Książki100 najważniejszych zdjęć świataPytania i odpowiedziCytaty dla fotografaNajczęściej wyszukiwane

Dołącz do nas

Google+

Daj się ocenić i oceniaj • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 4


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 13


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 44


 • Autor:
  Komentarzy: 5


 • Autor:
  Komentarzy: 8


 • Autor:
  Komentarzy: 9


 • Autor:
  Komentarzy: 3


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 16


 • Autor:
  Komentarzy: 20

XIV Przegląd Fotografii Turystycznej i Krajoznawczej `Foto-Tur 2009` Wrocław 2009

XIV Przegląd Fotografii Turystycznej i Krajoznawczej `Foto-Tur 2009` Wrocław 2009

Oddział Wojskowy PTTK Przy Klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego zaprasza do udziału w XIV Przeglądzie Fotografii Turystycznej i Krajoznawczej `Foto-Tur 2009` Wrocław 2009. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 października.


p>Regulamin XIV Przeglądu Fotografii Turystycznej I Krajoznawczej Foto-Tur 2009 Wrocław 2009

I. ORGANIZATORZY:
- Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej
- Komisja ZG PTTK do Współpracy z Wojskiem Polskim
- Klub Śląskiego Okręgu Wojskowego
- Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie SOW

II. CELE PRZEGLĄDU:
1. Konfrontacja dorobku fotografików zajmujących się tematyką turystyczną i  krajoznawczą.
2. Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa w Polsce, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

III. UDZIAŁ W PRZEGLĄDZIE
1. XIV Przegląd Fotografii Turystycznej i Krajoznawczej "Foto-Tur 2009" jest  ogólnopolską imprezą dostępną wszystkim fotografikom, którzy przyjmując postanowienia niniejszego Regulaminu, zgłoszą w trybie w nim określonym swoje prace do udziału w Przeglądzie.
2. Prace osób niepełnoletnich biorących udział w Przeglądzie będą przyjęte pod warunkiem złożenia na karcie zgłoszenia pracy podpisu rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Organizatorzy proponują jako przewodni temat "Na szlaku", czyli treść prac może dotyczyć wszystkiego, co wiąże się z turystyką i krajoznawstwem w Polsce (wspomnień z turystycznych wojaży, różnorodnych krajobrazów, zabytków, przyrody, miejsc historycznych, infrastruktury turystycznej), jak również z człowiekiem ? turystą na szlaku.
4. Rok 2009 ogłoszony jest przez ZG PTTK Rokiem Dzieci i Młodzieży. Włączając się w tę akcję ? organizatorzy do udziału w Przeglądzie zapraszają serdecznie dzieci i młodzież. Ich prace będą ocenianie na takich samych zasadach jak prace dorosłych. Dodatkowo przyznane będą dwa wyróżnienia specjalne dla fotoamatorów, którzy do dnia posiedzenia jury nie ukończyli 18 roku życia.
5. Pracę oraz kartę zgłoszenia pracy (stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu) należy przesłać w zaklejonej kopercie, opatrzonej godłem autora na adres Biura  Organizacyjnego Przeglądu w terminie do dnia 15 października 2009 roku. Do każdej pracy należy czytelnie i dokładnie wypełnić jedną "Kartę Zgłoszenia Pracy".
6. Autorzy prac wykonanych zespołowo traktowani będą jako jeden autor. Zespół autorski powinien w takim przypadku określić pełnomocnika upoważnionego do występowania w imieniu zespołu.
7. Do udziału w Przeglądzie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki techniczne określone w niniejszym Regulaminie.
8. Do Przeglądu nie będą dopuszczone prace:
- wykonane przez członków Jury lub Komisji Kwalifikacyjnej, bądź przy ich udziale,
- nagrodzone lub wyróżnione w innych przeglądach lub konkursach fotograficznych,
- nadesłane po terminie określonym w Regulaminie.
9. Prace Komisji Kwalifikacyjnej oraz Jury zostaną zakończone do dnia 31 października 2009 roku.

IV. WARUNKI TECHNICZNE
1. Do udziału w Przeglądzie zostaną dopuszczone wyłącznie prace, których treść odpowiada tematowi Przeglądu. Na Przegląd można nadsyłać prace pojedyncze oraz cykle fotografii, wykonane w technice czarno-białej lub kolorowej.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w Przeglądzie do 5 prac - za pracę uważa się zdjęcie pojedyncze lub zestaw zdjęć. Ogranicza się ilość zestawów do 2, a także ilość zdjęć wchodzących w skład zestawu do 5.
3. Fotogramy nadsyłane na Przegląd powinny posiadać format nie mniejszy niż 20 x 30cm i nie większy niż 40 x 50cm. Prace nie mieszczące się w określonych granicach formatu
nie będą dopuszczone do udziału w Przeglądzie.
4. Prace fotograficzne nadsyłane na Przegląd powinny posiadać na odwrocie opis zawierający godło autora i tytuł pracy (zdjęcia lub zestawu). Zdjęcia nie mogą być oprawione i podklejone.
5. Do zdjęć należy obowiązkowo dołączyć pliki na płycie CD lub wglądówki w formacie 13 x 18 cm lub 15 x 21 cm, na papierze błyszczącym, a także układ prezentacji zdjęć (jeżeli autor widzi potrzebę specjalnej prezentacji swoich prac).

V. KOMISJA KWALIFIKACYJNA I JURY

1. Komisja Kwalifikacyjna i Jury Przeglądu "Foto-Tur 2009" działa w składzie powołanym przez Komitet Organizacyjny Przeglądu.
2. W skład Komisji Kwalifikacyjnej i Jury wchodzą zawodowi fotograficy, pracownicy i twórcy kultury, działacze Zarządu Głównego PTTK i stosownych jego komisji.
3. Członkowie Komisji Kwalifikacyjnej i Jury dokonują kwalifikacji i oceny nadesłanych prac podczas pokazu zamkniętego.
4. Obrady Komisji Kwalifikacyjnej i Jury są tajne.
5. Prace nie zakwalifikowane przez Komisję Kwalifikacyjną nie podlegają ocenie Jury podczas pokazu konkursowego.
6. Prace fotograficzne zakwalifikowane do pokazu konkursowego będą oceniane przez Jury z uwzględnieniem następujących kryteriów: zgodność z tematyką Przeglądu, walory techniczne prac, walory artystyczne.
7. Jury zastrzega sobie prawo zakwalifikowania do nagród i prezentacji na wystawach tylko części zestawu.
8. Werdykt Komisji Kwalifikacyjnej i Jury Przeglądu w zakresie oceny prac i podziału nagród jest ostateczny i niepodważalny.
9. Ogłoszenie werdyktu Jury Przeglądu oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 6  grudnia 2009 roku. Wystawa pokonkursowa będzie prezentowana w Klubie Śląskiego
Okręgu Wojskowego w terminie od 1 grudnia 2009 roku do 04 stycznia 2010 roku.

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Autorom najlepszych prac fotograficznych zgłoszonych do udziału w Przeglądzie "Foto?Tur 2009" Jury przyzna nagrody:
- I nagroda: weekendowy pobyt w Górach Stołowych dla 2 osób (w Ośrodku  Wypoczynkowym "U Anny" w Łężycach k. Dusznik Zdroju) i nagroda rzeczowa,
- II nagroda: rzeczowa,
- III nagroda: rzeczowa,
- 2 wyróżnienia dla niepełnoletnich autorów prac,
- ewentualne wyróżnienia i nagrody specjalne.
2. Wszelkie warunki dotyczące realizacji I nagrody ustala organizator konkursu w  porozumieniu ze zwycięzcą, a w przypadku osoby niepełnoletniej z jej opiekunem
prawnym.
3. Jury Przeglądu ma prawo dokonania innego, niż określony przez organizatorów, podziału nagród i wyróżnień lub ich nie przyznania.
4. Fundatorzy nagród specjalnych mają prawo określenia kryterium przyznania ufundowanej nagrody, jednakże decyzja o jej przyznaniu należy wyłącznie do kompetencji Jury Przeglądu.
5. Podstawę prawną do przekazania nagród stanowi wyłącznie protokół Jury.

VII. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

1. Za całość spraw związanych z organizacją i przebiegiem Przeglądu odpowiada Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie SOW we Wrocławiu.
2. Pracami Komitetu Organizacyjnego Przeglądu kieruje Prezes Zarządu OW PTTK, który jest jednocześnie jego Przewodniczącym.
3. Na okres przygotowań i trwania Przeglądu Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego powołuje Biuro Przeglądu "Foto-Tur 2009", które mieści się w siedzibie Zarządu OW PTTK przy Klubie SOW.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnej prezentacji i kopiowania prac nadesłanych na Przegląd.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania na własność w archiwum  Przeglądu prac nagrodzonych, wyróżnionych i eksponowanych podczas wystawy pokonkursowej "Foto-Tur 2009" w celu wykorzystania ich do organizacji wystaw oraz w pracy szkoleniowo-wychowawczej.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac powstałe z przyczyn od nich niezależnych (np. w trakcie przesyłania).
7. O wynikach Przeglądu uczestnicy zostaną poinformowani do 20 listopada 2009 roku.

ADRES BIURA ORGANIZACYJNEGO

Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie SOW
ul. Pretficza 24 50-984 Wrocław
tel. 071 7653739 lub 071 7652823; e-mail: owpttksow@wp.pl
 


Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

 • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
 • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
 • forów dyskusyjnych;
 • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
 • codziennego newslettera informacyjnego;
 • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem