Złote Tarasy z cyklu Pasaże Jowity Mormul

Złote Tarasy z cyklu Pasaże Jowity Mormul

Tu oto patrzymy na war­szaw­skie ​„Złote Tarasy” sfo­to­gra­fo­wane apa­ra­tem i reflek­sją przez Jowitę Mormul. Jest to trze­cia i ostat­nia część jej cyklu ​„Pasaże”, które obrała sobie za temat eks­plo­ra­cji arty­stycz­nej. Artystyczność nie jest tu zbyt roz­bu­do­wana: prze­dłu­żony czas naświe­tla­nia to narzę­dzie foto­gra­fii pospo­lite. Eksploracja zaś jest nie­ogra­ni­czona. Niezależnie bowiem od tego, co go wywo­łuje, temat przej­ścia, pasażu, jest tak bar­dzo bogaty w sensy i meta­fory, że nie ma innej moż­li­wo­ści, jak w nim uto­nąć i dołą­czyć do nie­zmie­rzo­nej rze­szy podróż­ni­ków pora­żo­nych nie­skoń­czo­no­ścią tre­ści mie­nią­cych się w otchła­niach para­dok­sów. Do czego zatem potrzebna nam foto­gra­fia? Moglibyśmy prze­cież powie­dzieć w ciem­no­ściach: pasaż! – by sko­czyć w prze­paść sko­ja­rzeń. No to na co cze­kamy? Pasaż!


I już lecimy. Lecimy przej­ściem, w przej­ściu, w pasażu.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja 

dla nowych użytkowników

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

 

 

Logowanie 

dla użytkowników SwiatObrazu.pl

 

E-mail: 

 

Hasło:  

 

Zapomniałeś loginu lub hasła?

Problemy z logowaniem

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

  • wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;
  • mechanizmów galerii swiatobrazu.pl
  • forów dyskusyjnych;
  • prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;
  • codziennego newslettera informacyjnego;
  • swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem