kalkulator fotografa

Część II Pozostałe wzory pism i umów

Umowa licencyjna wyłączna - Wzór

Umowa licencyjna na czas określony - niewyłączna - wzór

Wezwanie do zaprzestania naruszeń praw autorskich - wzór

Wezwanie do zaprzestania naruszeń praw autorskich i zapłaty odszkodowania - wzór

Wezwanie do zaprzestania naruszeń praw autorskich i zapłaty wynagrodzenia - wzór

Cesja majątkowych praw autorskich - wzór

Umowa agencyjna - wzór

Umowa kupna-sprzedaży rzeczy - wzór

Umowa kupna-sprzedaży na próbę - wzór

Umowa kupna-sprzedaży na raty - wzór

Umowa najmu budynku (lokalu) mieszkalnego - wzór

Umowa najmu samochodu - wzór

Umowa użyczenia – komentarz

Umowa użyczenia rzeczy - wzór

Umowa użyczenia samochodu - wzór

Wniosek o wyrażenie zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku osoby - wzór

Zezwolenie na wykorzystanie+/rozpowszechnianie wizerunku osoby - wzór

Wniosek o zezwolenie na fotografowanie wnętrz - wzór

Komentarz do umowy o świadczenie usług

Umowa o świadczenie usług - wzór

Umowa o świadczenie usług z pobraniem zaliczki - wzór

Umowa o świadczenie usług z pobraniem zadatku - wzór

Zamówienie usługi - wzór

Protokół odbioru usługi - wzór

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia - wzór

Umowa o współpracy przy realizacji zamówienia - wzór

Informacja o odmowie wykonania usługi - wzór

Wezwanie do spełnienia świadczenia - wzór

Zestawienie kosztów dodatkowych w związku z realizacją zlecenia - wzór

Potwierdzenie otrzymania płatności w niepełnej wysokości - wzór

Ostateczne wezwanie do zapłaty- Wzór

Wezwanie do zapłaty - wzór

Wezwanie do zapłaty z odsetkami za zwłokę

Umowa pożyczki - wzór

Zawiadomienie o zmianie formy opodatkowania - wzór

Wybór opodatkowania w formie podatku jednolitego % - wzór

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku - wzór

Rozłożenie zaległości podatkowej na raty - komentarz

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej - wzór

Wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku – komentarz

Wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku - wzór

Faktura proforma - Komentarz

Faktura proforma nr (wzór)

Informacja do Krajowego Rejestru Długów

Zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania i formy rachunkowości - wzór

Zawiadomienie o zmianie formy opodatkowania - wzór

Wybór opodatkowania w formie podatku jednolitego % - wzór

Zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek

dochodowy od osób fizycznych

Informacja o rezygnacji z ustawowego zwolnienia z VAT

Nota odsetkowa – komentarz

Nota odsetkowa z dnia … (wzór)

Rachunek proforma - komentarz

Rachunek proforma nr … (wzór)

Rachunek – komentarz

Rachunek za wykonanie usługi nr … (wzór)

Skarga na czynności komornika (wzór)

Umowa najmu lokalu (wzór)

Wzór wniosku o wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną (wzór)

Zawiadomienie o zamiarze skorygowania podatku należnego (ulga na złe długi VAT)

Rozporządzenie RODO

Podstawowe założenia RODO

Zakres podmiotowy i przedmiotowy RODO

Czym są dane osobowe w świetle RODO

Jakie informacje nie są danymi osobowymi?

Czym jest przetwarzanie danych osobowych?

Kogo dotyczy rozporządzenie RODO

Kogo RODO nie dotyczy?

Kto może przetwarzać dane osobowe?

Wzory dokumentów RODO

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą

Wzór klauzuli informacyjnej zgodnej z RODO w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Wzór klauzuli informacyjnej zgodnej z RODO w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

 

 

 

Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl


Oceny artykułu: 100% 0% ocen: 1

Sprawdź inne artykuły z kategorii: Kurs fotografiiKomentarze Użytkowników

Niezalogowanych Użytkowników prosimy o zalogowanie się przed dodaniem komentarza.Nie ma jeszcze żadnych komentarzy

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu i w żaden sposób nie odzwierciedlają poglądów prezentowanych przez właścicieli i administratorów SwiatObrazu.pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.Najnowsze fotografie

Zachód słońca Black & White futurystyczny kadr .... ... ale mnie zakręciło Stokrotka