Warning: include_once(/home/sobrazu/www/adserver/www/delivery/alocal.php) [function.include-once]: failed to open stream: Nie ma takiego pliku ani katalogu in /home/sobrazu/public_html/konkurs-fotoblog/index.php on line 49

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/home/sobrazu/www/adserver/www/delivery/alocal.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php53/root/usr/share/pear:/opt/cpanel/ea-php53/root/usr/share/php') in /home/sobrazu/public_html/konkurs-fotoblog/index.php on line 49
Regulamin - Fotograficzny Wpis Miesiąca - SwiatObrazu.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie Fotograficzny Wpis Miesiąca. Codziennie możecie Państwo zgłaszać swoje wpisy na blogu, fotoblogu lub innej stronie internetowej i wygrywać wartościowe nagrody: drukarki fotograficzne, Karty SDHC i czytniki , torby foto i bony na zakupy oraz książki fotograficzne. Co miesiąc zostaną przyznane dwa tytuły Wpisu Miesiąca. Jeden przypadnie publikacji, która zdobędzie najwięcej głosów internautów, drugi zostanie wyłoniony przez Jury.

Regulamin Konkursu "Fotograficzny wpis miesiąca"

Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Konkurs ma charakter otwarty.

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Organizator konkursu

4. Organizatorem Konkursu jest Internetowy Dziennik o Fotografii i Wideo SwiatObrazu.pl wraz z serwisem internetowym Swiataktu.pl, których wydawcą jest ŚwiatObrazu sp. z o.o.

Przedmiot konkursu

5. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych pojedynczych wpisów dotyczących fotografii na fotoblogach i blogach oraz innych stronach internetowych.

Przebieg konkursu

6. Konkurs rozpoczyna się dnia 15 września 2010. Do konkursu można przystąpić do dnia 15 stycznia 2011.

7. Konkurs zakończy się o północy dnia 14 stycznia 2011.

Zasady uczestnictwa w konkursie

8. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zagłoszenie wpisu poprzez formularz umieszczony na stronie formularz http://www.swiatobrazu.pl/konkurs-fotoblog/index.php?p=twoj_wpis oraz poprzez umieszczenie udostępnionego przez Organizatora fragmentu kodu HTML. Kod HTML Autor powinien umieścić na stronie fotobloga, bloga lub innej stronie internetowej pod zgłoszonym wpisem. Każdy wpis będzie posługiwać się odrębnym kodem, umożliwiającym prawidłową identyfikację głosu oddanego przez Użytkownika.

9. Organizator udostępni kod i udzieli niezbędnego wsparcia technicznego w zakresie niezbędnym do prawidłowego umieszczenia kodu na stronie każdemu autorowi, który zgłosi udział w konkursie pod adresem fotoblog@swiatobrazu.pl.

10. Zgłoszenie wpisu na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca:

  • jest autorem/autorką załączonych zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie również dla celów reklamowych Konkursu oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu

  • przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu

  • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883)

  • wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów informacyjnych związanych z konkursem

  • wyraża zgodę na używanie na następujących polach eksploatacji : publikacje internetowe, audycje telewizyjne, podkasty, wydawnictwa drukowane

11. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania weryfikacji prawidłowości zgłoszeń.

12. Każdy z Autorów może zgłosić do konkursu dowolną ilość wpisów z własnego blogu, fotoblogu lub innej strony internetowej.

13. Wszystkie wpisy będą zgłaszane z datą ich dodania do konkursu i udostępnione na stronie http://www.swiatobrazu.pl/konkurs-fotoblog/.

14. Najlepsze wpisy miesiąca zostaną wyłonione w drodze głosowania, przeprowadzanego w trakcie trwania konkursu przez Użytkowników oraz głosami Jury.

15. Każdego 10-go kolejnego miesiąca trwania konkursu Organizatorzy będą publikować listę Laureatów.

Zasady głosowania

16. Głosy oddawane będą poprzez kliknięcie w przycisk z logo konkursu umieszczone na stronie fotoblogu, bloga lub innej stronie internetowej uczestniczącej w konkursie oraz wpisaniu kodu z wygenerowanego obrazka.

17. Głosy liczone będą automatycznie w wyniku interpretacji kodu wskazanego w punkcie 16.

18. Użytkownik Internetu może oddać wyłącznie jeden głos na jeden wpis.

19. Użytkownik Internetu może oddać głos na dowolną ilość wpisów.

20. Aktualna ilość zgromadzonych głosów będzie podawana na stronach www Organizatora oraz na liście rankingowej generowanej automatycznie.

Nagrody

21. Każdego miesiąca nagrody otrzymają autorzy wpisów, które zdobyły najwięcej głosów oraz wpisów wskazanych przez Jury konkursu.

22. Nagrodami dla laureatów będą:

W drugiej edycji:

  • I miejsce wybór Publiczności: Karta SDHC 16 GB i czytnik do kart Mobile Lite G2 ufundowane przez firmę Kingston

  • I miejsce wybór Jury: drukarka fotograficzna Stylus Photo P50 ufundowana przez firmę EPSON

  • wyróżnienie Publiczności: Bon o wartości 400zł na zakupy w sklepie Multifoto

  • wyróżnienie Jury: książka "Fotografia Doskonała. Jak kreować magię cyfrowego obrazu" ufundowana przez wydawnictwo Helion

Zastrzeżenia

23. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z listy uczestników konkursu Autorów, którzy podejmą działania zmierzające do sztucznego zawyżenia liczby głosów oddanych na wpis Autora. Nie jest takim działaniem zachęcanie Użytkowników Internetu do głosowania na swój blog.

24. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z listy Uczestników konkursu Autorów, których wpisy naruszają obowiązujące prawo lub dobre obyczaje, poprzez publikację treści powszechnie uznawanej za obraźliwą, naruszającą prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne.

25. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu, w szczególności w przypadku zauważenia istotnych wad prawnych regulaminu lub wad, uniemożliwiających przeprowadzenie konkursu w prawidłowy sposób.

26. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

27. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
Zgłoś wpis do konkursu

Organizatorzy:

Partnerzy:


multifoto.pl

helion.pl

helion.pl

Patronat:Jak głosować

Przy każdym wpisie zgłoszonym do konkursu na Fotograficzny Wpis Miesiąca Autor umieści przycisk do głosowania. Klikając na ten przycisk, głosujący jest odsyłany do strony Autora wybranego fotobloga lub bloga w serwisie SwiatObrazu.pl, gdzie może oddać swój głos. Każda osoba może zagłosować jeden raz na wybrany wpis. Głosować można na nieograniczoną liczbę wpisów.

Jak umieścić system do oceny na na blogu, fotoblogu lub innej stronie internetowej

Zgłaszając swój wpis do konkursu, Autor na dole strony będzie miał do wyboru bannery. Bannery te informują Czytelników bloga, że wpis bierze udział w konkursie oraz dają możliwość zagłosowania. Dodając jeden z nich pod wpisem na swoim na blogu, fotoblogu lub innej stronie internetowej, Autor umożliwia odwiedzającym oddanie głosu w konkursie na Wpis Miesiąca.

TOP 10

Najnowsze Wpisy