Zapraszamy do udziału w konkursie na Fotoblog Roku 2011. Zgłoś swój fotoblog i wygrywaj nagrody o wartości przekraczającej 12 tysięcy złotych: aparaty CASIO EXILIM, drukarki EPSON, torby LOWEPRO i bony na zakupy w sklepach HOUSE. Tytuł Fotobloga Roku 2011 zdobędzie fotoblog wybrany przez Jury zostanie również przyznane pierwsze i drugie miejsce oraz nagroda Grand Prix. Publiczność zagłosuje natomiast na kolejne trzy wyróżnienia dla zgłoszonych fotoblogów.

Regulamin Konkursu "Fotoblog roku 2011"


 Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Konkurs ma charakter otwarty.

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.Organizator Konkursu

4. Organizatorem Konkursu jest Internetowy Dziennik o Fotografii i Wideo www.swiatobrazu.pl, którego wydawcą jest ŚwiatObrazu sp. z o.o.Przedmiot Konkursu

5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych  w opinii Jury oraz Użytkowników Internetu fotoblogów roku 2011.Przebieg Konkursu

6. Konkurs rozpoczyna się 15 lutego 2011 r. Do Konkursu można przystąpić do 1 września 2011 r.

7. Konkurs zakończy się o północy 15 września 2011 r.Zasady uczestnictwa w Konkursie

8. Każdy z Uczestników (zwanych dalej również Autorem) może przystąpić do Konkursu z dowolną ilością prowadzonych przez siebie fotoblogów.

9. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez umieszczenie udostępnionego przez Organizatora fragmentu kodu html, który Autor powinien umieścić na stronie fotobloga. Każdy odrębny fotoblog musi posługiwać się odrębnym kodem, umożliwiającym prawidłową identyfikację głosu oddanego przez Czytelnika. Umieszczenie kodu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

10. Organizator udostępni kod i udzieli niezbędnego wsparcia technicznego w zakresie niezbędnym do prawidłowego umieszczenia kodu na stronie każdemu Autorowi, który zgłosi udział w Konkursie pod adresem fotoblog@swiatobrazu.pl. W zgłoszeniu należy podać adres strony www fotobloga i dane Autora. Zgłoszenia do Konkursu może dokonać wyłącznie Autor fotobloga.

11. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania weryfikacji prawidłowości zgłoszeń.

12. Każdy zgłoszony fotoblog będzie równocześnie brał udział w rywalizacji o nagrody publiczności oraz nagrody Jury.

13. Nagrody Jury przyznaje redakcja serwisu www.swiatobrazu.pl. Nagrody Jury to Grand Prix, 1, 2 i 3 nagroda, dwa wyróżnienia oraz nagroda miesiąca.Zasady głosowania na nagrodę publiczności

14. Nagrody w Konkursie publiczności zdobędą fotoblogi, które uzyskają najwięcej głosów podczas głosowania Czytelników fotoblogów.

15. Głosy oddawane będą poprzez kliknięcie w logo Konkursu umieszczone na stronie fotobloga uczestniczącego w Konkursie, które generować się będzie automatycznie w wyniku interpretacji kodu wskazanego w punkcie 9.

16. Na jeden fotoblog z każdego unikalnego numeru IP może zostać oddany jeden głos.

17. Czytelnik może oddać głos na więcej niż jeden fotoblog.

18. Lista uczestniczących w Konkursie fotoblogów oraz aktualna ilość zgromadzonych przez nie głosów będzie podawana do wiadomości na bieżąco w serwisie www.swiatobrazu.pl.

19. Po każdym zakończonym miesiącu trwającego Konkursu serwis www.swiatobrazu.pl opublikuje specjalną informację o tym, który fotoblog zyskał w tym miesiącu największą liczbę głosów. Taki fotoblog zyska tytuł fotobloga miesiąca, a jego Autor otrzyma nagrodę.Nagrody

20. Laureat Grand Prix otrzyma aparat marki Casio Exilim EX-FH25 oraz plecak Lowepro CompuPrimus AW.

21. Laureaci pierwszego miejsca w głosowaniu publiczności oraz wyboru Jury otrzymają urządzenie wielofunkcyjne EPSON PX660 oraz bon na zakupy w wybranym sklepie marki House na zakupy w kwocie 300 zł.

22. Laureaci drugiego miejsca w głosowaniu publiczności oraz wyboru Jury otrzymają drukarkę EPSON P50 oraz bon do wybranego sklepu marki House na zakupy w kwocie 300 zł.

23. Laureaci trzeciego miejsca w głosowaniu publiczności oraz wyboru Jury otrzymają drukarkę EPSON P50.

24. Laureaci wyróżnienia redakcji otrzymają aparat marki Casio Exilim (model H20G lub EX-ZR10).

25. Laureaci fotobloga miesiąca otrzymają torby marki Lowepro (jeden z modeli: Toploader Pro 70 AW lub Classified 140 AW lub Orion AW).

26. Wśród głosujących, którzy podadzą swój adres e-mail, dopisując się do listy osób chcących otrzymywać newsletter, zostaną rozlosowane dwa bony do wybranego sklepu marki House na zakupy w kwocie 300 zł.

 

Dodatkowe świadczenia dla Uczestników Konkursu

 27. Organizator Konkursu będzie na łamach swoich serwisów internetowych przedstawiał i promował wszystkie fotoblogi biorące udział w Konkursie w specjalnie utworzonej do tego celu sekcji serwisów.

28. Organizator Konkursu przeprowadzi i opublikuje na łamach swoich serwisów internetowych wywiady i rozmowy z Autorami wybranymi przez Organizatora, którzy wyrażą na to zgodę.

 

Zastrzeżenia

29. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z listy uczestników Konkursu Autorów, którzy podejmą działania zmierzające do sztucznego zawyżenia liczby głosów oddanych na fotoblog Autora. Nie jest takim działaniem zachęcanie Czytelników do głosowania na swój fotoblog oraz rozpowszechnianie informacji o udziale w Konkursie.

30. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z listy uczestników Konkursu Autorów, których blogi naruszają obowiązujące prawo lub dobre obyczaje, poprzez publikację treści powszechnie uznawanej za obraźliwą, naruszającą prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne.

31. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu, w szczególności w przypadku zauważenia istotnych wad prawnych Regulaminu lub wad, uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu w prawidłowy sposób.

32. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

33. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Zgłoś blog do konkursu

Organizatorzy:

swiatobrazu.pl
swiataktu.pl

Partnerzy:

 

epson.pl

Patronat:

 

p.pl

 

Jak głosować

Na każdym fotoblogu zgłoszonym do konkursu autor umieści przycisk do głosowania. Klikając na ten przycisk, głosujący jest odsyłany do strony autora wybranego fotobloga w serwisie SwiatObrazu.pl, gdzie może oddać swój głos. Każda osoba może zagłosować jeden raz na dany fotoblog. Można głosować na nieograniczoną liczbę fotoblogów.

Jak umieścić system do oceny na blogu

Po dodaniu fotobloga na stronie jego edycji znajdzie się kilka grafik wraz z kodem html, który należy dodać na stronę ze swoim fotoblogiem. Dzięki temu każda osoba, która kliknie w dany link, zostanie przeniesiona na stronę fotobloga w serwisie SwiatObrazu.pl, gdzie będzie mogła oddać głos na dany fotoblog.

Najnowsze Blogi